Chorea van Huntington

Synoniemen in bredere zin Engels: Ziekte van Huntington, Chorea major. – St. Vitusdans (vulg.) – Ziekte van Huntington Definiton Erfelijke ziekte die leidt tot de vernietiging van hersencellen in bepaalde hersengebieden van het onbewuste dat motorische functies vasthoudt en ondersteunt. De ziekte treedt meestal op tussen het 35e en 50e levensjaar en manifesteert zich … Chorea van Huntington

Hoe verloopt de ziekte? | Chorea Huntington

Wat is het verloop van de ziekte? Chorea Huntington is een chronisch progressieve neurodegeneratieve ziekte. Dit betekent dat het gewoonlijk langzaam maar continu vordert, de zenuwen vernietigt en uiteindelijk leidt tot de dood van de patiënt. De ziekte wordt gekenmerkt door mentale afwijkingen en bewegingsstoornissen. In de beginfase komen ongewenste bewegingen (hyperkinesie) meestal vaker voor. … Hoe verloopt de ziekte? | Chorea Huntington

Wat zijn de oorzaken van de ziekte van Huntington? | Chorea Huntington

Wat zijn de oorzaken van de ziekte van Huntington? Chorea Huntington is een genetische ziekte. Het wordt veroorzaakt door een genetisch defect. Het eiwit dat de ziekte veroorzaakt, wordt huntingtine genoemd. Het gen dat ervoor codeert, bevindt zich op de korte arm van chromosoom 4. De mutatie van het huntingtine-eiwit veroorzaakt de dood van speciale zenuwcellen … Wat zijn de oorzaken van de ziekte van Huntington? | Chorea Huntington

Therapie: | Chorea Huntington

Therapie: Een therapie voor de oorzaak van de ziekte van Huntington is momenteel niet mogelijk. De overmatige bewegingsstoornissen kunnen worden onderdrukt met medicijnen. Begeleiding van psychotherapie of deelname aan een zelfhulpgroep kan onder bepaalde omstandigheden patiënten helpen de kennis over de ziekte te verwerken. Dementie Naast de klassieke bewegingsstoornissen veroorzaakt de ziekte van Huntington ook psychische … Therapie: | Chorea Huntington

Tourette syndroom

Synoniemen in bredere zin Medisch: Myospasia impulsiva Syndroom van Gilles de la Tourette Ziekte/stoornis van Gilles de la Tourette Gegeneraliseerde ticziekte met motorische en vocale tics Het syndroom van Gilles de la Tourette is een neurologisch-psychiatrische aandoening die wordt gekenmerkt door spier- (motorische) en linguïstische (vocale) tics, die niet noodzakelijkerwijs gelijktijdig plaatsvinden. Het syndroom van Gilles de la Tourette wordt vaak geassocieerd met gedragsstoornissen. Tics zijn eenvoudig of... Tourette syndroom

Revalidatieprognose | Tourette syndroom

Revalidatie Prognose De prognose is redelijk goed bij de meeste kinderen en adolescenten met het syndroom van Gilles de la Tourette. Veel van de patiënten zijn vanaf het einde van het eerste of het begin van het tweede levensdecennium ticsvrij, dat wil zeggen dat de symptomen volledig verdwijnen (remissie) of in ieder geval aanzienlijk verbeteren. Er kan echter een… Revalidatieprognose | Tourette syndroom

Tics

Tics, ticsyndroom, ticstoornis, syndroom van Gilles de la TouretteTics zijn eenvoudige of complexe, plotselinge, kortdurende, onwillekeurige of semi-autonome bewegingen (motorische tic) of geluiden (vocale tic). Bij een intern groeiende spanning kunnen ze voor korte tijd onderdrukt worden. Patiënten ervaren de tics als een innerlijke dwang en voelen zich vaak ongemakkelijk in het overeenkomstige lichaamsgebied, dat is ... Tics

Tics voor kinderen | Tics

Tics voor kinderen Tics voor kleine kinderen Tics kunnen ook op jonge leeftijd voorkomen. Ze uiten zich op dezelfde manier als tics in de kindertijd. Er is waargenomen dat tics bij peuters vaak optraden als er een verandering was in de dagelijkse routine van de peuters. Triggers kunnen bijvoorbeeld zijn: naar de kleuterschool gaan, verhuizen, scheiden of andere redenen. Het … Tics voor kinderen | Tics

Tics voor hoogbegaafde studenten | Tics

Tics bij hoogbegaafde leerlingen Aan de ene kant kunnen tics bij hoogbegaafde kinderen en volwassenen om dezelfde redenen voorkomen als bij normaal hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Aan de andere kant kunnen tics ontstaan ​​door de sterkere perceptie van prikkels en gevoeligheid voor prikkels van hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Deze kunnen… Tics voor hoogbegaafde studenten | Tics