Vormen van dementie

Dementie is een zogenaamd dementiesyndroom, dat wil zeggen een samenspel van meerdere, verschillende, gelijktijdig optredende symptomen veroorzaakt door een progressief verlies van hersenweefsel (met name de hersenschors en het weefsel direct onder de cortex aangetast). Dementie kan dus worden beschouwd als een neurologisch ziektepatroon. De symptomen moeten minimaal 6 maanden aanhouden voordat … Vormen van dementie

Diagnose | Vormen van dementie

Diagnose Om dementie te diagnosticeren, worden in de eerste plaats gestandaardiseerde testprocedures beschouwd als het middel bij uitstek. Tests zoals de Mini Mental State Test (MMST), de Montreal Cognitive Assessment Test (MOCA Test) of de DemTec Test kunnen worden gebruikt om aandacht, geheugenprestaties, oriëntatie en rekenkundige, taalkundige en constructieve vaardigheden te beoordelen. De kans … Diagnose | Vormen van dementie

Frequentie van vormen van dementie | Vormen van dementie

Frequentie van vormen van dementie Wereldwijd lijden momenteel ongeveer 47 miljoen mensen aan een vorm van dementie, en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal toenemen (de prevalentie zal naar verwachting stijgen tot 131.5 miljoen mensen in 2050), vanwege het feit dat demografische verandering betekent dat meer mensen de nieuwe diagnose krijgen … Frequentie van vormen van dementie | Vormen van dementie

Dementie-test

De diagnose beginnende dementie kan moeilijk zijn als de patiënt weigert mee te werken. Aangezien de meeste mensen met dementie zich aanvankelijk realiseren dat er iets mis is, proberen velen van hen onaangename situaties te vermijden door verschillende vermijdingsstrategieën te gebruiken. Om een ​​vermoeden van dementie te kunnen stellen, zijn de verklaringen van … Dementie-test

CERAD - Testbatterij | Dementie-test

CERAD – Testbatterij De onderzoeksvereniging “Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease” (afgekort CERAD) houdt zich bezig met de registratie en archivering van patiënten met Alzheimerdementie. De organisatie heeft een gestandaardiseerde reeks tests samengesteld om de diagnose van de ziekte van Alzheimer te vereenvoudigen. De reeks tests bestaat uit 8 eenheden die te maken hebben met … CERAD - Testbatterij | Dementie-test

Intellectuele activiteiten | Hoe kan dementie worden voorkomen?

Intellectuele activiteiten Een andere manier om dementie te voorkomen, is door uw hersenen regelmatig uit te dagen en te trainen. Ouderen moeten veel tijd besteden Voeding Voeding speelt een centrale rol bij veel ziekten en moet daarom altijd overwogen worden. Een gezonde en bijzonder evenwichtige voeding kan het risico op ziekte verminderen. De inname van vitamines, vooral … Intellectuele activiteiten | Hoe kan dementie worden voorkomen?

Dementie versus de ziekte van Alzheimer

Inleiding Het woord dementie is een verzamelnaam voor verschillende subtypes van ziekten die verschillende cognitieve processen van zieke patiënten beïnvloeden. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en treedt meestal op na de leeftijd van 60 jaar. Om deze reden is het niet mogelijk om direct te spreken van dementie versus de ziekte van Alzheimer, aangezien Alzheimer … Dementie versus de ziekte van Alzheimer

Therapie | Dementie versus de ziekte van Alzheimer

Therapie Dementie versus de ziekte van Alzheimer – wat is de therapie? Dementie is tegenwoordig goed te behandelen met medicijnen. De gebruikte medicijnen worden ook wel antidementiemiddelen genoemd. Ze verhogen bepaalde signaalstoffen in de hersenen, die doorgaans worden verminderd bij dementiepatiënten. De effectiviteit van de medicijnen is echter controversieel. Sommige patiënten lijken er baat bij te hebben, … Therapie | Dementie versus de ziekte van Alzheimer

De ziekte van dementie

Inleiding Dementie is een overkoepelende term die een verscheidenheid aan symptomen van hersenfalen beschrijft en te herleiden is tot verschillende oorzaken. Het belangrijkste hier is dat aangeleerde vaardigheden en denkprocessen verloren gaan. Bovendien kan het leiden tot stoornissen in aandacht en bewustzijn. Sociale en emotionele vermogens kunnen ook worden aangetast, … De ziekte van dementie

Therapie van dementie | De ziekte van dementie

Therapie van dementie Er zijn veel verschillende therapeutische benaderingen die tot doel hebben de mentale prestaties te stabiliseren of zelfs te verbeteren. Bij de meest voorkomende vorm van dementie, neurodegeneratieve dementie, moeten geneesmiddelen worden genoemd die enzymen remmen die normaal acetylcholine splitsen. Dergelijke geneesmiddelen worden acetylcholinesteraseremmers genoemd. Dit heeft tot gevolg dat er meer van deze boodschapperstof wordt… Therapie van dementie | De ziekte van dementie