Leerstijl

Definitie – Wat is een leerstijl? Een leerstijl beschrijft de manier waarop iemand kennis en vaardigheden verwerft. De term leerstijl is afkomstig uit benaderingen in de leerpsychologie van de jaren zeventig. Het is gebaseerd op het feit dat de meeste mensen de voorkeur geven aan zeer specifieke persoonlijke leermethoden, dwz het gebruik van prikkels en informatie om … Leerstijl

Welk leertype ben ik?

Definitie – Wat is een leertype? Iedereen leert anders. De term leertype beschrijft verschillende manieren van leren. Het gaat vooral om de manier waarop leerinhouden het beste worden opgenomen en verwerkt. Er zijn vier hoofdtypen leerlingen, die sterk van elkaar verschillen. Toch zijn er vaak mengvormen tussen de … Welk leertype ben ik?

Op welk punt kan het leertype worden bepaald? | Welk leertype ben ik?

Op welk moment kan het leertype worden bepaald? Kinderen ontwikkelen al op jonge leeftijd voorkeuren voor bepaalde zintuiglijke eigenschappen. Zelfs baby's zouden een soort favoriet zintuig moeten kiezen dat ze het vaakst gebruiken en dat ze zich in de loop der jaren bijzonder goed ontwikkelen. Het favoriete leerkanaal van kinderen manifesteert zich uiterlijk op de kleuterleeftijd. … Op welk punt kan het leertype worden bepaald? | Welk leertype ben ik?

Leerstrategieën voor verschillende leergroepen | Welke leerstrategieën zijn er?

Leerstrategieën voor verschillende leergroepen Bij het memoriseren van pure feitenkennis, zoals woordenschat of data, is het belangrijk dat leerlingen de leerstrategie van herhaling gebruiken. Een flitskaartsysteem kan hierbij helpen, waardoor de student snel kan zien of hij of zij de leerstof al heeft geïnternaliseerd of nog een keer moet herhalen. … Leerstrategieën voor verschillende leergroepen | Welke leerstrategieën zijn er?

Leerstrategieën voor verschillende situaties | Welke leerstrategieën zijn er?

Leerstrategieën voor verschillende situaties Bij het leren van woordenschat is het belangrijk om niet te veel woorden tegelijk te leren zonder pauze of herhaling. Daarom moet u niet meer dan zeven tot tien woorden tegelijk leren. Een zeer populaire leermethode voor woordenschat is het gebruik van geheugensteuntjes. De woordenschat is gekoppeld aan … Leerstrategieën voor verschillende situaties | Welke leerstrategieën zijn er?

Waar en hoe kan ik leerstrategieën verwerven? | Welke leerstrategieën zijn er?

Waar en hoe kan ik leerstrategieën verwerven? Leerstrategieën zijn essentieel voor efficiënt leren. Als je op school nog geen kennis hebt gemaakt met leerstrategieën, zijn er tal van mogelijkheden om ze zelf aan te leren. De literatuur gaat uitgebreid in op het vakgebied leren, waartoe ook leerstrategieën behoren. Daarnaast is het mogelijk… Waar en hoe kan ik leerstrategieën verwerven? | Welke leerstrategieën zijn er?