Oorzaken van ADS

Synoniemen in ruimere zin Attention Deficit Disorder, Attention Deficit Syndrome, Hans-guck-in-the-Air, Psychoorganic Syndrome (POS)In tegenstelling tot Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) omvat Attention Deficit Syndrome (ADHD) een zeer uitgesproken onoplettendheid maar geenszins impulsief of hyperactief gedrag. Dit is de reden waarom kinderen met ADHD vaak dromers of "Hans-guck-in-the-air" worden genoemd. Met betrekking tot … Oorzaken van ADS

Gerelateerde onderwerpen | Oorzaken van ADS

Gerelateerde onderwerpen Een lijst van alle onderwerpen die we hebben gepubliceerd op onze pagina “Problemen met leren” vindt u hier: Leerproblemen AZ ADHD Gebrek aan concentratie Dyslexie / lees- en spellingsproblemen Dyscalculie Hoogbegaafdheid Alle artikelen in deze serie: Oorzaken van ADS Gerelateerd onderwerpen

Symptomen van ADS

Synoniemen Aandachtstekortstoornis, aandachtstekortsyndroom, psychoorganisch syndroom (POS), aandachtstekortstoornis (ADD) Inleiding Kinderen met ADHD kunnen zich moeilijk concentreren – de afleidbaarheid is enorm. Het valt op dat begonnen werk vaak niet wordt afgemaakt, wat vooral in de schoolomgeving tot problemen leidt. Zelfs als de … Symptomen van ADS

Diagnostische maatregelen | Symptomen van ADS

Diagnostische maatregelen Bij het doorlezen van de symptomen of het direct observeren van de kinderen valt op dat sommige van de gedragingen die worden beschreven als 'typische' symptomen van ADHD ook kunnen voorkomen bij kinderen zonder ADHD. Dit is mogelijk en maakt de diagnose moeilijker. In tegenstelling tot een kind zonder ADHD zijn de symptomen van een kind met … Diagnostische maatregelen | Symptomen van ADS

Verschillen in de symptomatologie van volwassenen en kinderen | ADS-symptomen bij volwassenen

Verschillen in de symptomatologie van volwassenen en kinderen Aandachtstekort bestaat sinds de kindertijd en blijft onbehandeld tot 60%, afhankelijk van het onderzoek. Maar hoe de ADHD zich manifesteert en hoe de patiënt ermee omgaat, verandert door de jaren heen. Kinderen vallen vooral op door problemen op school. Ze vinden het moeilijk om te leren, … Verschillen in de symptomatologie van volwassenen en kinderen | ADS-symptomen bij volwassenen

ADS-symptomen bij volwassenen

Inleiding De symptomen van het aandachtstekortsyndroom zijn variabel en niet altijd duidelijk te onderscheiden. In tegenstelling tot de typische ADHD vertonen patiënten geen hyperactiviteit of impulsiviteit, maar hebben ze vooral last van psychische en sociale problemen. Het enige dat ADHD gemeen heeft met de andere vormen van ADHD zijn de aandachts- en concentratiestoornissen. … ADS-symptomen bij volwassenen

De medicamenteuze therapie van ADS

Attention Deficit Syndrome Psychoorganic Syndrome (POS) Gedragsstoornis met aandachts- en concentratiestoornissen De afkorting ADS staat voor een syndroom, het Attention Deficit Syndroom. Een syndroom drukt uit dat er een verscheidenheid aan symptomen is, zowel hoofdsymptomen als begeleidende symptomen, die min of meer duidelijk zijn voor de buitenwereld. Het synoniem ADD… De medicamenteuze therapie van ADS

Medicamenteuze therapie van ADS | De medicamenteuze therapie van ADS

Medicamenteuze therapie van ADS Dat medicamenteuze therapie zo controversieel is, komt mede doordat de diagnose ADHD vaak niet buiten twijfel wordt gesteld. Kinderen die lijden aan een aandachtstekortstoornis hebben een onbalans van de boodschapperstoffen en reageren daarom meestal, helaas niet 100%, op medicamenteuze behandeling. Elk medicijn… Medicamenteuze therapie van ADS | De medicamenteuze therapie van ADS

Waarom eigenlijk medicatie? | De medicamenteuze therapie van ADS

Waarom überhaupt medicatie? Volgens huidig ​​wetenschappelijk onderzoek impliceert de veranderde werking van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van ADHD een complexe stoornis in de catecholaminebalans van de hersenen. Wat betekent dit? Geconcludeerd kan worden dat bij een duidelijk bewezen attention deficit syndrome de disbalans van de … Waarom eigenlijk medicatie? | De medicamenteuze therapie van ADS

Bijwerkingen van de medicijnen | De medicamenteuze therapie van ADS

Bijwerkingen van de medicijnen Bijwerkingen zijn een groot probleem bij de behandeling van aandachtstekortstoornissen. Kruiden- en homeopathische middelen hebben een zeer complexe werking, zijn vaak onvoldoende onderzocht en hebben daardoor een zeer breed spectrum aan bijwerkingen. De meeste zijn mild en tijdelijk, maar mogen niet worden onderschat. Ze kunnen … Bijwerkingen van de medicijnen | De medicamenteuze therapie van ADS

Test voor ADS

Definitie Een ADS-test is bedoeld om te achterhalen of een patiënt lijdt aan het aandachtstekortsyndroom zonder hyperactiviteit of niet. Omdat dit een subtype van ADHD is, maakt het meestal deel uit van een conventionele ADHD-test, die uit veel verschillende tests bestaat. De detectie van deze niet-hyperactieve vorm is moeilijk en gebeurt vaak laat, … Test voor ADS