Diagnose van galblaaskanker

Diagnostiek Vanwege de niet-specifieke symptomen wordt galblaascarcinoom soms bij toeval gediagnosticeerd tijdens een routineonderzoek (bijv. abdominale echografie) van de buik. Als een carcinoom van de galwegen wordt vermoed, moet de patiënt eerst uitgebreid worden ondervraagd (anamnese). Tijdens dit proces moet men vooral zoeken naar de symptomen die wijzen op een gal … Diagnose van galblaaskanker

Therapie van galblaaskanker

Synoniemen in bredere zin Galblaastumor, galblaascarcinoom, plaveiselcelcarcinoom, adenocarcinoom, porseleinen galblaas Therapie De therapie van galblaascarcinoom is erg moeilijk, aangezien de meeste galblaascarcinomen in een ongeneeslijk (niet-curatief) stadium worden gediagnosticeerd. Genezing is echter alleen mogelijk door een operatie waarbij de hele tumor is verwijderd, inclusief … Therapie van galblaaskanker

Chemotherapie | Therapie van galblaaskanker

Chemotherapie Helaas zijn galblaastumoren vaak niet erg gevoelig voor cytostatica. Sommige lopende klinische onderzoeken onderzoeken echter welke combinaties van cytostatische geneesmiddelen de beste resultaten opleveren. Voorafgaand aan een operatie kan met chemotherapie, die meestal in combinatie met radiotherapie (radiochemotherapie) wordt uitgevoerd, geprobeerd worden een tumorreductie te bewerkstelligen (neoadjuvans) zodat de … Chemotherapie | Therapie van galblaaskanker