Bloed braken | Braken door alcohol

Bloedbraken Bloedbijmengingen in braaksel zijn niet normaal, zelfs niet na overmatig alcoholgebruik en moeten nader worden opgehelderd. Jarenlange overmatige alcoholconsumptie kan leiden tot de vorming van vasculaire uitstulpingen in de slokdarm in de vorm van zogenaamde slokdarmvarices (ook bekend als spataderen in de slokdarm). Deze kunnen scheuren tijdens het braken... Bloed braken | Braken door alcohol

Braken door alcohol

Inleiding Braken na de consumptie van grote hoeveelheden alcohol moet worden opgevat als een afweerfunctie van het lichaam in de context van alcoholvergiftiging, of meer precies, braken vertegenwoordigt een beschermende reflex tegen het lichaamsgif ethanol. In de meeste gevallen treedt dit fenomeen op vanaf een alcoholpromillage van 2 – 2.5 … Braken door alcohol

Begeleidende symptomen | Braken door alcohol

Begeleidende symptomen Als braken optreedt na het nuttigen van alcohol, moet worden uitgegaan van een matige alcoholvergiftiging, die meestal gepaard gaat met een aantal andere symptomen. Naast gedragsstoornissen zoals ontremming of agressiviteit, komen ook cognitieve stoornissen zoals spraakstoornissen of een verminderd beoordelingsvermogen voor. De getroffenen zijn meestal niet in staat om... Begeleidende symptomen | Braken door alcohol