Cholera

Galdiarree (Grieks)Cholera is een ernstige infectieziekte, die voornamelijk ernstige diarree veroorzaakt. De ziekte wordt veroorzaakt door Vibrio cholerae, een gramnegatieve bacterie die op mensen kan worden overgedragen via besmet drinkwater of voedsel. Cholera komt vooral voor in landen met onvoldoende hygiënische omstandigheden, vooral waar voedsel, drinkwater en persoonlijke hygiëne niet gegarandeerd zijn. … Cholera