Richtlijn | Therapie van een longembolie

Richtlijn Er zijn verschillende richtlijnen voor de behandeling van longembolie van verschillende beroepsverenigingen. Deze richtlijnen zijn slechts een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen voor de behandelende artsen, zonder juridisch bindend te zijn. Ze vatten de huidige studiesituatie samen en nemen deze op in het betreffende therapieschema. Afhankelijk van het ziektebeeld geven ze vervolgens richtlijnen voor de … Richtlijn | Therapie van een longembolie

Duur van de therapie | Therapie van een longembolie

Duur van de therapie Afhankelijk van de mate waarin de longvaten door het stolsel worden geblokkeerd, hebben de getroffen patiënten ernstige of minder ernstige symptomen. In de meeste gevallen gaat een longembolie echter gepaard met acute kortademigheid en vereist klinische therapie. Afhankelijk van de verschillende risicofactoren is ziekenhuisbehandeling met anticoagulantia meestal … Duur van de therapie | Therapie van een longembolie

Is het mogelijk om een ​​longembolie te krijgen, zelfs als er niets zichtbaar is op het ECG? | ECG-veranderingen in het geval van een longembolie

Is het mogelijk om een ​​longembolie te krijgen, zelfs als er niets op het ECG te zien is? Een longembolie kan in principe ook aanwezig zijn als er niets op het ECG te zien is. In de meeste gevallen wordt het ECG alleen gebruikt als aanvulling bij de diagnose van een longembolie. De klinische symptomen, laboratoriumwaarden en beeldvorming zijn … Is het mogelijk om een ​​longembolie te krijgen, zelfs als er niets zichtbaar is op het ECG? | ECG-veranderingen in het geval van een longembolie

Symptomen van longembolie

Symptomen van longembolie De symptomen van longembolie zijn over het algemeen afhankelijk van de grootte van de geblokkeerde slagader. Ongeveer 30-50% van alle embolieën is asymptomatisch. Vooral kleinere embolieën verlopen meestal zonder klinische symptomen of gaan gepaard met kortdurend hoesten. Grote acute embolieën leiden tot plotseling optreden van ernstige symptomen. Deze symptomen zijn klinisch het vaakst … Symptomen van longembolie

Eerste tekenen van longembolie | Symptomen van longembolie

Eerste tekenen van longembolie Naast een verscheidenheid aan typische symptomen die kunnen optreden bij longembolie, moeten enkele hiervan worden benadrukt als de eerste tekenen dat longembolie is opgetreden. Vooral wanneer bepaalde risicofactoren aanwezig zijn, zoals een lange periode van inactiviteit na een operatie, reizen of ziekte, kunnen deze symptomen … Eerste tekenen van longembolie | Symptomen van longembolie

Symptomen van longembolie na een operatie | Symptomen van longembolie

Symptomen van longembolie na een operatie Tijdens een operatie en de daaropvolgende bedrust wordt de bloedstroom vertraagd. Als er nog andere factoren zijn die trombose bevorderen, namelijk de vorming van een bloedstolsel in de aderen, zoals pilgebruik, stollingsstoornissen of spataderen, kan dit leiden tot een longembolie… Symptomen van longembolie na een operatie | Symptomen van longembolie

Diagnostische maatregelen voor de detectie van een longembolie | Hoe kan een longembolie worden opgespoord? Wat zijn de typische tekens?

Diagnostische maatregelen voor het opsporen van een longembolie Om een ​​longembolie in een vroeg stadium op te sporen, is het van belang de symptomen te kennen en bij zichzelf te leren herkennen. Alleen patiënten die weten hoe een longembolie zich kan voordoen, kunnen tijdig een arts raadplegen als de symptomen … Diagnostische maatregelen voor de detectie van een longembolie | Hoe kan een longembolie worden opgespoord? Wat zijn de typische tekens?

Hoe kan een longembolie worden opgespoord? Wat zijn de typische tekens?

Inleiding Een longembolie kan gepaard gaan met typische symptomen. Deze hoeven echter niet per se aanwezig te zijn. Als een longembolie wordt vermoed, moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Met behulp van lichamelijk onderzoek en beeldvormende procedures kan de arts bepalen of de long is aangetast door een embolie. Lichamelijke symptomen Pulmonale … Hoe kan een longembolie worden opgespoord? Wat zijn de typische tekens?

Preventie van longembolie

Inleiding Longembolie is een uiterst gevaarlijke ziekte die in de meest acute vorm dodelijke gevolgen kan hebben. Er moet daarom speciale aandacht worden besteed aan de preventie van longembolie. Aangezien longembolie meestal het gevolg is van bloedstolsels, is de belangrijkste preventieve maatregel tromboseprofylaxe (preventie van een bloedstolsel). Dit bevat … Preventie van longembolie