Therapie voor bronchiale astma

Inleiding Een onvoldoende behandelde bronchiale astma gaat gepaard met een belangrijke vermindering van de kwaliteit van leven van de getroffenen en kan leiden tot onomkeerbare schade aan de luchtwegen. Bij kinderen kunnen ernstige vormen van astma leiden tot ontwikkelingsstoornissen die kunnen leiden tot verminderde fysieke en mentale prestaties. Hoe behandel je een… Therapie voor bronchiale astma

Medicinale astma-therapie | Therapie voor bronchiale astma

Medicinale astmatherapie De medicijnen die worden gebruikt voor astmatherapie kunnen in twee groepen worden verdeeld: Dit verschil is vooral belangrijk als het gaat om het volgen van de medicamenteuze therapie: terwijl de verlichtende medicijnen alleen worden gebruikt "wanneer dat nodig is", bijv. wanneer ademhalingsmoeilijkheden beginnen of nachtelijke astma-aanvallen te voorkomen, moeten de controlemedicijnen worden ingenomen … Medicinale astma-therapie | Therapie voor bronchiale astma

Homeopathie voor de therapie van astma | Therapie voor bronchiale astma

Homeopathie voor de behandeling van astma Iedereen die al lange tijd aan astma lijdt, is meestal afhankelijk van meerdere medicijnen om astma-aanvallen te voorkomen of te verminderen. Met behulp van homeopathische middelen moet het mogelijk zijn om de ontstekingsbereidheid van het lichaam bovendien te verminderen. Bijvoorbeeld bolletjes zoals Lobelia Inflata, Natrium … Homeopathie voor de therapie van astma | Therapie voor bronchiale astma

Noodspray voor astma

Definitie - Wat is een noodspray voor astma? Bronchiale astma is een aandoening van de luchtwegen. Tijdens een astma-aanval veroorzaken verschillende mogelijke triggers een plotselinge vernauwing van de luchtwegen, wat leidt tot acute kortademigheid. Noodsprays voor de behandeling van bronchiale astma bevatten actieve ingrediënten die de luchtwegen verwijden en zo effectief … Noodspray voor astma

Bijwerkingen van een noodspray met salbutamol voor astma | Noodspray voor astma

Bijwerkingen van een noodspray salbutamol bij astma De werkzame stof salbutamol kan verschillende bijwerkingen hebben. Bij inname kunnen bijvoorbeeld de volgende symptomen optreden Tachycardie (snelle hartslag) Hartkloppingen (hartkloppingen) Daling van de bloeddruk (hypotensie) Trillen van vingers en handen (tremor) Spierkrampen Oplichting Misselijkheid Hoofdpijn Pijn op de borst Vermindering van de … Bijwerkingen van een noodspray met salbutamol voor astma | Noodspray voor astma

Hebben astmapatiënten een noodpakket nodig? | Noodspray voor astma

Hebben astmapatiënten een noodpakket nodig? Een noodset is meestal niet nodig voor patiënten met bronchiale astma. Voor noodgevallen is een noodspray volledig voldoende. Noodsets zijn echter essentieel voor bepaalde bekende allergieën. Deze omvatten allergieën voor insectengif of bepaalde voedselallergieën. Zo'n set bevat dan bepaalde noodmedicatie. Eerst en vooral,… Hebben astmapatiënten een noodpakket nodig? | Noodspray voor astma

Wat is de drempel van de Cushing? | Cortison-therapie voor astma

Wat is de drempel van de Cushing? Onder de Cushing-drempel wordt verstaan ​​de maximale dosis cortisonepreparaten die nog dagelijks kan worden ingenomen zonder het risico op het ontstaan ​​van een zogenaamd Cushing-syndroom. Als therapie met een hoge dosis cortisonepreparaten gedurende een langere periode wordt voortgezet, bestaat het risico dat het overaanbod van cortisol … Wat is de drempel van de Cushing? | Cortison-therapie voor astma

Wat zijn de alternatieven voor cortison? | Cortison-therapie voor astma

Wat zijn de alternatieven voor cortisone? De cortisonepreparaten die het meest worden gebruikt bij astmatherapie zijn budesenoside en beclomethason. Naast deze cortisonpreparaten spelen bèta-2-sympathicomimetica een bijzonder belangrijke rol bij astmatherapie. Ze verschillen echter aanzienlijk in hun effect van de genoemde cortisonpreparaten. Terwijl de geïnhaleerde corticosteroïden een langdurige ontstekingsremmende … Wat zijn de alternatieven voor cortison? | Cortison-therapie voor astma

Cortison-therapie voor astma

Inleiding Glucocorticoïden (cortison) zijn, samen met bèta-2-sympathicomimetica, de belangrijkste groep geneesmiddelen bij de behandeling van chronische inflammatoire longziekten zoals bronchiale astma of COPD (chronische obstructieve longziekte). Gebruikt als een spray of poeder voor de luchtwegen, komen ze rechtstreeks in de longen en bronchiën. Daar controleren glucocorticoïden de ontwikkeling van ontstekingen van de … Cortison-therapie voor astma

Inademing

Inleiding Het woord inademing vindt zijn oorsprong in het Latijn en betekent “inademen”. Bij inademing worden druppeltjes ingeademd en zo naar de bovenste luchtwegen en in sommige gevallen naar de onderste luchtwegen getransporteerd. Inhalaties worden veel gebruikt, bijvoorbeeld bij verkoudheid en griep. In dit geval dienen ze om slijm op te lossen. In … Inademing