Chronische nierinsufficiëntie

Inleiding Chronische nierinsufficiëntie is een ernstige ziekte die het orgaansysteem van de nieren aantast. De nieren vervullen een aantal belangrijke en essentiële taken in het menselijk lichaam zonder welke een persoon niet zou kunnen overleven. Bij chronisch nierfalen is dit belangrijke orgaansysteem beschadigd. Nierinsufficiëntie wordt gedefinieerd als een nierfunctie … Chronische nierinsufficiëntie

Stadia van chronische nierinsufficiëntie | Chronische nierinsufficiëntie

Stadia van chronische nierinsufficiëntie Er zijn verschillende stadia van nierfalen wordt anders ingedeeld. Er zijn verschillende manieren om chronische nierinsufficiëntie te classificeren. Chronisch nierfalen kan zowel worden ingedeeld volgens de zogenaamde glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) als volgens de zogenaamde retentiewaarden. De glomerulaire filtratiesnelheid is de waarde die het meest ... Stadia van chronische nierinsufficiëntie | Chronische nierinsufficiëntie

Levensverwachting | Chronische nierinsufficiëntie

Levensverwachting Chronische nierinsufficiëntie kan worden onderverdeeld in verschillende stadia. In sommige gevallen is het mogelijk om de progressie van de insufficiëntie te stoppen door een specifieke behandeling en een verandering in het dieet. Onbehandeld heeft de ziekte echter bijna altijd een progressief verloop dat eindigt in stadium 4, terminaal nierfalen. Bij terminaal nierfalen, dialyse … Levensverwachting | Chronische nierinsufficiëntie