Dialyse-shunt

Wat is een dialyseshunt? Onze nieren dienen als het ontgiftingsorgaan van het lichaam. Wanneer de nieren niet goed functioneren, zoals bij nierfalen, kunnen stoffen als ureum niet voldoende uit het bloed worden weggespoeld en kan er vergiftiging optreden. Om dit te voorkomen wordt een bloedspoeling (dialyse) uitgevoerd. De dialyse … Dialyse-shunt

Procedure | Dialyse-shunt

Procedure Voorafgaand aan de operatie wordt de patiënt geïnformeerd over het verloop van de operatie en de risico's. Als de patiënt akkoord gaat met de operatie, kan de procedure worden uitgevoerd. De operatie wordt uitgevoerd onder lokale of regionale anesthesie. In zeldzame gevallen kan het ook onder algemene anesthesie worden uitgevoerd. De hele procedure duurt ongeveer... Procedure | Dialyse-shunt

Welke alternatieven zijn er? | Dialyse-shunt

Wat zijn de alternatieven? Naast de dialyseshunt zijn er ook alternatieve dialysetoegangen. Een mogelijkheid is de dialysekatheter. Dit is een centraal gelegen veneuze katheter, zoals een Shaldon-katheter, die in het nek- of schoudergebied wordt geplaatst. Deze katheter maakt ook dialyse mogelijk. Vanwege het hogere risico op infectie en … Welke alternatieven zijn er? | Dialyse-shunt

Bloeden bij de shunt | Dialyse-shunt

Bloeding bij de shunt Een verkeerde punctie van de dialyseshunt kan leiden tot bloedingen. Deze bloedingen zijn echter meestal klein en hebben verder geen gevolgen voor de patiënt. Als gevolg hiervan kan een hematoom ontstaan. Als de bloeding groter is dan verwacht, kan in zeldzame gevallen een operatie nodig zijn om ervoor te zorgen dat de shunt goed functioneert... Bloeden bij de shunt | Dialyse-shunt