Symptomen van nierfalen

Algemene informatie Bij acuut en chronisch nierfalen verschilt het klinische beeld sterk afhankelijk van de oorzaak en daarmee het beloop van het nierfalen, vooral in het begin van de ziekte. Acuut nierfalen leidt tot het plotseling optreden van niet-specifieke symptomen. Patiënten zijn sneller vermoeid dan voorheen, en concentratieproblemen en misselijkheid kunnen … Symptomen van nierfalen

Dialyse

Dialyse is een apparaatgebaseerde methode voor de behandeling van bepaalde ziekten of symptomen waarbij de nieren van het lichaam hun werk niet of niet meer goed kunnen doen, of waarbij de patiënt geen nier meer heeft. In principe wordt bij alle varianten van dialyse al het bloed van de patiënt door een soort … Dialyse

Functionaliteit | Dialyse

Functionaliteit In het algemeen kan extracorporele dialyse buiten het lichaam worden onderscheiden van intracorporale dialyse die binnen het lichaam plaatsvindt. In de meeste gevallen gaat het om een ​​extracorporele behandeling. Hier wordt de patiënt aangesloten op de externe dialysemachine, die vervolgens de bloedspoeling uitvoert. Er zijn verschillende technische principes voor het wassen van het bloed. Gemeenschappelijk voor alle methoden … Functionaliteit | Dialyse

Implementatie | Dialyse

Uitvoering Op basis van het ziektebeeld van de patiënt en bepaalde laboratoriumwaarden wordt bepaald op welk moment een patiënt een onvoldoende nierfunctie heeft en dus moet worden gedialyseerd. Een waarde die goed gerelateerd is aan de nierfunctie is creatinine. Toch is een verhoging van deze waarde niet voldoende om definitief te rechtvaardigen … Implementatie | Dialyse

Complicaties | Dialyse

Complicaties Al met al is dialyse een veilige medische ingreep met weinig complicaties. Het meest kwetsbare onderdeel van dialysetherapie is de shunt. Zoals bij alle invasieve procedures, is er een zeker basisrisico dat een infectie zich verspreidt, wat in het ergste geval kan leiden tot sepsis. Dit risico is echter extreem laag. Het … Complicaties | Dialyse

Nierfalen

Synoniemen nierfalen, nierfunctiestoornis Symptomen Nierinsufficiëntie kan zich door veel verschillende symptomen manifesteren. Het belangrijkste symptoom is de verminderde uitscheiding van ureum. Dit kan leiden tot polyneuropathie (een ziekte van de perifere zenuwen) met sensorische stoornissen en paresthesie. Verminderde eetlust, hikken, hoofdpijn en braken zijn andere symptomen. De afzetting van ureum in de … Nierfalen

Acute nierinsufficiëntie | Nierfalen

Acute nierinsufficiëntie Acuut nierfalen kan verschillende oorzaken hebben. Afhankelijk van de oorzaak zijn patiënten ofwel uitgedroogd (uitgedroogd) of overbelast met vocht (oedemateus). De nierwaarden in het bloed nemen toe en de urineproductie neemt af. Acute nierinsufficiëntie heeft een redelijk goede neiging tot genezing als het snel en professioneel wordt behandeld, maar kan tot 6 … Acute nierinsufficiëntie | Nierfalen

Voeding bij nierinsufficiëntie | Nierfalen

Voeding bij nierinsufficiëntie Patiënten met nierinsufficiëntie dienen laag in eiwit, fosfaat en kalium te eten, maar rijk aan calcium. Daarnaast wordt een optimale instelling van de bloedsuikerspiegel aanbevolen voor diabetespatiënten. Eiwitarm dieet: dagelijks wordt 0.6-0.8 gram eiwit per kg lichaamsgewicht aanbevolen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de biologische … Voeding bij nierinsufficiëntie | Nierfalen

Diagnose van een nierinfarct | Nierinfarct - gevaarlijk of geneesbaar?

Diagnose van een nierinfarct Het vermoeden van een nierinfarct is gebaseerd op de symptomen. Een opname in de kliniek moet in de kortst mogelijke tijd plaatsvinden om gevolgen zoals nierfalen te voorkomen. Voor het stellen van de diagnose vindt een consult plaats, gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Op de nieren tikken als onderdeel van... Diagnose van een nierinfarct | Nierinfarct - gevaarlijk of geneesbaar?

Behandeling van nierinfarct | Nierinfarct - gevaarlijk of geneesbaar?

Behandeling van een nierinfarct Een nierinfarct moet zo snel mogelijk worden behandeld om de gevolgen van onvoldoende zuurstoftoevoer naar de nier te voorkomen. Als onmiddellijke maatregel krijgen patiënten met een acuut nierinfarct heparine toegediend (5,000 tot 10,000 IE, internationale eenheden). Dit is een antistollingsmiddel om verdere vorming van bloedstolsels te voorkomen... Behandeling van nierinfarct | Nierinfarct - gevaarlijk of geneesbaar?

De mogelijke complicaties van een nierinfarct | Nierinfarct - gevaarlijk of geneesbaar?

De mogelijke complicaties van een nierinfarct De duur en de omvang van het nierinfarct bepalen in belangrijke mate het verloop van de ziekte. Als het nierinfarct een groter deel van de nier aantast, kan acuut nierfalen optreden. Acuut nierfalen wordt gekenmerkt doordat de nier zijn taken niet goed kan uitvoeren. Urine-stoffen … De mogelijke complicaties van een nierinfarct | Nierinfarct - gevaarlijk of geneesbaar?