Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): therapie

Hoge bloeddrukniveaus (130 tot 139 mmHg systolisch en of 85 tot 89 mmHg diastolisch) moeten voornamelijk worden verlaagd door middel van dieet (zie onder Algemene maatregelen en voedingsgeneeskunde) en aanpassing van de levensstijl (zie onder Beweging en psychotherapie). Als er een licht verhoogd cardiovasculair risico is, moeten deze maatregelen voorafgaan aan de medicamenteuze behandeling gedurende een periode van ... Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): therapie

Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): therapie met micronutriënten

Een risicogroep geeft de mogelijkheid aan dat de ziekte in verband kan worden gebracht met het risico op een tekort aan vitale voedingsstoffen. De klacht primaire essentiële hypertensie duidt op een tekort aan vitale voedingsstoffen voor vitamine C. In het kader van de micronutriëntengeneeskunde worden de volgende vitale stoffen (micronutriënten) gebruikt ter preventie. Vitamine C Calcium Kalium Magnesium Omega-3 vetzuur … Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): therapie met micronutriënten

Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): fysiologie

Regeling van de bloeddruk Arteriële bloeddruk vertoont een pulserend karakter, waarbij de maximale waarde van deze variaties systolisch wordt genoemd (hoogste bloeddrukwaarde als gevolg van de systole (contractie-/extensie- en ejectiefase van het hart) van het hart) en het minimum diastolisch wordt genoemd (laagste bloeddrukwaarde die optreedt tijdens de diastole (ontspannings- en vulfase) … Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): fysiologie

Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): preventie

Om primaire hypertensie (hoge bloeddruk) te voorkomen, moet aandacht worden besteed aan het verminderen van risicofactoren. Gedragsrisicofactoren Dieet Chronisch te veel eten Vetrijke voeding (dierlijke vetten) – als cofactor. Hoog aandeel verzadigde vetzuren Hoge suikerconsumptie Consumptie van rood vlees, dwz spiervlees van varkensvlees, rund, lam, kalfsvlees, schapenvlees, paard, schaap, geit. … Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): preventie

Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): symptomen, klachten, tekenen

Verhoogde bloeddruk is over het algemeen asymptomatisch, dat wil zeggen zonder symptomen, en de patiënt heeft geen klachten. Soms klagen patiënten over hoofdpijn in de ochtend, bij voorkeur occipitaal (“naar het achterhoofd”), die onmiddellijk na het opstaan ​​verdwijnt. Bij hypertensie (hoge bloeddruk) kunnen de volgende niet-specifieke klachten optreden: Duizeligheid Hoofdpijn Nervositeit Visueel … Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): symptomen, klachten, tekenen

Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): oorzaken

Pathogenese (ontwikkeling van ziekte) Arteriële hypertensie wordt gekenmerkt door een verhoogd hartminuutvolume (CV) en/of perifere weerstand. Dit leidt tot veranderingen in de vaatwand en een verdere verhoging van de bloeddruk in de loop van de ziekte. Het belangrijkste kenmerk van een verhoogde geïsoleerde systolische bloeddruk is arteriële stijfheid. Bij primaire essentiële hypertensie is de pathogenese nog onbekend. … Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): oorzaken

Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): onderzoek

Een uitgebreid klinisch onderzoek vormt de basis voor het selecteren van verdere diagnostische stappen: Algemeen lichamelijk onderzoek – inclusief bloeddruk*, pols, lichaamsgewicht, lengte; verder: Inspectie (bezichtiging) [vooral vanwege mogelijke gevolgen: hartfalen (hartinsufficiëntie)]. Huid en slijmvliezen Nekaderverstopping? Oedeem (praetibiaal oedeem?/waterretentie in het gebied van het onderbeen/voor de tibia, … Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): onderzoek

Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): test en diagnose

1e-orde laboratoriumparameters - verplichte laboratoriumtests. Klein bloedbeeld Urinestatus (snelle test voor: pH, eiwit, glucose), sediment indien nodig; test op microalbuminurie (uitscheiding van kleine hoeveelheden albumine (20 tot 200 mg/l of 30 tot 300 mg per dag) met urine). Nierparameters – urinezuur, ureum, creatinine indien nodig creatinineklaring. Elektrolyten (bloedzouten) … Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): test en diagnose

Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): medicamenteuze therapie

Therapeutische doelen De Duitse Hypertension League eV (DHL) beveelt een bloeddrukdoel van <140/90 mmHg aan; voor alle cardiovasculaire risicopatiënten een bloeddrukdoel van <135/85 mmHg (streefwaarde: systolische bloeddruk: 125-134 mmHg). Cardiovasculaire risicopatiënten omvatten: Patiënten met bestaande cardiovasculaire ziekte (exclusief apoplexiepatiënten). Patiënten met chronische nierziekte stadium 3 of … Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): medicamenteuze therapie

Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): diagnostische tests

Verplichte diagnostiek van medische hulpmiddelen. Herhaalde bloeddrukmeting aan beide armen met manchet aangepast aan armomtrek. Meetcondities: Bloeddrukmeting na een relaxatieperiode van vijf minuten en in rust. Vervolgens worden drie bloeddrukmetingen gedaan met tussenpozen van één tot twee minuten. Hieruit wordt de gemiddelde waarde berekend. [Pas na tenminste … Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie): diagnostische tests

Homeopathische geneesmiddelen voor hoge bloeddruk

Net als bij de geneeskunde worden ook homeopathische middelen onderverdeeld in middelen voor zogenaamde essentiële hypertensie met onbekende oorzaak enerzijds en secundaire hypertensie met bekende oorzaak anderzijds. Het homeopathische middel wordt gevonden na een intensieve ondervraging (anamnese) van de patiënt. Homeopathische middelen kunnen gelijktijdig worden gebruikt, na overleg met de arts. … Homeopathische geneesmiddelen voor hoge bloeddruk