Prognose van coronaire hartziekte

Prognose Het beloop van coronaire hartziekte (CHD) wordt beïnvloed door verschillende factoren: Het jaarlijkse sterftecijfer zonder therapeutische maatregelen neemt toe met het aantal aangetaste bloedvaten en is het hoogst (meer dan 30%) voor de vernauwing van de hoofdstam van de linker kransslagader . De prognose van coronaire hartziekte hangt ook af van de mate … Prognose van coronaire hartziekte

Welke factoren hebben een negatieve invloed op de prognose van coronaire hartziekten? | Prognose van coronaire hartziekte

Welke factoren hebben een negatieve invloed op de prognose van coronaire hartziekten? De belangrijkste factor die de prognose van coronaire hartziekte (CHD) negatief beïnvloedt, is de ernst van de ziekte. Coronaire hartziekte is een ziekte van de kransslagaders. Deze kunnen worden vernauwd door verkalking en afzetting van plaques. Dit resulteert in een gebrek… Welke factoren hebben een negatieve invloed op de prognose van coronaire hartziekten? | Prognose van coronaire hartziekte

Therapie van coronaire hartziekten

Vormen van therapie Causale therapiebenaderingen dienen primaire (maatregelen om CHD te voorkomen) en secundaire preventie (maatregelen om de progressie en verergering van CHD te voorkomen). Fundamenteel voor beide vormen van preventie is het elimineren van risicofactoren die beïnvloedbaar zijn en die de ontwikkeling van coronaire hartziekten (CHD) bevorderen, namelijk: Gewichtsvermindering Nicotine … Therapie van coronaire hartziekten

Invasieve therapie | Therapie van coronaire hartziekten

Invasieve therapie Invasieve therapeutische opties voor revascularisatie bij coronaire hartziekte (CHD) omvatten katheterinterventie met vasodilatatie of bypass-chirurgie. Beide methoden hebben tot doel de doorgankelijkheid van de vernauwde of geblokkeerde kransslagader te herstellen (revascularisatie). Hartkatheter Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) kan als standaardmethode worden gebruikt, dwz als de enige ballondilatatie … Invasieve therapie | Therapie van coronaire hartziekten

Diagnose van coronaire hartziekte

Anamnese De anamnese, het verzamelen van de medische anamnese, staat bij de diagnostiek voorop. Als de patiënt wordt verdacht van coronaire hartziekte (CHD), moeten de risicofactoren zoals: worden gevraagd en de familiegeschiedenis van hart- en vaatziekten (cardiovasculaire aandoeningen) worden overgenomen van de naaste familieleden van de patiënt (grootouders, ouders, broers en zussen, … Diagnose van coronaire hartziekte

Stress-echocardiografie | Diagnose van coronaire hartziekte

Stress-echocardiografie Bij stress-echocardiografie wordt de patiënt blootgesteld aan medicatie en kunnen wandbewegingsstoornissen die optreden als gevolg van verminderde toevoer van de hartspier onder deze stress worden gedetecteerd. Is een myocardiale scintigrafie van het hart nuttig? Myocardiale scintigrafie is een van de beeldvormende procedures en is een nucleair medisch onderzoek dat … Stress-echocardiografie | Diagnose van coronaire hartziekte

Is een MRI van het hart nuttig bij coronaire hartziekte? | Diagnose van coronaire hartziekte

Is een MRI van het hart nuttig bij coronaire hartziekte? Een MRI (magnetic resonance imaging) is een sectionele beeldprocedure waarmee de organen in hun driedimensionale opstelling kunnen worden beoordeeld. Het is niet van doorslaggevend belang voor de diagnose van coronaire hartziekte (CHD). Dit komt vooral door het feit dat als een … Is een MRI van het hart nuttig bij coronaire hartziekte? | Diagnose van coronaire hartziekte

Wat kunt u zelf doen om de levensverwachting te verbeteren? | Levensverwachting bij coronaire hartziekte

Wat kunt u zelf doen om de levensverwachting te verbeteren? Om de levensverwachting bij coronaire hartziekten te verlengen, is het essentieel om de instructies van de cardioloog op te volgen en de medicatie consequent in te nemen. U dient uw bloeddruk, bloedsuiker en bloedlipiden regelmatig te laten controleren. De cardiovasculaire risicofactoren moeten dringend worden beperkt. De getroffenen moeten stoppen... Wat kunt u zelf doen om de levensverwachting te verbeteren? | Levensverwachting bij coronaire hartziekte

Levensverwachting bij coronaire hartziekte

Inleiding De levensverwachting bij coronaire hartziekte is afhankelijk van veel verschillende factoren. Het aantal door de ziekte aangetaste kransslagaders en de locatie van de vaatvernauwingen zijn bepalend voor de prognose. Afhankelijk van waar en hoe uitgesproken de vernauwing van de bloedvaten (stenose) is, manifesteert de ziekte zich met symptomen van verschillende ernst. … Levensverwachting bij coronaire hartziekte

Welke factoren / complicaties hebben een negatieve invloed? | Levensverwachting bij coronaire hartziekte

Welke factoren/complicaties hebben een negatieve invloed? Coronaire hartziekte kan erger worden als de therapie niet gericht is. Symptomen kunnen verergeren en er kunnen ernstige complicaties optreden, zoals hartfalen of een hartaanval. Het is daarom essentieel om de medicatie volgens plan in te nemen en controlebezoeken aan de cardioloog serieus te nemen. De … Welke factoren / complicaties hebben een negatieve invloed? | Levensverwachting bij coronaire hartziekte

Oorzaak van coronaire hartziekte

De belangrijkste oorzaak van coronaire hartziekte is atherosclerose (verharding van de slagaders), die een verminderde bloedstroom door de kransslagaders veroorzaakt. De degeneratieve processen die plaatsvinden in grote en middelgrote arteriële vaten leiden tot een vernauwing van de vaatdoorsnede (lumen) en daarmee tot een verminderde toevoer naar de benedenstroomse organen of zelfs … Oorzaak van coronaire hartziekte