Perifere arteriële occlusieve ziekte veroorzaakt

Als risicofactoren worden beschouwd: De belangrijkste oorzaak van perifere arteriële occlusieve ziekte (PAD) is verkalking van de slagaders (arteriosclerose). Dit leidt tot een vernauwing (stenose) of een occlusie van een slagader, die zijn aanvoergebied nu nog onvoldoende van bloed kan voorzien. Omdat het bloed zuurstof in het lichaam transporteert en het weefsel … Perifere arteriële occlusieve ziekte veroorzaakt

Diagnose van perifere arteriële occlusieve ziekte

Synoniemen Diagnostiek pAVK, onderzoek naar perifere arteriële occlusieve ziekte, Ratschow-opslagtest Diagnose In het begin vraagt ​​de arts naar de medische geschiedenis van de patiënt (anamnese). Vooral de loopafstand die nog pijnvrij kan worden afgelegd, is hierbij van belang. Dit is met name van belang voor de etappe-indeling van pAVK (zie etappe-indeling volgens … Diagnose van perifere arteriële occlusieve ziekte

Therapie van perifere arteriële occlusieve ziekte (pAVK)

Hoe wordt perifere arteriële occlusieve ziekte behandeld? De therapie hangt af van het stadium van perifere arteriële occlusieve ziekte. In fase I en II is het doel om de loopafstand te verbeteren en zo het ongemak voor de patiënt te verminderen. In stadium III en IV daarentegen is het doel om de aangedane extremiteit (meestal de onderste) te behouden. … Therapie van perifere arteriële occlusieve ziekte (pAVK)

Lokale maatregelen | Therapie van perifere arteriële occlusieve ziekte (pAVK)

Lokale maatregelen Er moeten ook lokale maatregelen worden genomen om blessures te voorkomen en wondgenezing te verbeteren. Dit omvat zorgvuldige voetverzorging (bijv. regelmatig aanbrengen van crème voor schrale huid, pedicure en het dragen van comfortabele schoenen). Met name in de fasen III en IV kunnen verdere maatregelen worden genomen. Zo helpt diepe positionering van de benen om de bloedsomloop te verbeteren… Lokale maatregelen | Therapie van perifere arteriële occlusieve ziekte (pAVK)

Minimaal invasieve procedures | Therapie van perifere arteriële occlusieve ziekte (pAVK)

Minimaal invasieve ingrepen Om de vernauwing van de slagaders direct aan te pakken, zijn invasieve maatregelen mogelijk. Deze zijn onderverdeeld in katheterprocedures en chirurgische procedures. Afhankelijk van de mate en lengte van de vernauwing zijn telkens verschillende procedures mogelijk: vanaf stadium IIb worden katheterprocedures gebruikt. Bij de verschillende procedures wordt een katheter … Minimaal invasieve procedures | Therapie van perifere arteriële occlusieve ziekte (pAVK)

Prognose | Therapie van perifere arteriële occlusieve ziekte (pAVK)

Prognose Omdat PAVK van veel factoren afhangt, is het moeilijk om een ​​exacte temporele prognose te maken. Dit hangt echter niet alleen af ​​van het stadium van de ziekte, maar ook van de mate waarin de oorzaken kunnen worden behandeld. Er is bijvoorbeeld een slechte prognose als niet wordt gestopt met roken. Dit en een… Prognose | Therapie van perifere arteriële occlusieve ziekte (pAVK)