Allergie-test

Inleiding Een allergietest is een onderzoeksprocedure die wordt gebruikt bij de diagnose van een allergie. Het gaat om het testen van het lichaam op zogenaamde allergenen, dat wil zeggen stoffen waarvan wordt vermoed dat ze de allergische symptomen in het lichaam van de betrokkene veroorzaken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om zowel sensibilisatie, dwz een gevoelige reactie, als allergie, te detecteren, … Allergie-test

Wat doe je met de resultaten van de allergietest? | Allergie-test

Wat doe je met de resultaten van de allergietest? Afhankelijk van het type allergietest kunnen verschillende resultaten worden verkregen, die een verschillende mate van relevantie en impact op de patiënt kunnen hebben. Indien de uitslag van een allergietest niet doorslaggevend is, dient deze na afweging van de risico's eventueel herhaald te worden... Wat doe je met de resultaten van de allergietest? | Allergie-test

Kan een allergietest worden gedaan tijdens de zwangerschap? | Allergie-test

Kan een allergietest worden gedaan tijdens de zwangerschap? In principe is het mogelijk om tijdens de zwangerschap een allergietest uit te voeren. Als een zwangere vrouw vermoedt dat ze een allergie heeft, moet ze een arts raadplegen om de diagnose te laten stellen. Tijdens de zwangerschap worden echter alleen bloedonderzoeken uitgevoerd. Als een priktest of andere … Kan een allergietest worden gedaan tijdens de zwangerschap? | Allergie-test

Priktest

Definitie De priktest is een veel uitgevoerde huidtest die wordt gebruikt om een ​​overgevoeligheidsreactie op bepaalde stoffen vast te stellen. Er wordt een zogenaamde type 1 allergie (direct type) vastgesteld. Wanneer wordt een priktest uitgevoerd? De priktest wordt altijd uitgevoerd bij een vermoeden van een zogenaamde type 1 allergie bij … Priktest

Kan een priktest worden uitgevoerd tijdens de zwangerschap? | Priktest

Kan een priktest worden uitgevoerd tijdens de zwangerschap? Tijdens de zwangerschap mogen geen allergietesten worden uitgevoerd, ook geen priktest. Dit komt omdat de priktest een zeker, zij het laag, risico op anafylactische shock met zich meebrengt. Anafylactische shock is de meest ernstige complicatie van een allergische reactie en is een acuut levensbedreigende situatie. Hoewel dit … Kan een priktest worden uitgevoerd tijdens de zwangerschap? | Priktest