Acetylcholine

Wat is dat? /Definitie Acetylcholine is een van de belangrijkste neurotransmitters, zowel bij mensen als in veel andere organismen. In feite komt acetylcholine al voor in eencellige organismen en wordt het beschouwd als een zeer oude stof in de geschiedenis van ontwikkeling. Tegelijkertijd is het de langst bekende neurotransmitter (het was de eerste … Acetylcholine

Acetylcholine in het hart | Acetylcholine

Acetylcholine in het hart Al in 1921 werd ontdekt dat er een chemische stof aanwezig moet zijn die de elektrische impuls die via de zenuwen naar het hart wordt overgebracht, doorgeeft. Deze stof werd aanvankelijk vagusstof genoemd, naar de zenuw waarvan hij de impuls doorgeeft. Later werd het chemisch correct omgedoopt tot acetylcholine. De nervus vagus, … Acetylcholine in het hart | Acetylcholine

Acetylcholinereceptor | Acetylcholine

Acetylcholinereceptor De neurotransmitter acetylcholine ontvouwt zijn werking via verschillende receptoren, die in het membraan van overeenkomstige cellen zijn ingebouwd. Omdat sommige van hen ook worden gestimuleerd door nicotine, worden ze nicotine-acetylcholine-receptoren genoemd. Een andere klasse van acetylcholinereceptoren wordt gestimuleerd door het gif van de vliegenzwam (muscarine). Muscarine-acetylcholinereceptoren (mAChR) behoren tot … Acetylcholinereceptor | Acetylcholine