Limbisch systeem

De term "limbisch systeem" verwijst naar een functionele eenheid die in de hersenen is gelokaliseerd en die voornamelijk dient om emotionele impulsen te verwerken. Daarnaast regelt het limbische systeem de ontwikkeling van rijgedrag. De verwerking van essentiële componenten van intellectuele prestaties wordt ook toegeschreven aan het limbische systeem. In verband met deze complexe processen is het limbisch … Limbisch systeem

Fornix | Limbisch systeem

Fornix De zogenaamde fornix bestaat uit een uitgesproken vezelig koord dat de hippocampus verbindt met het mammillaire corpus boven de derde ventrikel. Als onderdeel van het functionele circuit dat bekend staat als het "limbische systeem", is de fornix ook betrokken bij de overdracht van informatie van het kortetermijn- naar het langetermijngeheugen. Corpus mamillare Het corpus mamillare is een … Fornix | Limbisch systeem

Functionele aandoeningen van het limbisch systeem | Limbisch systeem

Functionele stoornissen van het limbische systeem Aangezien de structuren die onder de term "limbisch systeem" worden gegroepeerd, betrokken zijn bij een aantal verwerkingshandelingen, kunnen stoornissen van een of meer delen van dit systeem zich manifesteren door ernstige beperkingen van cognitieve vaardigheden. Vooral het onvermogen om emotionele situaties in te schatten wordt toegeschreven aan disfuncties in de … Functionele aandoeningen van het limbisch systeem | Limbisch systeem

Centrum bekijken

Definitie Het visuele centrum, ook wel de visuele cortex genoemd, maakt deel uit van het visuele systeem. Het bevindt zich in de occipitale kwab van de hersenen en behoort tot het centrale zenuwstelsel. Hier komt informatie van zenuwvezels in de visuele banen binnen, wordt verwerkt, onderling verbonden, geïnterpreteerd en gecoördineerd. Verstoringen in de visuele paden … Centrum bekijken

Klinische toestand van het visuele centrum | Centrum bekijken

Klinische toestand van het visuele centrum Schade aan het visuele pad kan worden veroorzaakt door tal van processen: Dergelijke schade kan leiden tot relatief specifieke gezichtsstoornissen, afhankelijk van de locatie van het visuele pad of het visuele systeem. Een eenzijdige laesie van de oogzenuw leidt bijvoorbeeld tot eenzijdige blindheid. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen… Klinische toestand van het visuele centrum | Centrum bekijken

Taken van het hersenmerg | Taken van het cerebrum

Taken van het hersenmerg Het hersenmerg wordt ook wel de witte stof genoemd. Het bestaat uit een netwerk van aanvoer- en steuncellen waartussen de zenuwuitlopers, de axonen, in bundels lopen. Deze bundels worden gecombineerd tot paden. Er zijn geen cellichamen in de witte stof. Hun taak is dan ook om… Taken van het hersenmerg | Taken van het cerebrum

Samenwerking van het cerebrum met het cerebellum | Taken van het cerebrum

Samenwerking van het cerebrum met het cerebellum Het cerebellum ligt aan de achterkant van de schedel, onder het cerebrum. Ook bekend als het cerebellum, dient het als een controlecentrum voor de coördinatie, het leren en het verfijnen van bewegingssequenties. Het ontvangt informatie van het evenwichtsorgaan in het oor, het ruggenmerg, de ogen, … Samenwerking van het cerebrum met het cerebellum | Taken van het cerebrum

Taal centrum

Definitie Het spraakcentrum in de conventionele zin is niet één, maar twee regio's in het gebied van de hersenschors, dat wil zeggen in het centrale zenuwstelsel. Het zogenaamde motorische spraakcentrum, ook wel het gebied van Broca genoemd naar de eerste descriptor, en het sensorische spraakcentrum, ook wel het gebied van Wernicke genoemd. Tegenwoordig is het echter… Taal centrum