Complicaties van EPEC-infectie | EPEC - Wat is dat?

Complicaties van EPEC-infectie De meest beslissende complicatie van EPEC-enteritis is dat vooral zuigelingen en kleine kinderen weinig middelen hebben om het ernstige vochtverlies adequaat tegen te gaan. Water- en zoutverlies is bijzonder gevaarlijk bij diarree. De nieren zijn centrale organen in de waterhuishouding van het lichaam. Om het verlies te compenseren... Complicaties van EPEC-infectie | EPEC - Wat is dat?

EPEC - Wat is dat?

Wat is een EPEC? EPEC staat voor enteropathogene Escherichia coli. Escherichia coli is een groep bacteriën die is onderverdeeld in verschillende subgroepen, waaronder EPEC en EHEC (enterohemorragische E. coli). EPEC is een speciale stam van de bacterie Escherichia coli. Escherichia Coli-bacteriën komen ook voor in de darmen van gezonde mensen. Daar zij … EPEC - Wat is dat?

Diagnose van EPEC | EPEC - Wat is dat?

Diagnose van EPEC Er zijn verschillende manieren om een ​​infectie met EPEC-pathogenen op te sporen. Ofwel door de pathogenen of hun componenten op te sporen in een ontlastingsmonster of door specifieke antilichamen tegen de EPEC-pathogenen op te sporen in een bloedtest. Escherichia Coli – bacteriën kunnen op speciale kweekmedia worden gekweekt en zo worden geclassificeerd. Ook een… Diagnose van EPEC | EPEC - Wat is dat?

Clostridium difficile

Wat is Clostridium difficile? Clostridium difficile is een grampositieve bacterie in staafvorm. Zoals alle Clostridia is het een anaërobe bacterie, dwz bacteriën die geen zuurstof verdragen of nodig hebben. Het zijn sporen en kunnen daardoor lang overleven. Veel mensen dragen deze kiem in hun darmen zonder ziek te worden. Echter, als … Clostridium difficile

Ik kan aan deze symptomen zien dat ik ziek ben | Clostridium difficile

Ik kan aan deze symptomen zien dat ik ziek ben. Om überhaupt een verhoogd risico op de ziekte te hebben, moet men van tevoren een langdurige antibiotische therapie hebben gekregen. Dit geldt vaak voor KNO-patiënten, mensen met een longontsteking en patiënten na een kunstmatige gewrichtsontsteking. Als bloederige diarree optreedt na enkele weken antibiotische therapie ... Ik kan aan deze symptomen zien dat ik ziek ben | Clostridium difficile

Behandeling / therapie | Clostridium difficile

Behandeling/therapie Als eerste stap van de behandeling van een Clostridium-infectie moet worden geprobeerd de trigger te verwijderen. Dit betekent dat alle antibiotica zoveel mogelijk moeten worden gestaakt. Bovendien moet vanwege de diarreeziekte worden gezorgd voor voldoende vochttoevoer. Alle medicijnen die de darmbeweging remmen, moeten... Behandeling / therapie | Clostridium difficile

Staphylococci

Definitie Staphylococcus is een bacteriesoort die wordt ingedeeld in de groep van de zogenaamde bolvormige bacteriën. Ze zijn ongeveer 0.1 micrometer groot en hebben als bolvormige bacteriën geen eigen actieve mobiliteit. Stafylokokken zijn grampositief (dit is een kleurmethode om bacteriën verder te classificeren). Ze zijn meestal afzonderlijk of samen aanwezig in … Staphylococci

Deze stafylokokken zijn gevaarlijk | Stafylokokken

Deze stafylokokken zijn gevaarlijk. In de eerste plaats worden stafylokokken beschouwd als slechts facultatieve pathogenen. Dit betekent dat ze niet gevaarlijk zijn als je in contact komt met een niet-verwonde huid. Ze worden pas 'gevaarlijk' als ze een wond oplopen. Staphylococcus epidermidis is waarschijnlijk de meest voorkomende, Staphylococcus aureus echter de gevaarlijkste kiem … Deze stafylokokken zijn gevaarlijk | Stafylokokken

Stafylokokken zijn zo besmettelijk | Stafylokokken

Stafylokokken zijn zo besmettelijk Stafylokokken behoren tot de facultatief pathogene kiemen. Dit betekent dat ze alleen infecties kunnen veroorzaken als het immuunsysteem verzwakt is, open verwondingen of eerdere ziekten aanwezig zijn. Normaal gesproken zijn ze daarom nauwelijks besmettelijk. Bovendien behoren stafylokokken – althans sommige soorten – tot de typische huidkiemen … Stafylokokken zijn zo besmettelijk | Stafylokokken

We hebben deze stafylokokken op de huid | Stafylokokken

We hebben deze stafylokokken op de huid. De huidkolonisatie kan grofweg in drie categorieën worden verdeeld. De meeste stafylokokken op de menselijke huid kunnen in de eerste categorie worden geplaatst. Dit omvat bijvoorbeeld Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus aureus behoort tot de tweede groep. Alle soorten stafylokokken veroorzaken alleen een infectie als de aangetaste … We hebben deze stafylokokken op de huid | Stafylokokken

Wat is stafylokokkendermatitis? | Stafylokokken

Wat is stafylokokkendermatitis? Staphylococcus dermatitis is een ontsteking van de huid veroorzaakt door stafylokokken. Stafylokokken zijn normaal gesproken niet pathogeen; ze kunnen echter infecties veroorzaken wanneer ze huidopeningen ontmoeten. Als de stafylokokken in deze wond zijn gekomen, kunnen ze zich van hieruit verder onder de huid verspreiden. Het wondgebied wordt dan groter en de huid begint te … Wat is stafylokokkendermatitis? | Stafylokokken