Dij

Algemene informatie De dij is het bovenste deel van het been tussen heup en knie, of tussen billen en onderbeen. Het heeft een sterk ontwikkeld spierstelsel, dat voornamelijk dient voor voortbeweging en statica. De mate van beweging in het heup- en kniegewricht is echter veel minder uitgesproken dan op de bovenarm. Dij … Dij

Femurhals | Dij

Femorhals De femurhals (collum femoris) is het anatomische deel van het dijbeen dat de schacht (corpus femoris) verbindt met de kop (caput femoris). Er wordt een bepaalde hoek gevormd tussen het collum en het corpus femoris (de collum-diafysaire hoek), die tussen 125 en 135 graden moet zijn. Aan de ene kant de nek van … Femurhals | Dij

Gewrichten | Dij

Gewrichten Het heupgewricht staat voor de verbinding tussen dij en heup (Articulatio coxae). Het is een moerverbinding, een speciale vorm van het kogelgewricht. De kop van het gewricht bevindt zich duidelijk meer dan halverwege het acetabulum. De kom (acetabulum) wordt gevormd door het bekken, de gewrichtskop is de kop van het dijbeen … Gewrichten | Dij

Zenuwen op de dij | Dij

Zenuwen op het bovenbeen De zenuwinnervatie van het bovenbeen vindt plaats via de verschillende zenuwen van de plexus bekkenzenuw (Plexus lumbosacralis). Uit de lumbale plexus komt de genitofemorale zenuw naar voren, die het scrotum en een klein deel aan de binnenkant van de dij gevoelig innerveert. De femorale zenuw is ook afkomstig van de ... Zenuwen op de dij | Dij

Ziekten van de dij | Dij

Ziekten van de dij De fractuur van de femurhals (ook wel femurhalsfractuur genoemd) is een veel voorkomende fractuur. Het treft vooral postmenopauzale vrouwen en patiënten die lijden aan osteoporose. Anatomisch is de femurhalsfractuur verdeeld in een mediale (binnen het gewrichtskapsel) en een laterale (buiten het gewrichtskapsel) fractuur. Verder is de … Ziekten van de dij | Dij

Samenvatting | Dij

Samenvatting De dij bestaat uit het grootste buisvormige bot (femur) van het menselijk lichaam en talrijke spieren, die vooral worden gebruikt voor voortbeweging en om rechtop te staan. Ze zijn onderverdeeld in drie grote groepen: De dij is via het heupgewricht met de romp verbonden en via het kniegewricht met het onderbeen. Verscheidene … Samenvatting | Dij

Vascularisatie van het been

Slagaders De arteriële toevoer van de onderste extremiteit is afkomstig van de grote abdominale aorta. Een buitenste en een binnenste bekkenslagader vertakken zich vanaf hier: Externe iliacale slagader en interne iliacale slagader De takken van de interne iliacale slagader gaan door het bekken en vertakken zich verder in hun eindtakken. De arteria iliolumbalis levert … Vascularisatie van het been

Aders | Vascularisatie van het been

Aders De aderen van het been zijn verdeeld in oppervlakkige en diepe aderen. De oppervlakkige aderen lopen direct onder de huid en zonder bijbehorende slagaders, terwijl de diepe aderen vaak worden genoemd als de slagaders en samen met hen lopen. Oppervlakkige en diepe aderen worden met elkaar verbonden door verbindingsaders (Vv. Perforantes). De grootste oppervlakkige ader … Aders | Vascularisatie van het been

Anatomie van de voet

Aan de voet zijn de verschillen tussen mensen en viervoeters het meest uitgesproken. In tegenstelling tot veel viervoeters heeft de mens een voet nodig die met 2 of 3 punten op de grond staat voor een normale, veilige stand. De voet is verbonden met de onderste extremiteit door enkelgewrichten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de bovenste … Anatomie van de voet

Gewrichten van de voet | Anatomie van de voet

Gewrichten van de voet Met uitzondering van de enkelgewrichten, zijn alle tarsale gewrichten amfiarthroses, dwz “echte” gewrichten die een gewrichtsruimte hebben: Articulatio calcaneocuboidea Articulatio tarsi transversa (Chopart-gewrichtslijn) Hier worden de talus en het hielbeen gescheiden van de tarsale botten verder naar voren gelegen: Articulatio cuneonavicularis Articulatio cuneocuboidea Articulationes intercuneiformes Calcaneocuboid articulatio … Gewrichten van de voet | Anatomie van de voet