Palatale amandelen

Wat zijn palatine amandelen? De palatinale tonsil (lat.: Tonsilla palatina) is de opeenhoping van lymfatisch weefsel tussen de palatinale bogen in een capsule. Een van deze amandelen bevindt zich aan weerszijden van de overgang van de mondholte naar de keel. Zoals alle amandelen behoren ze tot de secundaire lymfatische organen en zijn ... Palatale amandelen

Waar bevinden de palatine amandelen zich precies? | Palatale amandelen

Waar zitten de palatine amandelen precies? In de mond bevinden zich twee palatale amandelen, één aan de rechterkant en één aan de linkerkant. De palatine tonsil is daarom een ​​gepaard orgaan. Ze bevinden zich tussen de voorste palatinale boog (lat. Arcus palatoglossus) en de achterste palatinale boog (lat. Arcus palatopharyngeus). De twee palatale… Waar bevinden de palatine amandelen zich precies? | Palatale amandelen

Kunnen palatale amandelen worden verwijderd? | Palatale amandelen

Kunnen palatale amandelen worden verwijderd? Het verwijderen van de palatinale amandelen (Tonsilla palatina) is mogelijk en in veel gevallen zelfs van groot voordeel voor de patiënt. De palatale tonsil kan ofwel volledig (tonsillectomie) of slechts gedeeltelijk (tonsillotomie) worden verwijderd. Tonsillectomie is nog steeds een van de meest voorkomende operaties in Duitsland. Omdat de palatine tonsillen ... Kunnen palatale amandelen worden verwijderd? | Palatale amandelen

Wat zijn de oorzaken van een slechte adem? | Palatale amandelen

Wat zijn de oorzaken van een slechte adem? Een slechte adem (Foreter ex ore) kan veel verschillende oorzaken hebben. In de meeste gevallen zijn ze onschadelijk, maar vooral wanneer de symptomen van de ziekte tegelijkertijd optreden, moet de oorzaak nauwkeuriger worden opgehelderd. Het probleem ligt meestal in het mond- en keelgebied, meer zelden in het maagdarmkanaal of … Wat zijn de oorzaken van een slechte adem? | Palatale amandelen