Delix

Het medicijn dat bekend is onder de handelsnaam Delix® bevat de werkzame stof ramipril. Ramipril zelf behoort tot de groep van ACE-remmers (angiotensine converting enzyme-remmers) en wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (arteriële hypertensie). Dit enzym wordt gebruikt om de inactieve vorm van een bloeddrukregulerende boodschapper om te zetten in ... Delix

Interacties | Delix

Interacties Delix® en andere geneesmiddelen die ramipril bevatten, oefenen een sterk versterkende invloed uit op de bloeddrukverlagende werking van het hormoon insuline. Daarnaast kan het gebruik van Delix® de intensiteit van antidiabetica enorm verhogen. In deze context kan gelijktijdige inname leiden tot problemen met de bloedsomloop met duizeligheid. Daarnaast verstoort het gebruik van Delix® de … Interacties | Delix

Concor®

Synoniemen in bredere zin Bèta-receptorblokkers Bèta-adrenoceptorblokker Β-blokker Werkzaam bestanddeel Bètablokkers (Concor®) die als bloeddrukmedicatie worden gebruikt, beïnvloeden de bloeddruk op verschillende manieren. Ze werken zowel op het hart als centraal, op de bloedvaten en op het renine-angiotensine-aldosteronsysteem. In alle gevallen remmen ze bèta-receptoren. In het hart,… Concor®

CoDiovan

Hydrochloorthiazide en valsartan Definitie CoDiovan® is een geneesmiddel dat de bloeddruk verlaagt. Effect CoDiovan® wordt gebruikt wanneer een van de actieve ingrediënten de bloeddruk niet voldoende verlaagt, hetzij vanwege een gebrek aan potentie, hetzij vanwege te sterke bijwerkingen bij lage doses. Aangezien deze 2 stoffen op verschillende manieren ingrijpen in … CoDiovan

Dosering | CoDiovan

Dosering CoDiovan® wordt eenmaal per dag als tablet ingeslikt. Deze tabletten bevatten gewoonlijk 80 mg, 160 mg of 320 mg valsartan en 12.5 of 25 mg hydrochloorthiazide. Afhankelijk van de reden voor de inname en de ernst van de symptomen, kan de benodigde dosis variëren, maar hogere doses dan 320 mg/25 mg worden niet aanbevolen. Kant … Dosering | CoDiovan

CoAprovel

Inleiding CoAprovel® is een antihypertensivum dat 2 actieve ingrediënten bevat: hydrochloorthiazide en irbesartan. Het wordt gebruikt wanneer een van deze actieve ingrediënten de bloeddruk niet voldoende verlaagt, hetzij vanwege een gebrek aan potentie, hetzij vanwege bijwerkingen die te sterk zijn bij lage doses. Aangezien deze 2 stoffen op verschillende manieren ingrijpen in … CoAprovel

Clonidine

Synoniemen in bredere zin Catapresan® Inleiding Clonidine is een geneesmiddel dat voornamelijk wordt gebruikt in de intensive care-geneeskunde. Naast hoge bloeddruk, vooral zeer hoge gevaarlijke bloeddrukwaarden, wordt clonidine ook gebruikt bij rusteloosheid. Een bijzonder kenmerk is het gebruik ervan bij de behandeling van ontwenningssyndromen, bijvoorbeeld opioïden of … Clonidine

Bijwerkingen | Clonidine

Bijwerkingen De bijwerkingen van clonidine worden verklaard door de lokalisatie van de α2-receptoren. α2-receptoren komen niet alleen voor in het sympathische deel van het autonome zenuwstelsel, maar bijvoorbeeld ook in bloedvaten. Dit kan leiden tot problemen met de bloedsomloop, vooral bij het veranderen van de lichaamshouding van liggen naar staan ​​… Bijwerkingen | Clonidine

Enalapril

Definitie Enalapril is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij patiënten met hoge bloeddruk (arteriële hypertensie) en hartfalen (hartinsufficiëntie). De werkzame stof “Enalapril” zit in de volgende producten: Benalapril, Corvo, EnaHEXAL, Enalapril-ratiopharm, Juxtaxan en Xanef. Werkingsmechanisme Enalapril moet eerst door enzymen in de lever worden omgezet in de actieve vorm enalaprilaat. Enalapril … Enalapril

Bijwerkingen | Enalapril

Bijwerkingen Over het algemeen worden ACE-remmers, waaronder enalapril, door de meeste patiënten goed verdragen. De meest voorkomende bijwerking is een droge hoest. Het kan ook heesheid, irritatie van de keel en zelden astma-aanvallen veroorzaken. Daarnaast komen huidreacties vaker voor: Rood worden van de huid, netelroos en zelfs angio-oedeem (levensbedreigend ziektebeeld door … Bijwerkingen | Enalapril

Ramipril

Ramipril is een receptgeneesmiddel uit de groep van zogenaamde ACE-remmers, vaak voorgeschreven bij hoge bloeddruk, hartfalen en in de eerste fase na een hartinfarct. Het wordt toegediend in tabletvorm in een dosering van gewoonlijk 10 mg. Werkingsmechanisme Zoals de naam al doet vermoeden, blokkeert ramipril een specifiek enzym in … Ramipril