Interacties van Floxal oogdruppels | Floxal oogdruppels

Interacties van Floxal oogdruppels Bij het voorschrijven van een nieuw medicijn dient de behandelend arts altijd geïnformeerd te worden over alle andere ingenomen medicijnen. Van Floxal®-oogdruppels is momenteel echter niet bekend dat ze een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen. Er dient alleen te worden opgemerkt dat andere oogdruppels of oogzalven met een tussenpoos van ten minste 15 minuten moeten worden toegediend. … Interacties van Floxal oogdruppels | Floxal oogdruppels

Wanneer kan een verbetering van de symptomen worden verwacht? | Floxal oogdruppels

Wanneer is een verbetering van de symptomen te verwachten? Afhankelijk van het klinische beeld en de ernst van de ziekte kan het merkbare effect van Floxal® oogdruppels variëren. In de regel moet er echter na een paar dagen een duidelijke verbetering van de symptomen zijn. Als dit niet het geval is, moet de oogarts opnieuw worden geraadpleegd … Wanneer kan een verbetering van de symptomen worden verwacht? | Floxal oogdruppels

Floxal oogdruppels

Inleiding Floxal® oogdruppels worden gebruikt bij ooginfecties met bacteriële pathogenen. Ze bevatten de werkzame stof Ofloxacine, die tot de groep antibiotica behoort. Het medicijn oefent zijn effect direct op het oog uit en kan zo leiden tot een snelle verbetering van ziekten zoals conjunctivitis. Indicatie voor Floxal oogdruppels Floxal® oog … Floxal oogdruppels

Contra-indicaties voor Floxal oogdruppels | Floxal oogdruppels

Contra-indicaties voor Floxal oogdruppels Floxal® oogdruppels mogen niet worden gebruikt bij bekende allergische overgevoeligheid voor de werkzame stof Ofloxacine! Hetzelfde geldt voor het antiseptische additief benzalkoniumchloride. Er zijn geen andere contra-indicaties. Hoe werken Floxal oogdruppels? De werkzame stof in Floxal® oogdruppels heet Ofloxacine. Het is … Contra-indicaties voor Floxal oogdruppels | Floxal oogdruppels