Digoxine

Synoniemen hartglycosiden Geneesmiddelen Hartritmestoornissen Digitoxine Digoxine is een actief bestanddeel dat behoort tot de groep van hartglycosiden. Het verbetert onder andere de efficiëntie van het hart en wordt daarom voorgeschreven bij bijvoorbeeld hartfalen (hartfalen). Herkomst Digoxine en digitoxine kunnen uit dezelfde plant gewonnen worden: De … Digoxine

Indicaties | Digoxine

Indicaties Digoxine wordt gebruikt voor de volgende indicaties: Hartfalen (pompzwakte van het hart) Atriumfladderen en flikkeren (vanwege de vertraging in de excitatieoverdracht) Bijwerkingen Digoxine heeft een smal therapeutisch bereik. Dit betekent dat het heel gemakkelijk is om een ​​​​overdosis te nemen, wat leidt tot bedwelming. Dit komt omdat remming van de natrium-kaliumpomp ... Indicaties | Digoxine

Fenytoïne

Fenytoïne is een medicijn dat in de geneeskunde is geclassificeerd als een anticonvulsivum. Het wordt voornamelijk gebruikt om twee verschillende klinische beelden te behandelen: epilepsie en hartritmestoornissen. Toepassing Met betrekking tot epilepsie wordt fenytoïne zowel voor de behandeling van acute aanvallen als voor langdurige behandeling gebruikt. Sinds enkele jaren wordt fenytoïne echter minder voorgeschreven... Fenytoïne

Fenytoïne tijdens de zwangerschap | Fenytoïne

Fenytoïne tijdens de zwangerschap Tijdens zwangerschap en borstvoeding is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van fenytoïne. Het mag alleen worden gebruikt na zorgvuldig overleg met een arts en een exacte risico-batenanalyse. Het gebruik van fenytoïne kan het risico op het ontwikkelen van misvormingen verhogen. De werkzaamheid van bepaalde anticonceptiva kan worden beperkt door fenytoïne. Het risico op misvormingen, zoals neurale … Fenytoïne tijdens de zwangerschap | Fenytoïne

Digitoxine

Synoniemen HerzglycosideDigitoxine is een actief bestanddeel dat behoort tot de groep van hartglycosiden. Het verbetert onder andere de efficiëntie van het hart en wordt daarom voorgeschreven bij bijvoorbeeld hartfalen (hartfalen). Herkomst Digoxine en digitoxine kunnen uit dezelfde plant gewonnen worden: Het vingerhoedskruid (Latijn: digitalis), daarom worden ze soms … Digitoxine

Interacties | Digitoxin

Interacties Veel factoren en parallelle toediening van andere medicijnen kunnen het digitoxine-effect beïnvloeden, daarom moet vóór voorschrift en toediening een nauwkeurige anamnese (systematische bevraging van de patiënt over eerdere ziekten, medicatie-inname, enz.) worden genomen. Factoren die interacties kunnen veroorzaken zijn onder meer kaliumconcentratie - hyperkaliëmie (verhoogde kaliumconcentratie) leidt tot verminderde werkzaamheid, hypokaliëmie (verlaagd ... Interacties | Digitoxin

Verapamil

Verapamil (verapamilhydrochloride) is een zogenaamde calciumkanaalblokker of calciumkanaalantagonist. Verapamil behoort tot de groep van calciumkanaalblokkers, die inwerken op de calciumkanalen van de bloedvaten en de kanalen rond het hart. Verapamil is dus tegengesteld aan de groep calciumkanaalblokkers die alleen de … Verapamil