sulfonylureumderivaten

Synoniemen Geneesmiddelen Diabetes mellitus, diabetesgeneesmiddelen, glibenclamide (bijv. Euglucon ®N), glimepiride (bijv. Amaryl®), gliquidon (bijv. Glurenorm®) Hoe werken sulfonylureumderivaten? Sulfonylurea stimuleren de alvleesklier om meer insuline af te geven. Voorwaarde hiervoor is echter dat de bètacellen van de pancreas nog in staat zijn om zelf insuline aan te maken. Als de alvleesklier niet meer in staat is... sulfonylureumderivaten

Wanneer moeten sulfonylureumderivaten niet worden ingenomen? | Sulfonylureumderivaten

Wanneer mogen sulfonylureumderivaten niet worden ingenomen? Sulfonylureumderivaten mogen niet worden ingenomen in geval van overgevoeligheid voor geneesmiddelen van het sulfonamidetype. Deze omvatten antibiotica die worden gebruikt voor urineweginfecties (Cotrimoxazol). Sommige geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (diuretica) hebben een vergelijkbare oorsprong en zijn door sommige mensen stopgezet vanwege overgevoeligheid. Uw arts zal… Wanneer moeten sulfonylureumderivaten niet worden ingenomen? | Sulfonylureumderivaten

SGLT 2-remmers

Wat zijn SGLT2-remmers? SGLT2-remmers, ook wel gliflozines genoemd, zijn geneesmiddelen uit de groep van orale antidiabetica. Ze worden daarom gebruikt om de bloedsuikerspiegel bij diabetes mellitus onder controle te houden. SGLT2 staat voor een suikertransporter in de nier. De transporter neemt de suiker weer op in de bloedbaan en de remming zorgt ervoor dat er meer suiker… SGLT 2-remmers

De interacties met andere stoffen | SGLT 2-remmers

De interacties met andere stoffen SGLT2-remmers kunnen het effect van diuretica versterken, wat kan leiden tot uitdroging en lage bloeddruk. Samen met insuline of sulfonylureumderivaten kan ernstige hypoglykemie optreden, die ook levensbedreigend kan zijn. Andere interacties zijn geclassificeerd als klinisch irrelevant. Gelijktijdig gebruik met metformine, digoxine, warfarine, sitagliptine, carbamazepine en vele andere medicijnen is … De interacties met andere stoffen | SGLT 2-remmers

Alternatieven voor SGLT2-remmers? | SGLT 2-remmers

Alternatieven voor SGLT2-remmers? Er is een breed scala aan mogelijke preparaten bij de behandeling van diabetes mellitus type 2, de eerste groep zijn de sulfonylureumderivaten, die een toename van de insulinesecretie veroorzaken. De tweede groep zijn gliniden, die ook de insulinesecretie verhogen. De incretines bevorderen ook de afgifte van insuline. Metformine werkt direct op … Alternatieven voor SGLT2-remmers? | SGLT 2-remmers

Siofor®

Het werkzame bestanddeel van het medicijn Siofor® wordt metformine genoemd en behoort tot de groep van orale antidiabetica. Siofor® wordt gebruikt bij de behandeling van diabetes mellitus type 2, voorheen bekend als "diabetes bij volwassenen". Diabetes mellitus type 2 kan tegenwoordig ook op jongere leeftijd ontstaan. Het wordt voorgeschreven door een arts bij dieetmaatregelen … Siofor®

Metabolisatie | Siofor®

Metabolisatie Siofor® wordt onveranderd uitgescheiden via de nieren en dus in de urine. Het is daarom belangrijk om regelmatig de laboratoriumwaarden van de nieren (hier: vooral het serumcreatinine) te laten bepalen om tijdig de dosering aan te kunnen passen als de nierfunctie gestoord is of … Metabolisatie | Siofor®

Metformine

Synoniemen in bredere zin Diabetes medicijnen, medicijnen Diabetes mellitus, Biguanide, Glucophage®, Mescorit®, Diabesin®, Siofor® Hoe werken biguaniden als metformine? Volgens de huidige medische richtlijnen wordt metformine het eerst gebruikt wanneer diabetes mellitus niet goed onder controle kan worden gehouden door middel van lichaamsbeweging, sport en gewichtsverlies. Metformine is al tientallen jaren op de markt en heeft bewezen … Metformine

Wanneer mag u Metformine niet gebruiken? | Metformine

Wanneer mag u Metformine niet gebruiken? Alleen om de bijwerkingen bij een inname van metformine te voorkomen, moeten de volgende contra-indicaties worden vermeld. Als uw nieren niet goed werken, mag metformine niet worden ingenomen. Vooral diabetici hebben vaak een beperkte nierfunctie. Uw arts zal uw bloed controleren op een bepaalde nierwaarde (creatinine) en zo … Wanneer mag u Metformine niet gebruiken? | Metformine

Metformine en alcohol | Metformine

Metformine en alcohol Als u metformine gebruikt, brengt overmatig alcoholgebruik een aantal gevaren met zich mee die serieus moeten worden genomen. Een bijzonder belangrijk punt is dat u veel sneller alcohol zult krijgen dan wanneer u de drug niet gebruikt. Het is heel gemakkelijk om het punt over het hoofd te zien wanneer het genoeg is met de alcohol ... Metformine en alcohol | Metformine