Mono-Embolex

Inleiding Mono-Embolex® is een zogenaamd antistollingsmiddel, dwz een geneesmiddel dat de bloedstolling remt (antistollingsmiddel) en wordt dus voornamelijk gebruikt voor de profylaxe en therapie van veneuze trombose en longembolie. Het werkzame bestanddeel van het preparaat Mono-Embolex® is certoparine-natrium. De werkzame stof Certoparine behoort tot de klasse van laagmoleculaire (=gefractioneerde) heparines. Deze … Mono-Embolex

Toepassingsgebieden | Mono-Embolex

Toepassingsgebieden Heparines met een laag moleculair gewicht, zoals de werkzame stof certoparine in Mono-Embolex®, zijn geschikt voor tromboseprofylaxe en trombosetherapie. Trombose is een ziekte die optreedt in de bloedvaten. Via de stollingscascade wordt een bloedstolsel gevormd, die het bloedvat afsluit. Vaak zijn trombose gelokaliseerd in de aderen en … Toepassingsgebieden | Mono-Embolex

Therapiebewaking | Mono-Embolex

Therapiecontrole In tegenstelling tot een standaard heparine zijn de fluctuaties van het medicijnniveau in het lichaam significant lager bij laagmoleculaire heparine. Om deze reden is therapiebewaking meestal niet absoluut noodzakelijk. Uitzonderingen zijn patiënten met een verhoogd risico op bloedingen en/of patiënten met nierinsufficiëntie. In dergelijke gevallen is de vaststelling … Therapiebewaking | Mono-Embolex

Zwangerschap en borstvoeding | Mono-Embolex

Zwangerschap en borstvoeding Er is veel ervaring met het gebruik van laagmoleculaire heparines tijdens de zwangerschap. In de eerste 12 weken van de zwangerschap kon bij gebruik van Mono-Embolex® geen schadelijk effect op het embryo worden waargenomen. Deze bevinding is gebaseerd op ongeveer 2,800 waargenomen zwangerschappen onder behandeling met Certoparine. Mono-Embolex® lijkt niet te … Zwangerschap en borstvoeding | Mono-Embolex

Clexaan 40

Definitie Als mensen het hebben over "Clexane 40®", bedoelen ze meestal een voorgevulde heparinespuit met 4000 IE (internationale eenheden). Dit komt overeen met 40 mg enoxaparine natrium van de werkzame stof enoxaparine. "Clexane 40®" is de handelsnaam van dit medicijn. Het medicijn wordt opgelost in een bepaald volume van 0.4 ml. Naast dit… Clexaan 40

Opslag | Clexane 40

Bewaring De gebruiksklare spuiten kunnen tot de vervaldatum bij kamertemperatuur (niet hoger dan 25°C) worden bewaard. Er moet speciaal op worden gelet dat kinderen geen toegang hebben tot medicijnen. Bijwerkingen Bloeding: Als er tijdens de behandeling met heparine ernstige bloedingen optreden, kan het heparine-effect in een noodgeval ongedaan worden gemaakt door toediening van … Opslag | Clexane 40

Dosering van Clexane

Inleiding De respectievelijke dosering van Clexane® wordt gekozen op basis van het respectievelijke toepassingsgebied. Belangrijk: De aangegeven doseringen zijn slechts benaderende waarden en moeten altijd worden geselecteerd en aangepast door een arts op basis van de betreffende ziekte. Dosering De dosering van Clexane® wordt bepaald aan de hand van het lichaamsgewicht of het risico op ziekte of … Dosering van Clexane

Therapeutische dosering | Dosering van Clexane

Therapeutische dosering Clexane® wordt toegediend in therapeutische doseringen voor ziekten zoals diepe veneuze trombose, longembolie, atriumfibrilleren of hartaanvallen. De therapeutische dosering is gewichtsafhankelijk en wordt berekend volgens de formule 1 mg/kg. Zo krijgt een vrouw met een lichaamsgewicht van 60 kg Clexane 60 mg (Clexane 0.6). Als Clexaan... Therapeutische dosering | Dosering van Clexane

Overdosering | Dosering van Clexane

Overdosering Het grootste gevaar van een overdosis Clexane® zijn bloedingscomplicaties. Deze manifesteren zich bijvoorbeeld als neusbloedingen (epistaxis), bloederige urine (hematurie), blauwe plekken (hematomen) van de huid, kleine bloedingen van de huid (petechiën) of bloederige teerachtige ontlasting (melena). Tekenen van verborgen, onzichtbare bloedingen zijn een bloeddrukdaling of bepaalde laboratoriumveranderingen (hemoglobinedaling, … Overdosering | Dosering van Clexane

Bijwerking van Clexane

Synoniemen Enoxaparine, enoxaparine-natrium, heparine met laag molecuulgewicht, Lovenox® Nederlands = enoxaparine-natrium, heparines met laag molecuulgewicht (LMWH) De bijwerkingen van Clexane® zijn De belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden bij toediening van Clexane® zijn bloedingen. Aangezien Clexane® een bloedverdunnende werking heeft en de bloedstolling remt, worden bloedingsbronnen in het lichaam niet of onvoldoende … Bijwerking van Clexane

Clexane en alcohol - is dat compatibel?

Inleiding Clexane® is de handelsnaam voor het medicijn enoxaparine, dat behoort tot de groep van de zogenaamde laagmoleculaire heparines. Er kunnen grofweg twee grote groepen heparines worden onderscheiden. Naast heparines met een laag molecuulgewicht, omvatten deze niet-gefractioneerde heparines. Heparines met een laag moleculair gewicht hebben een anticoagulerend effect door de normale bloedstolling bij de mens te beïnvloeden ... Clexane en alcohol - is dat compatibel?