Acinon

Inleiding Akineton® is een medicijn dat veel wordt gebruikt bij de ziekte van Parkinson en bij de zogenaamde “extrapiramidale stoornissen”. Extrapiramidale bijwerkingen zijn een vorm van bewegingsstoornis die onder andere veroorzaakt kan worden door medicatie. Akineton® is de handelsnaam. Het werkzame bestanddeel heet Biperiden en behoort tot de groep van anticholinergica. Winst … Acinon

Overdosering | Acinon

Overdosering Als u te veel acinon heeft ingenomen, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Hoge doses kunnen bijwerkingen hebben. Ze worden beschreven in de rubriek over bijwerkingen. Als u een dosis overslaat, is dit niet ernstig. Neem geen dubbele hoeveelheid als compensatie, maar neem uw tabletten in zoals u gewend bent. Contra-indicatie Niet innemen... Overdosering | Acinon