Meting van botdichtheid met behulp van de DEXA-methode

DXA-meting, ook bekend als dubbele röntgenabsorptiometrie, is een diagnostische procedure die voornamelijk wordt gebruikt voor het meten van de botdichtheid. Het kan ook de lichaamssamenstelling bepalen en daarmee het percentage lichaamsvet, vetvrije massa en botmassa van de onderzochte persoon bepalen. De techniek achter de procedure is gebaseerd op röntgenstralen. De afgelopen jaren heeft DXA … Meting van botdichtheid met behulp van de DEXA-methode

Frequentieverdeling | Meting van botdichtheid met behulp van de DEXA-methode

Frequentieverdeling Osteoporose is een ziekte die de laatste jaren sterk is toegenomen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificeert de ziekte als een van de tien belangrijkste ziekten van onze tijd. Studies gaan ervan uit dat ongeveer 6.3 miljoen mensen in Duitsland lijden aan osteoporose. De beste methode, die ook al… Frequentieverdeling | Meting van botdichtheid met behulp van de DEXA-methode

Nadelen | Meting van botdichtheid met behulp van de DEXA-methode

Nadelen Ondanks de lage stralingsdosis die nodig is voor de DXA-meting, is er toch een zeker restrisico op stralingsschade. Bij een gezonde, volwassen persoon is het risico laag en in de meeste gevallen wegen de voordelen van de methode zwaarder dan het lage risico voor het lichaam. Dit risico betekent echter dat kinderen en … Nadelen | Meting van botdichtheid met behulp van de DEXA-methode