Natrium

Deze pagina behandelt de interpretatie van bloedwaarden die uit een bloedonderzoek kunnen worden verkregen Synoniemen in ruimere zin Hypernatriëmie Hypernatriëmie Keukenzout NaCl Functie Natrium behoort tot de vitale elektrolyten (zouten). Veel belangrijke stofwisselingsprocessen worden gereguleerd door natrium. Natrium vormt een paar antagonisten in ons lichaam met kalium. Terwijl … Natrium

Bloedwaarde reductie | Natrium

Bloedwaardeverlaging Een verlaging van de natriumconcentratie in plasma of serum onder 135 mmol/l wordt medisch gezien hyponatriëmie genoemd. Gewoonlijk veroorzaken natriumconcentraties van minder dan 130 mmol/l klachten. Symptomen komen vooral vaak voor wanneer het natriumgehalte bijzonder snel daalt. Als het langzaam daalt, kan het lichaam zich aanpassen aan de nieuwe natriumspiegels. Oorzaken … Bloedwaarde reductie | Natrium

Chloride in bloed

Definitie Chloride is, net als kalium, natrium en calcium, een belangrijke elektrolyt die betrokken is bij de dagelijkse stofwisselingsprocessen van het lichaam. Het is in het lichaam negatief geladen en wordt ook wel een anion genoemd. Chloride speelt een belangrijke rol bij de hartcontrole, bij de overdracht van zenuwimpulsen en bij de controle van de … Chloride in bloed

Laag chloridegehalte en symptomen | Chloride in bloed

Laag chloridegehalte en symptomen Een verlaagd chloridegehalte in het bloed komt vaker voor dan een verhoging, maar veroorzaakt vergelijkbare klachten. Nogmaals, minimaal verlaagde chloridegehaltes veroorzaken geen symptomen en pas wanneer lage chloridegehalten lang aanhouden, verschijnen de eerste symptomen. Ook hier misselijkheid en braken… Laag chloridegehalte en symptomen | Chloride in bloed

hypernatremia

Definitie Hypernatriëmie is een verstoring van de fysieke elektrolytenbalans. Hypernatriëmie gaat gepaard met een verhoogde natriumconcentratie in het bloed. De normale natriumconcentratie in het bloed ligt tussen 135 en 145 millimol per liter (mol wordt gebruikt om de hoeveelheid natrium in chemische reacties aan te geven). Als het niveau wordt verhoogd... hypernatremia

Glucose | Hypernatriëmie

Glucose Bij intraveneuze toediening van vloeistoffen dient een natriumvrije infusieoplossing te worden gekozen. Voor dit doel wordt een glucose- of suikeroplossing gebruikt in plaats van een zoutoplossing, die normaal gesproken klinisch wordt gebruikt om vochttekorten te compenseren. De natriumdeeltjes in het bloed combineren met de suikerdeeltjes in de infusieoplossing en … Glucose | Hypernatriëmie

Kalium

Deze pagina gaat over de interpretatie van bloedwaarden die tijdens een bloedonderzoek kunnen worden afgenomen. Functie Kalium behoort tot de vitale elektrolyten (zouten). Veel belangrijke stofwisselingsprocessen worden gereguleerd door kalium. Kalium en natrium vormen een paar antagonisten in ons lichaam. Terwijl natrium vooral buiten de cellen wordt gevonden (in de zogenaamde … Kalium

Bloedwaarde reductie | Kalium

Bloedwaardeverlaging Een verlaging van de plasma- of serumkaliumconcentraties tot onder 3.5 mmol/l wordt medisch gezien hypokaliëmie genoemd. Meestal veroorzaken kaliumconcentraties van minder dan 2.5 mmol/l klachten. Symptomen komen vooral vaak voor wanneer het kaliumgehalte bijzonder snel daalt. Als het kaliumgehalte lager is dan 3.0 mmol/l, treedt er een hartritmestoornis op. Als het kalium … Bloedwaarde reductie | Kalium

Calcium

Deze pagina behandelt de interpretatie van bloedwaarden die uit een bloedtest kunnen worden verkregen Synoniemen Calcium Calcium Hypercalciëmie Hypocalciëmie Spierkrampen Tetani Functie Net als kalium, natrium of chloride is calciumcalcium een ​​van de essentiële zouten van het lichaam. De regulering van de calciumbalans hangt nauw samen met de fosfaatbalans. Diverse orgels en … Calcium

Bloedwaarde reductie | Calcium

Bloedwaardeverlaging Een verlaging van de natriumconcentratie in plasma of serum onder 2.20 mmol/l wordt medisch gezien hypocalciëmie genoemd. Oorzaken van hypocalciëmie kunnen zijn. Meer informatie volgt in de nabije toekomst. Voedingsmiddelen die calcium bevatten Kaas, melk en andere zuivelproducten leveren de grootste hoeveelheid calcium. Andere voedingsmiddelen waarin calcium aanwezig is … Bloedwaarde reductie | Calcium