Alkalose

Wat is een alkalose? Ieder mens heeft een bepaalde pH-waarde in het bloed, die de functies van de cellen moet garanderen en de lichaamsfunctie moet behouden. Bij gezonde mensen ligt deze pH-waarde tussen 7.35 en 7.45 en wordt gereguleerd door buffersystemen in het bloed. Als deze pH-waarde hoger is dan 7.45, wordt één … Alkalose

Diagnose | Alkalose

Diagnose De diagnose kan door een arts worden gesteld met behulp van een zogenaamde bloedgasanalyse (BGA), waarbij pH, standaardbicarbonaat, baseafwijking, partiële drukken en O2-verzadiging worden gemeten. De volgende waarden duiden op alkalose: Verder kan de bepaling van de chloride-excretie in de urine diagnostisch waardevol zijn. Bij metabole alkalose, die wordt veroorzaakt door braken ... Diagnose | Alkalose

Hoe wordt alkalose behandeld? | Alkalose

Hoe wordt alkalose behandeld? De behandeling maakt opnieuw onderscheid tussen respiratoire en metabole alkalose. Indien nodig kan de patiënt worden verdoofd als de paniekaanval niet vanzelf verdwijnt. In ieder geval moet de patiënt worden gesedeerd, zodat hij/zij niet meer hyperventileert en de ademhaling kan normaliseren. Dit wordt gedaan door NaCl te vervangen (in … Hoe wordt alkalose behandeld? | Alkalose

acidose

Inleiding Acidose (hyperaciditeit) verwijst naar een zure pH-waarde van het bloed. De normale pH van het bloed schommelt slechts zeer weinig tussen pH 7.36 en 7.44. Het bloed heeft een aantal verschillende buffersystemen die ervoor zorgen dat de pH binnen deze grenzen blijft, of we nu zuren of basen binnenkrijgen via onze … acidose

Oorzaken | Acidose

Oorzaken De oorzaken van acidose zijn legio. Als grove oriëntatie wordt wederom de indeling in ademhalingsproblemen en oorzaken, die in de stofwisseling van ons lichaam liggen, gebruikt. Bij longziekten die leiden tot oppervlakkiger, oppervlakkiger ademen of tot een verminderde gasuitwisseling in de longen, ontwikkelt zich een zogenaamde respiratoire acidose. Dit niet … Oorzaken | Acidose

Wat is respiratoire acidose? | Acidose

Wat is respiratoire acidose? Bij het ontstaan ​​van een disbalans van zuren en basen in het lichaam wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen stofwisselings- en ademhalingsstoornissen. Dit laatste is gebaseerd op een ademhalingsprobleem. Naast de opname van zuurstof zorgt de ademhaling er ook voor dat CO2 wordt uitgestoten en heeft dus een behoorlijke invloed… Wat is respiratoire acidose? | Acidose

Diagnose | Acidose

Diagnose Een acidose wordt vastgesteld door een zogenaamde bloedgasanalyse. Hiervoor wordt een slagaderlijk bloed afgenomen (meestal uit een slagader in de onderarm) of worden na het aanbrengen van een vaatverwijdende zalf enkele druppels bloed uit de oorlel genomen. Een gedetailleerd anamnesegesprek moet mogelijke oorzaken aan het licht brengen. In volgorde … Diagnose | Acidose

Babyacidose | Acidose

Babyacidose Er zijn veel gezondheidsrisico's voor moeder en kind tijdens de geboorte. Het geboorteproces vertegenwoordigt een enorme stresssituatie die de stofwisseling en de vitale functies van de organen van het kind kan beïnvloeden. Het is niet ongebruikelijk dat stofwisselingsstoornissen zoals acidose optreden bij het kind. Een mogelijke oorzaak is een gebrek… Babyacidose | Acidose

Hoe verandert kalium bij acidose? | Acidose

Hoe verandert kalium bij acidose? Een typisch gevolg van acidose is hyperkaliëmie. Dit wordt veroorzaakt door metabole compensatiemechanismen die direct starten bij acidose. Het lichaam probeert op verschillende manieren het overtollige zuur uit het bloed te verwijderen. Eén uitscheidingstraject vindt plaats via de nieren. In de nierlichaampjes, zuur ... Hoe verandert kalium bij acidose? | Acidose