Met oude mensen | Duur van de bijwerkingen en nawerkingen van anesthesie

Bij oude mensen De bijwerkingen van anesthesie kunnen veelvoudig zijn. Postoperatieve pijn, misselijkheid en braken na een verdoving, evenals staten van verwarring komen het meest voor. Vooral oudere patiënten hebben vaak last van een zogenaamd postoperatief delier. Volgens verschillende onderzoeken heeft tussen de 30 en 40 procent van alle 60-plussers hiermee te maken... Met oude mensen | Duur van de bijwerkingen en nawerkingen van anesthesie

Duur van de bijwerkingen en nawerkingen van anesthesie

Inleiding De duur van de bijwerkingen en nawerkingen van anesthesie is afhankelijk van veel factoren. Naast de leeftijd speelt ook de gebruikte verdoving een rol. In principe zijn de meeste postoperatieve symptomen zoals misselijkheid of lichte verwardheid echter van korte duur. Misselijkheid Als er geen preventieve maatregelen worden genomen, krijgt tot 30% van alle patiënten … Duur van de bijwerkingen en nawerkingen van anesthesie

Postoperatief delier

Wat is een postoperatief delier? Postoperatief delier is een acute, meestal tijdelijke staat van verwarring en staat ook bekend als een overgangssyndroom of acuut organisch psychosyndroom. Het komt voor bij 5-15% van alle patiënten. Tegelijkertijd worden verschillende functies van de hersenen beperkt. Er zijn veranderingen in bewustzijn, denken, bewegen, slapen en voelen. Het … Postoperatief delier

De symptomen | Postoperatief delier

De symptomen Het postoperatieve delier ontstaat meestal binnen de eerste vier dagen na een operatie/algemene anesthesie. Getroffen patiënten lijden gewoonlijk aan desoriëntatie, vooral een tijdelijke en situationele verwarring. De oriëntatie op de plaats en de persoon is vrij intact. Verdere symptomen zijn angst en rusteloosheid, patiënten reageren vaak geïrriteerd of zelfs agressief op verplegend personeel … De symptomen | Postoperatief delier

De behandeling | Postoperatief delier

De behandeling De therapie bestaat uit verschillende maatregelen. Voor alle oudere of algemene patiënten op intensive care-afdelingen moeten basismaatregelen worden genomen om de oriëntatie te behouden (bril, gehoorapparaten). Een regelmatige en langdurige mobilisatie, het vermijden van uitdroging, evenals een evenwichtige voeding en het handhaven van het slaap-waakritme kunnen de … De behandeling | Postoperatief delier