Gezondheidscontrole – wat er gebeurt

Deze omvatten diabetes, hoge bloeddruk en nierproblemen. Op deze manier kunnen ziekten worden vermeden of zo vroeg mogelijk worden opgespoord en behandeld. Ontdek hier welke onderzoeken u bij een gezondheidscheck kunt verwachten, wanneer het onderzoek moet plaatsvinden en wie het uitvoert.

Wat is een gezondheidscheck?

De gezondheidscheck-up is een belangrijk preventief onderzoek voor mannen en vrouwen. Het dient om ziekten zoals hoge bloeddruk, diabetes mellitus of hartproblemen in een vroeg stadium op te sporen. De gezondheidscontrole biedt ook ruimte voor medisch advies over onderwerpen als familiegeschiedenis en andere ziekterisico's. Het gezondheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de huisarts of een internist.

Wanneer kan ik een gezondheidscheck krijgen?

Tussen de 18 en 34 jaar vergoedt de zorgverzekering de kosten van een eenmalige gezondheidscheck. Iedereen ouder dan 35 jaar heeft recht op een controle elke drie jaar. Alle onderzoeken zijn gratis voor de patiënt.

Welke onderzoeken vinden er plaats tijdens de controle?

Aan het begin van de gezondheidscontrole vraagt ​​de arts de patiënt naar eventuele eerdere ziekten en ziekten die in de familie voorkomen. De nadruk ligt vooral op veel voorkomende ziekten, zoals

  • hoge bloeddruk
  • verhoogde bloedlipideniveaus
  • Diabetes mellitus
  • Coronaire hartziekte
  • Arteriële occlusieve ziekte
  • Longziekten
  • Kanker

Op deze manier bepaalt de arts het individuele ziekterisicoprofiel van de patiënt en beoordeelt hij het persoonlijke risico.

Naast de medische geschiedenis controleert de arts de levensstijl van de patiënt. Hij meet het lichaamsgewicht en de lengte, stelt de patiënt vragen over zijn nicotine-, alcohol- en drugsgebruik en bepaalt of hij voldoende beweegt. Hij beoordeelt ook de mentale toestand van de patiënt.

Fysiek onderzoek

Het interview wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek. De arts onderzoekt eerst de borstkas en luistert naar het hart, de longen en de halsslagader. Meestal neemt de arts de pols bij de voet. Ook onderzoekt hij de houding van de patiënt en inspecteert de huid. Een reflexcontrole geeft informatie over mogelijke zenuwbeschadiging. Ook wordt de functie van de zintuigen gecontroleerd.

Bloeddrukmeting

De gezondheidscheck omvat een bloeddrukmeting. De arts bepaalt de systolische en diastolische bloeddruk. De optimale bloeddruk is 120/80 mmHg (millimeter kwik), tot 129/84 is de waarde nog normaal. Vanaf 140/90 is de bloeddruk verhoogd (hypertensie).

Meer informatie vindt u in het artikel Bloeddruk meten.

Bloedonderzoek (bloedlipidenwaarden, nuchtere bloedsuikerspiegel)

Wat de waarden betekenen, lees je in het artikel Cholesterolwaarden.

Naast de bloedlipidewaarden wordt uit het bloedmonster de nuchtere bloedglucosewaarde bepaald. Bij mensen met een gezonde stofwisseling is de nuchtere bloedsuikerspiegel lager dan 100 mg/dl. Als deze hoger is, kan dit een indicatie zijn voor diabetes mellitus.

Vaccinatiestatus

Bij elke gezondheidscontrole controleert de arts de vaccinatiestatus van de patiënt. Hiervoor is het gele vaccinatiebewijs nodig. Indien nodig is een boostervaccinatie nodig.

Wanneer welke vaccinatie een boost nodig heeft, kunt u terugvinden in de vaccinatiekalender.

De controle 35

De Check-up 35 is de start van de reguliere gezondheidscontroles. De controle moet nu elke drie jaar worden uitgevoerd.

Bij de 35+ gezondheidscheck hoort ook een urinetest: De arts onderzoekt met een urinestrook een urinemonster van de patiënt op sporen van eiwitten, glucose, rode en witte bloedcellen en nitriet. De test geeft informatie over de gezondheid van de nieren, blaas, urineleiders en urethra.

Mannen van 65 jaar en ouder

Vanaf 65 jaar omvat de gezondheidscheck een eenmalige screening op een aorta-aneurysma [Link]. Met een echoapparaat onderzoekt de arts de bloedvaten in de buik, zodat eventuele uitstulpingen vroegtijdig kunnen worden opgespoord.