Hoofdpijn en ogen: achtergrondkennis Asthenopie

Asthenopische symptomen kunnen verschillende oorzaken hebben:

  • Overmatige belasting van het gezonde oog, bijvoorbeeld door langdurig werk op korte afstand op een te korte werkafstand, activiteit op een computerwerkplek met een ongeschikte bril
  • Langdurig werken onder ongunstige lichtomstandigheden zoals onvoldoende verlichting, verkeerd gemonteerde verlichtingsarmaturen, schemering, slecht licht- en schaduwcontrast, te sterke lichtblootstelling, verblinding of irriterende reflecties

Ongecorrigeerde of onvoldoende gecorrigeerde refractieafwijkingen van het oog en spierasthenopie.

  • Ongecorrigeerde of onvoldoende gecorrigeerde brekingsfouten of foutieve correcties kunnen dat wel leiden tot spasmen van de interne oogspieren. Het ongemak moet worden gecorrigeerd door een optimale compensatie van het gebrekkige zicht.
  • Verstoorde oogspier evenwicht (heteroforie) kan dubbelzien veroorzaken. Om dubbel zien te voorkomen, worden individuele externe oogspieren te veel gebruikt. Typisch voor "musculaire asthenopie": de symptomen verdwijnen als een oog tijdelijk wordt uitgeschakeld, bijvoorbeeld door het te bedekken met matglas. Bij spierasthenopie kan correctie met prismatische lenzen in sommige gevallen nuttig zijn. Omdat dit een ingreep in de oogspier is evenwicht, dat wil zeggen een therapeutische procedure die bij onjuist gebruik ernstige bijwerkingen kan hebben, het verstrekken van prismalenzen aan een patiënt is uitsluitend voorbehouden aan de oogarts.

Zenuwachtige asthenopie

Als geen van de externe oorzaken wordt veroorzaakt door refractieafwijkingen of een verstoorde oogspier evenwicht kan worden gevonden als verklaring voor asthenopische klachten, het is meestal een puur functioneel probleem, veroorzaakt door nerveuze uitputting of psychologische spanning​ Alleen een oogheelkundige diagnose, die organische oorzaken uitsluit, kan hier ook informatie over geven. Om de klachten te onderzoeken kan een onderzoek bij cycloplegie nuttig zijn. Hiervoor wordt de ciliaire spier tijdelijk ontspannen met medicatie. Deze dilatatie van de leerling leidt tot een tijdelijke verstoring van de leesvaardigheid en rijvaardigheid.

Meer gegevens over hoofdpijn en het oog

Volgens een onderzoek van Duitse oogartsen bezoeken gemiddeld 12.9 patiënten per week een oogarts exclusief of primair voor hoofdpijn - geëxtrapoleerd naar alle oogartsen in Duitsland, dat is 2.5 miljoen hoofdpijn patiënten per jaar. Volgens een enquête in Frankrijk, van de patiënten met dagelijkse hoofdpijn die gaan

  • 19 procent naar de oogarts
  • 13 procent aan de neuroloog,
  • 11 procent aan de gynaecoloog,
  • 9 procent aan de KNO-arts.