HCG (humaan choriongonadotrofine): wanneer moet u het meten?

Wat is HCG?

HCG is een hormoon dat tijdens de zwangerschap door de placenta wordt geproduceerd. Het wordt gebruikt om het corpus luteum in stand te houden. Hierdoor worden de hormonen progesteron en oestrogenen aangemaakt en worden menstruatiebloedingen en afstoting van het ongeboren kind voorkomen. De bepaling van HCG wordt daarom gebruikt om zwangerschap op te sporen (zwangerschapstest).

Wanneer wordt de HCG-waarde bepaald?

Met HCG kan de arts een zwangerschap vaststellen, hij kan vaststellen of er een vroege miskraam (abortus) heeft plaatsgevonden of dat de eicel zich buiten de baarmoeder heeft genesteld (buitenbaarmoederlijke zwangerschap). Het bepalen van de HCG-waarde maakt tevens deel uit van de eerste trimester screening (vroegscreening), waarmee afwijkingen bij het kind (zoals chromosoomafwijkingen) worden opgespoord.

HCG wordt ook bepaald als tumormarker wanneer bepaalde soorten kanker worden vermoed bij mannen en vrouwen.

HCG-standaardwaarden

De HCG-concentratie wordt bepaald uit bloedserum of urine.

Een zwangerschapstest (urinetest) is positief als de hoeveelheid HCG meer dan 10 eenheden per liter (E/l) bedraagt ​​– de vrouw is waarschijnlijk zwanger.

Week van de zwangerschap (SSW)

Tijd na de conceptie

Normale waarde (serum)

1st week

5 – 50 E/l

2e week

50 – 500 E/l

3 week

100 – 5,000 E/l

4 week

500 – 10,000 E/l

5 week

1.000 – 50.000 E/l

6 week

10.000 – 100.000 E/l

9e + 10e ZZW

7e + 8e week

15.000 – 200.000 E/l

11 – 14 ZW

2e – 3e maand

10.000 – 100.000 E/l

2e trimester

8,000 – 100,000 E/l

3e trimester

5.000 – 65.000 E/l

Voor HCG als tumormarker gelden de volgende standaardwaarden voor niet-zwangere vrouwen, mannen en kinderen:

Serum

Urine

HCG-standaardwaarde

< 10 E/l

< 20 E/l

Wanneer is de HCG-waarde te laag?

Bij deze waarde treedt geen neerwaartse afwijking op.

Wanneer is de HCG-waarde te hoog?

Tijdens de zwangerschap is de HCG-waarde van nature verhoogd. Een te langzame HCG-stijging kan hier echter wijzen op een miskraam of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Als het HCG-niveau na de 10e week van de zwangerschap niet daalt, kan het kind trisomie 21 = Downsyndroom hebben.