Hand: functie, anatomie en aandoeningen

Wat is de hand?

Het belangrijkste grijporgaan van het menselijk lichaam is verdeeld in de handwortel, middenhandsbeentje en vingers. De carpus wordt gevormd door acht kleine, gedrongen botten, waarvan er vier verdeeld zijn over twee dwarse rijen en genoemd naar hun vorm: scafoïdale, halvemaanvormige, driehoekige en erwtenbotten zijn naar de onderarm gericht, terwijl de grotere en kleinere veelhoekige botten capituleren en haakvormige botten zijn gerangschikt in de richting van de middenhandsbeentje. Een geheugensteuntje helpt om de namen te onthouden: "Als een schip in het maanlicht in een driehoek rond de erwtenpoot vaart, veelhoek groot en veelhoek klein, moet er aan de kop een haak zitten."

Deze kleine botten worden stevig bij elkaar gehouden door ligamenten en vormen een gewelf met de boog naar boven gericht. Aan de binnenkant van een sterk dwarsligament bevindt zich een doorgang voor pezen en zenuwen die van de onderarm naar de handpalm trekken, waardoor beweging en gevoel mogelijk zijn. De handwortelbeentjes als geheel zorgen voor een scharnierende verbinding met zowel de onderarm (ulna, radius) als de middenhandsbeentjes.

De vingers zijn samengesteld uit 14 individuele langwerpige botten, die – net als de 14 teenbotten aan de voet – als volgt zijn verdeeld: De duim (net als de grote teen) bestaat uit slechts twee botten, de proximale en distale vingerkootjes of nagelkootjes. De overige vingers (of tenen) zijn elk samengesteld uit drie botten: basale kootje, middelste kootje en distale of nagelkootje.

Wat is de functie van de hand?

De belangrijkste functie is aangrijpend. De duim speelt hierbij een doorslaggevende rol, aangezien deze de enige vinger is die met alle andere vingers een tang kan vormen. Maar het is niet alleen de grijpfunctie die de hand bijzonder maakt: door de talrijke tastlichaampjes, waarvan er vooral veel zich in de vingertoppen bevinden, is het ook een belangrijk zintuigorgaan dat zich door speciale training zelfs tot een zeer hoog niveau kan ontwikkelen. – zoals bijvoorbeeld nodig is voor blinden om zich te oriënteren en braille te lezen.

Waar bevindt de hand zich?

Het vormt het uiteinde van de arm, net zoals de voet het uiteinde van het been vormt. Het is via de pols verbonden met de onderarm.

Welke problemen kan de hand veroorzaken?