Hallucinaties: oorzaken, vormen, diagnose

Kort overzicht

 • Wat zijn hallucinaties? Zintuiglijke illusies die als echt worden ervaren. Alle zintuigen kunnen worden beïnvloed: gehoor, reuk, smaak, zicht, aanraking. Verschillen in intensiteit en duur zijn mogelijk.
 • Oorzaken: bijvoorbeeld gebrek aan slaap, uitputting, sociaal isolement, migraine, oorsuizen, oogziekten, hoge koorts, uitdroging, onderkoeling, beroerte, traumatisch hersenletsel, epilepsie, dementie, schizofrenie, depressie, alcohol of andere drugs, vergiftiging, medicatie.
 • Wat doet de dokter? Voorgesprek (anamnese), lichamelijk onderzoek, indien nodig bloedonderzoek en verdere maatregelen zoals KNO- of oogonderzoek, neurologisch onderzoek, elektro-encefalografie (EEG), computertomografie (CT), magnetische resonantie beeldvorming (MRI), psychologische tests.

Hallucinaties: beschrijving

 • Auditieve hallucinaties: Patiënten horen denkbeeldige geluiden, bijvoorbeeld sissen, kraken of muziek.
 • Teleologische hallucinaties: Speciale vorm van auditieve hallucinaties waarbij de getroffen persoon denkbeeldige stemmen hoort, bijvoorbeeld bevelen geven of waarschuwen voor een vermeend gevaar.
 • Optische hallucinaties: Getroffen personen zien bijvoorbeeld lichtflitsen of vonken, maar ook mensen, dieren of voorwerpen die niet echt zijn.
 • Smaakhallucinaties (smaakhallucinaties): Deze zintuiglijke illusies komen vaak samen met reukhallucinaties voor. Meestal registreert de getroffen persoon een onaangename (bijvoorbeeld zoute, zeepachtige, zwavelachtige of fecale) geur.
 • Lichaamshallucinaties (cenesthesieën): Bij deze zintuiglijke illusies is de lichamelijke sensatie verstoord. Typerend is de overtuiging dat de inwendige organen veranderd zijn of dat de twee hersenhelften tegen elkaar schuren. De overgang tussen lichamelijke en tactiele hallucinaties is vloeiend.
 • Lichamelijke hallucinaties: Getroffen personen hebben het gevoel dat hun lichaam van buitenaf wordt gemanipuleerd (bijvoorbeeld bestraald of geëlektrificeerd).
 • Vestibulaire hallucinaties: Patiënten hebben het gevoel te zweven of te vallen.
 • Hypnagogische en hypnopompische hallucinaties: Deze meestal visuele of auditieve zintuiglijke wanen treden op tijdens de halve slaap, bij het in slaap vallen (hypnagogisch) of bij het ontwaken (hypnopompe).

Een hallucinatie begint meestal plotseling. Het duurt enkele uren, dagen of weken, maar kan ook chronisch worden en overgaan in delirium. In deze toestand kan de getroffen persoon informatie niet langer op een gestructureerde manier opnemen, verwerken en opslaan. Hierdoor kunnen ze zich niet meer oriënteren, dingen niet goed onthouden en vaak nog meer hallucineren. Daarnaast is er sprake van angst, soms ook van agitatie, en van acuut gevaar voor zichzelf of anderen.

Experts noemen hallucinose terugkerende hallucinaties. Het bewustzijn van de getroffen persoon wordt echter niet aangetast. Een voorbeeld is alcoholische hallucinose – een psychose met waanideeën van vervolging en sterke hallucinaties, vooral dermatozoa-wanen, die optreedt bij langdurig, chronisch alcoholisme. Dit verwijst naar het gevoel dat kleine insecten, wormen, parasieten of ander ongedierte op en onder de huid kruipen.

Differentiatie van pseudohallucinaties

Onderscheid met wanen

Hoewel hallucinaties valse zintuiglijke waarnemingen zijn, zijn wanen valse gedachten en overtuigingen, zoals vervolgingswanen. Lijders kunnen deze niet zomaar opgeven, ook al leveren medemensen hen ‘het bewijs van het tegendeel’.

Hallucinaties: oorzaken

De belangrijkste oorzaken van hallucinaties zijn:

 • Duidelijk gebrek aan slaap of volledige uitputting.
 • Sociaal isolement, bijvoorbeeld eenzame opsluiting of een langdurig verblijf in een omgeving met weinig prikkels (bijvoorbeeld een donkere, stille kamer): Hallucinaties zijn een natuurlijke reactie van het lichaam op een gebrek aan externe prikkels. Zintuiglijke illusies tijdens meditatieve oefeningen (spirituele extase en visioenen) worden als bijzondere vormen beschouwd.
 • Tinnitus (oorsuizen): Als er sprake is van een suizend of ruisend oorsuizen zonder externe geluidsbron, is er sprake van tinnitus.
 • Oogziekten zoals netvliesloslating, schade aan de oogzenuw of schade aan het visuele centrum kunnen ook optische hallucinaties veroorzaken, bijvoorbeeld lichtflitsen, vlekken, patronen, lichtvlekken of kleur.
 • Hoge koorts: hallucinaties met opwinding, rusteloosheid, gebrek aan oriëntatie, etc. kunnen optreden bij hoge koorts.
 • Onderkoeling: Hallucinaties zijn ook mogelijk bij ernstige onderkoeling.
 • Beroerte: Hallucinaties, wanen, verwarring, verminderd geheugen en bewustzijn kunnen optreden tijdens een beroerte.
 • Craniocerebraal trauma: Hallucinaties en wanen komen soms voor in de context van craniocerebraal letsel.
 • Epilepsie: In sommige gevallen gaan epileptische aanvallen gepaard met sensorische hallucinaties, zoals reuk- en smaakhallucinaties.
 • Ziekte van Huntington (chorea van Huntington): De ziekte van Huntington is een erfelijke, progressieve hersenziekte die bewegingsstoornissen en mentale veranderingen veroorzaakt. Hallucinaties en wanen zijn ook mogelijk.
 • Depressie: verontrustende hallucinaties en/of wanen met neerslachtigheid en gebrek aan motivatie kunnen tekenen zijn van depressie.
 • Alcoholmisbruik: Hallucinaties (vooral auditieve zintuiglijke wanen) en wanen kunnen optreden tijdens alcoholintoxicatie. Alcoholmisbruikers kunnen tijdens het ontwennen ook hallucinaties ontwikkelen.
 • Vergiftiging: Hallucinaties en wanen geassocieerd met opvallend verwijde pupillen duiden op vergiftiging, zoals bij belladonna of datura. Delen van deze planten worden soms geconsumeerd als hallucinogene medicijnen of per ongeluk door kinderen opgegeten.

Hallucinaties: wanneer moet je naar een dokter?

Zintuiglijke illusies die bijvoorbeeld optreden bij een uitgesproken slaapgebrek, vereisen over het algemeen geen medische aandacht. Anders moet u bij een hallucinatie echter altijd een arts raadplegen om de mogelijke oorzaak op te helderen. Dit geldt vooral in de volgende gevallen:

 • Hallucinaties en wanen bij het innemen van medicijnen: Neem onmiddellijk contact op met de behandelend arts.
 • Hallucinaties en wanen met opvallend verwijde pupillen: vermoeden van vergiftiging (bijvoorbeeld met datura of belladonna)! Bel onmiddellijk de spoedarts en laat de getroffen persoon niet alleen!
 • Hallucinaties (als kleine dieren op de huid) en wanen met angstige rusteloosheid of opwinding, verwarring, verminderd geheugen en mogelijk verminderd bewustzijn, zweten en trillen: Vermoeden van acute organische psychose en delirium in geval van alcoholontwenning, hoge koorts, onderkoeling, beroerte, encefalitis, enz. Bel de spoedarts en laat de getroffen persoon niet alleen.

Hallucinaties: wat doet de dokter?

De arts zal de patiënt eerst uitgebreid vragen naar de medische geschiedenis (anamnese). Van belang is bijvoorbeeld wanneer en hoe vaak de hallucinaties optreden en van welk type deze zijn. Deze informatie, eventueel samen met diverse onderzoeken, zal de arts helpen de oorzaak van de hallucinaties vast te stellen.

 • Lichamelijk onderzoek is routine als iemand met vage klachten zoals hallucinaties bij de dokter komt.
 • KNO-onderzoeken zijn belangrijk als iemand geluiden hoort die niet aanwezig zijn (vermoedelijke tinnitus).
 • Een oftalmologisch onderzoek is nodig als bepaalde oogziekten of schade aan de oogzenuw of het gezichtscentrum verantwoordelijk kunnen zijn voor optische hallucinaties.
 • Neurologisch onderzoek van de zenuwbanen kan informatief zijn als bijvoorbeeld migraine, beroerte, epilepsie of hersenontsteking een mogelijke oorzaak van hallucinaties is.
 • Computertomografie (CT) en magnetische resonantie beeldvorming (MRI) kunnen nuttig zijn bij vermoedelijke beroerte, encefalitis, traumatisch hersenletsel of dementie.
 • Een onderzoek van hersenvocht (CSF) uit het ruggenmerg (CSF-punctie) wordt gebruikt om hersenontsteking op te sporen of uit te sluiten.

Hallucinaties: wat je zelf kunt doen

Hallucinaties zijn over het algemeen een zaak voor de arts en vereisen behandeling van de onderliggende aandoening. Als echter een uitgesproken gebrek aan slaap en volledige uitputting verantwoordelijk zijn voor de zintuiglijke wanen, kun je zelf iets doen: zorg voor een goede nachtrust en rust, en de hallucinaties zullen verdwijnen.