Reuzencelarteritis: preventie

Preventiefactoren (beschermende factoren)

In reuzencelarteritis, een beschermend effect van acetylsalicylzuur (ASA; dosering 75-100 mg / dag) bij cardiovasculaire voorvallen (myocardinfarct /hart- aanval, apoplexie /beroerte) is beschreven in retrospectieve onderzoeken.