Functies van haarvaten | Capillair

Functies van haarvaten De functie van de haarvaten is voornamelijk massaoverdracht. Afhankelijk van waar het capillaire netwerk zich bevindt, worden voedingsstoffen, zuurstof en metabolische eindproducten uitgewisseld tussen de bloedbaan en het weefsel. Voedingsstoffen worden aan het weefsel toegevoerd, afvalstoffen worden opgenomen en afgevoerd. Afhankelijk van de zuurstofbehoefte van een bepaalde … Functies van haarvaten | Capillair

Capillair effect - wat is dat? | Capillair

Capillair effect - wat is dat? Capillair effect is de term die wordt gebruikt om het gedrag van vloeistoffen te beschrijven, waarbij ze bijvoorbeeld in een dunne buis tegen de zwaartekracht in omhoog worden getrokken. Als je een dunne glazen buis verticaal in het water plaatst, kun je zien hoe het water in de buis een beetje beweegt... Capillair effect - wat is dat? | Capillair

capillair

Definitie Als we het hebben over haarvaten (haarvaten), bedoelen we meestal de bloedhaarvaten, hoewel we niet mogen vergeten dat er ook lymfehaarvaten zijn. Bloedcapillairen zijn een van de drie soorten bloedvaten die bij de mens kunnen worden onderscheiden. Er zijn de slagaders die het bloed wegvoeren van het hart en de aderen... capillair

Structuur van haarvaten | Capillair

Structuur van capillairen De structuur van een capillair lijkt op een buis. De diameter van een capillair is ongeveer vijf tot tien micrometer. Omdat de rode bloedcellen (erytrocyten) die door de haarvaten stromen een diameter hebben van ongeveer zeven micrometer, moeten ze wat vervormen als ze door de kleine bloedvaten stromen. Dit minimaliseert de… Structuur van haarvaten | Capillair

Classificatie | Endotheel

Indeling Het endotheel kan worden onderverdeeld in verschillende basistypen. De verschillende typen zijn afhankelijk van de functie van het orgel. De structuur heeft een sterke invloed op de doorlaatbaarheid van het endotheel (endotheeldoorlaatbaarheid) voor de stoffen die in bloed en weefsel worden aangetroffen. Het gesloten endotheel komt het meest voor. Onder andere vooral in haarvaten en andere … Classificatie | Endotheel

Storingen | Endotheel

Storingen Verschillende risicofactoren zoals arteriële hypertensie, verhoogd cholesterolgehalte en vooral nicotineconsumptie veranderen de functie van het intacte endotheel ernstig. Men spreekt dan van een endotheeldisfunctie. Oxidatieve stress kan bijvoorbeeld het stikstofmonoxidemechanisme veranderen en er worden zeer giftige metabolieten gevormd die het endotheel kunnen beschadigen. Endotheelschade is de … Storingen | Endotheel

endotheel

Het endotheel is een enkellaagse laag van platte cellen die alle bloedvaten bekleedt en vormt zo een belangrijke barrière tussen intravasculaire en extravasculaire ruimte (zoals de ruimte binnen en buiten de bloedvaten). Structuur Het endotheel vormt de binnenste cellaag van de intima, de binnenste laag van de drielaagse wandstructuur van een slagader. … endotheel

Wat is een vena cava?

De vena cava is de naam die wordt gegeven aan de twee grootste aderen in het menselijk lichaam. Ze verzamelen het veneuze, zuurstofarme bloed uit de periferie van het lichaam en leiden het terug naar het hart. Van daaruit keert het terug naar de longen, waar het wordt verrijkt met zuurstof voordat het weer in de bloedsomloop van het lichaam wordt gepompt. In … Wat is een vena cava?

weefselvocht

Definitie De lymfe (lat. lymfa = helder water) is een waterige lichtgele vloeistof, die zich in de lymfevaten bevindt. De lymfe is een weefselvloeistof die uit de bloedvaten wordt geperst. De vele individuele lymfevaten en lymfeklieren staan ​​gezamenlijk bekend als het lymfestelsel en vormen samen met de bloedbaan de … weefselvocht