Zanamivir

Producten Zanamivir is in de handel verkrijgbaar als een dischaler voor poederinhalatie (Relenza). Het is sinds 1999 in veel landen goedgekeurd. Zanamivir is veel minder bekend dan oseltamivir (Tamiflu), waarschijnlijk vooral vanwege de ingewikkeldere toediening ervan. Structuur en eigenschappen Zanamivir (C12H20N4O7, Mr = 332.3 g/mol) bestaat als een wit poeder. Het heeft een … Zanamivir

Entecavir

Producten Entecavir is in de handel verkrijgbaar als filmomhulde tabletten en als drank (Baraclude). Het is sinds 2006 in veel landen goedgekeurd. Sinds 2017 zijn generieke versies beschikbaar. Structuur en eigenschappen Entecavir (C12H15N5O3, Mr = 277.3 g/mol) is een 2′-deoxyguanosine nucleoside-analoog. Het bestaat als een wit poeder dat slecht oplosbaar is in ... Entecavir

Neuraminidase-remmer

Producten Neuraminidaseremmers zijn in de handel verkrijgbaar in de vorm van capsules, poeder voor orale suspensie, poederinhalatoren en injectables. De eerste middelen die werden goedgekeurd waren zanamivir (Relenza) in 1999, gevolgd door oseltamivir (Tamiflu). Laninamivir (Inavir) werd in 2010 in Japan uitgebracht en Peramivir (Rapivab) in de VS in 2014. Het publiek is het meest bekend … Neuraminidase-remmer

Fusion-remmers

Effecten Fusieremmers hebben antivirale eigenschappen tegen virussen. Ze remmen de fusie met de gastheercel en voorkomen dat het virus binnendringt. Indicaties Voor de behandeling van virale infectieziekten. Actieve ingrediënten Enfuvirtide (Fuzeon) Umifenovir (Arbidol)

Elbasvir

Producten Elbasvir is in 2016 in veel landen goedgekeurd als vaste-dosiscombinatie met de proteaseremmer grazoprevir in filmomhulde tabletvorm (Zepatier). Structuur en eigenschappen Elbasvir (C49H55N9O7, Mr = 882.0 g/mol) Effecten Elbasvir (ATC J05AX68) heeft antivirale eigenschappen. De effecten zijn te wijten aan binding aan het virale eiwit NS5A (Non-Structural Protein 5A). In tegenstelling tot andere… Elbasvir

Valaciclovir

Producten Valaciclovir is in de handel verkrijgbaar in de vorm van filmomhulde tabletten (Valtrex, generiek). Het is sinds 1995 in veel landen goedgekeurd. Structuur en eigenschappen Valaciclovir (C13H20N6O4, Mr = 324.3 g/mol) is de ester van het natuurlijke aminozuur valine en het antivirale middel aciclovir. Het is aanwezig in geneesmiddelen als valaciclovirhydrochloride, een witte … Valaciclovir

Valganciclovir

Producten Valganciclovir is in de handel verkrijgbaar in de vorm van filmomhulde tabletten (Valcyte). Het is sinds 2001 in veel landen goedgekeurd. In 2014 zijn generieke versies geregistreerd. Structuur en eigenschappen Valganciclovir (C14H22N6O5, Mr = 354.4 g/mol) is een L-valine-ester-prodrug van ganciclovir en is in het geneesmiddel aanwezig als valganciclovirhydrochloride , een witte … Valganciclovir

ombitasvir

Producten Ombitasvir werd in 2014 goedgekeurd in de EU en veel landen in filmomhulde tabletvorm (Viekirax, combinatiegeneesmiddel). Structuur en eigenschappen Ombitasvir (C50H67N7O8, Mr = 894.1 g/mol) Effecten Ombitasvir (ATC J05AX66) heeft antivirale eigenschappen tegen het HCV-virus. De effecten zijn te wijten aan binding aan het virale eiwit NS5A (Non-Structural Protein 5A). In tegenstelling tot andere HCV… ombitasvir

favipiravir

Producten Favipiravir is in Japan goedgekeurd in de vorm van filmomhulde tabletten (Avigan). Structuur en eigenschappen Favipiravir (C5H4FN3O2, Mr = 157.1 g/mol) is een gefluoreerd pyrazinecarboxamidederivaat. Het is een prodrug die in cellen wordt omgezet in de actieve metaboliet favipiravir-RTP (favipiravir-ribofuranosyl-5′-trifosfaat), een purine-nucleotide-analoog. Favipiravir bestaat als een witte tot lichtgele … favipiravir

Penciclovir

Producten Penciclovir is in de handel verkrijgbaar als crème en getinte crème (Fenivir). Het is sinds 1997 in veel landen goedgekeurd. Famvir-crème is niet meer in de handel. Structuur en eigenschappen Penciclovir (C10H15N5O3, Mr = 253.3 g/mol) is een nabootser van de DNA-bouwsteen 2′-deoxyguanosine en is structureel verwant aan aciclovir. Het bestaat als een… Penciclovir

oseltamivir

Producten Oseltamivir is in de handel verkrijgbaar als capsules en als poeder voor orale suspensie (Tamiflu). Het is sinds 1999 in veel landen goedgekeurd. Generieke geneesmiddelen werden voor het eerst geregistreerd in de EU in 2014 (ebilfumin) en in veel landen in 2018. Structuur en eigenschappen Oseltamivir (C16H28N2O4, Mr = 312.4 g/mol) is aanwezig in geneesmiddelen als oseltamivir … oseltamivir

Brivudine

Producten Brivudine is in de handel verkrijgbaar in tabletvorm (Brivex). Het is sinds 2003 in veel landen goedgekeurd. Het is oorspronkelijk ontwikkeld in de Duitse Democratische Republiek. Structuur en eigenschappen Brivudine (C11H13BrN2O5, Mr = 333.1 g/mol) is een nucleoside-analoog die verwant is aan thymidine. Effecten Brivudine (ATC J05AB) heeft antivirale eigenschappen tegen herpesvirussen. Het remt… Brivudine