Maag-endoscopie: voorbereiding, onthouding van voedsel

Eten vóór de gastroscopie

Het is belangrijk dat u nuchter naar uw gastroscopie komt. Dit betekent dat u gedurende minimaal zes uur niets met suiker mag eten of drinken, zoals melk of koffie. Als de maag langzaam leegloopt of als dit vermoed wordt, is minimaal 12 uur vasten vereist.

Enerzijds voorkomt dit het per ongeluk inademen (aspiratie) van opstijgend voedselpulp tijdens het onderzoek, waardoor een longontsteking zou kunnen ontstaan. Ook kunnen zinvolle onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld van de toestand van het maagslijmvlies, alleen worden verkregen als de maag leeg is.

U mag tot maximaal twee uur vóór de gastroscopie helder, niet-koolzuurhoudend water drinken.

Roken vóór de gastroscopie

Vanaf de avond vóór de gastroscopie mag u niet meer roken, omdat nicotine de aanmaak van maagsap stimuleert. Dit maakt het moeilijker om te zien en kan tot een vertekend resultaat leiden. Net als voedselpulp kan ook maagsap tijdens het onderzoek in de keel terechtkomen en per ongeluk worden ingeademd (risico op longontsteking).

Medicatie vóór gastroscopie

In de regel hoeft de medicatie vóór een gastroscopie niet te worden gestaakt.

Bloedverdunnende medicijnen omvatten acetylsalicylzuur (ASA, bekende handelsnaam Aspirin®), andere bloedplaatjesaggregatieremmers zoals clopidogrel, bepaalde andere pijnstillers en anticoagulantia zoals heparine, Marcumar, apixaban, rivaroxaban of dabigatran.

Ernstige verwondingen aan de bloedvaten komen zelden voor tijdens weefselmonsters. Een geremde bloedstolling kan echter leiden tot meer bloedverlies, zelfs bij lichte verwondingen.

Het nemen van een bloedmonster om het stollingsvermogen te bepalen, zal de arts helpen bij het beslissen over medicatie als onderdeel van de voorbereiding van de gastroscopie en zal ook informatie opleveren over een erfelijke bloedstollingsstoornis die mogelijk nog niet eerder is ontdekt.

Informeer de behandelend arts vooraf welke medicijnen u gebruikt. Dit geldt zowel voor kruidengeneesmiddelen als voor preparaten die u zonder recept heeft gekocht en ingenomen. Vertel de arts ook over uw eerdere ziekten en bekende allergieën, als hij daar nog niet van op de hoogte is.