Ganglion (“Botsporen”): oorzaken en behandeling

Kort overzicht

 • Behandeling: Indien nodig alleen observatie en fysiotherapie, anders operatie of aspiratie; onder geen enkele omstandigheid zelfbehandeling door “smashing”.
 • Symptomen: Prallelastische uitstulping van enkele millimeters tot enkele centimeters in diameter, mogelijk drukpijn, bewegingsbeperking of gevoelloosheid, maar vaak zonder ongemak
 • Oorzaken en risicofactoren: Niet precies bekend; zwakte van het bindweefsel en risicofactoren zoals gewrichtsaandoeningen of verhoogde gewrichtsstress spelen waarschijnlijk een rol
 • Diagnose: Interview met patiënt, lichamelijk onderzoek, eventueel beeldvorming en fijne naaldaspiratie
 • Prognose: Meestal gunstig beloop, maar ganglionen komen vaak terug.
 • Preventie: vermijd overbelasting van gewrichten, ontspanningsoefeningen

Wat is een ganglion?

Ganglia zijn via een soort tule met het gewricht verbonden, waardoor ze nauwelijks te bewegen zijn. Tegenwoordig spreken artsen daarom preciezer van een “synoviale cyste”. (Synovia is de naam voor de gewrichtsvloeistof).

Waar kan een ganglion ontstaan?

Ganglionen komen het vaakst voor op de hand (in ongeveer 65 procent van de gevallen): Hier ontwikkelt het ganglion zich vooral op de handrug. Soms worden ook de vingers of pols aangetast. Minder vaak ontstaat er een ganglion op de heup, knie, voeten of wervelkolom.

In zeldzamere gevallen treedt een ganglion op de peesschedes op (tendinogenisch). In dit geval wordt het ook wel een peesschedeganglion genoemd. Een andere bijzondere vorm van ganglion is het zogenaamde intraossale ganglion, dat zich in een bot vormt. Het puilt daarom naar binnen in plaats van naar buiten.

Hoe wordt een ganglion behandeld?

Als een ganglion geen klachten veroorzaakt, hoeft het niet noodzakelijk behandeld te worden. Sommige ganglionen verdwijnen na enige tijd vanzelf.

Veel patiënten vinden een ganglion echter cosmetisch storend of veroorzaken ongemak (zoals pijn bij bepaalde bewegingen, beperkte mobiliteit). Behandeling is dan raadzaam. In principe zijn er drie manieren om een ​​ganglion te behandelen: conservatieve behandeling, aspiratie en operatie.

Welke methode in elk geval wordt gebruikt, hangt af van verschillende factoren, zoals de locatie van het ganglion. Bij het plannen van de gangliontherapie wordt rekening gehouden met de wensen van de patiënt.

Kun je zelf een ganglion behandelen?

In verschillende bronnen zijn verschillende huismiddeltjes te vinden die een ganglion moeten laten verdwijnen, zoals een behandeling met varkensvet en een wittekoolblad. Er bestaat geen medische beschrijving van het effect – onder bepaalde omstandigheden is het effect gebaseerd op de zeer gunstige immobilisatie van het gewricht, die ook als conservatieve behandelingsmaatregel wordt gebruikt.

Verbanden en masseren van het ganglion hebben waarschijnlijk een soortgelijk effect, dat niet met zekerheid kan worden bewezen – massages door een fysiotherapeut veroorzaken echter ook vaak een verkleining of verdwijning van het ganglion.

Er zijn ook berichten dat ganglionen zijn verdwenen na enkele weken “behandeling” met homeopathische bolletjes of Schuessler-zouten. Er is geen wetenschappelijk of orthodox medisch bewijs voor de effectiviteit van deze alternatieve geneeswijzen, net zoals er geen bewijs is voor het “bespreken” van het ganglion of andere maatregelen.

Conservatieve behandeling

Een ganglion dat de getroffen persoon niet beïnvloedt, wordt meestal eerst eenvoudigweg door de arts geobserveerd. Het is mogelijk dat het ganglion spontaan of met behulp van fysiotherapie achteruitgaat. Immobilisatie kan voorkomen dat het groter wordt.

Het is ook belangrijk om onjuiste belasting van het aangetaste gewricht te voorkomen. Na ongeveer drie maanden conservatieve behandeling zal de arts in de meeste gevallen met de patiënt bespreken hoe de therapie moet worden voortgezet.

Aspiratie

Aspiratie, die de arts mogelijk heeft gebruikt om een ​​diagnose te stellen, kan ook therapeutisch worden gebruikt. Bij deze vorm van ganglionbehandeling prikt de arts met een fijne holle naald het suprabeen aan en zuigt het daarin aanwezige vocht op (naaldpunctie). Nieuw vocht hoopt zich echter gewoonlijk binnen korte tijd op (ganglionrecidief).

Een andere optie is het injecteren van het enzym hyaluronidase in het ganglion. Het breekt het hoofdbestanddeel van de vloeistof die het bevat af (hyaluronzuur). Vervolgens zuigt de arts de vloeistof op door middel van aspiratie.

Chirurgie

Chirurgische verwijdering van een ganglion wordt als veelbelovend beschouwd wanneer deze wordt uitgevoerd door een ervaren specialist. Bij deze procedure verwijdert de chirurg het ganglion en probeert het gewricht te sluiten zodat er geen vocht meer ontsnapt. In principe kan een ganglionoperatie open (via een grotere incisie in de huid) of minimaal invasief (arthroscopisch) worden uitgevoerd. Bij een ganglionoperatie is in de regel alleen plaatselijke of regionale verdoving nodig.

Na de operatie moet het geopereerde gebied eerst rusten en geïmmobiliseerd worden. Het kan zijn dat de patiënt enige tijd een spalk draagt. Begeleidende fysiotherapie helpt vaak om verstijving van het gewricht te voorkomen.

Complicaties van ganglionoperaties

Bij één op de tien open operaties komen complicaties voor. Arthroscopische chirurgie en aspiratieprocedures veroorzaken daarentegen veel minder vaak problemen, respectievelijk vier en twee procent. Vasculaire (bloedingen) en zenuwbeschadigingen (gevoelloosheid, verlamming) komen vooral vaak voor bij open chirurgie. Daarnaast bestaat er een risico op infectie, wondgenezingsstoornissen en de ontwikkeling van de ziekte van Sudeck (een chronisch pijnsyndroom). Bovendien blijft er, zoals na elke operatie, een (klein) litteken achter.

Wat te doen als het ganglion barst?

In veel gevallen geneest een gescheurd ganglion vanzelf. Er bestaat echter een risico dat de wond geïnfecteerd raakt of dat het ganglion opnieuw verschijnt. Het is het beste om uw arts te raadplegen als het ganglion is gesprongen om complicaties te voorkomen.

Symptomen

Getroffen mensen merken meestal een bult op de pols of de handrug, minder vaak op andere delen van het lichaam. Het is mogelijk dat er meerdere ganglionen ontstaan.

De “knobbel” aan de pols of andere delen van het lichaam is doorgaans gezwollen. Het heeft een gemiddelde diameter van enkele millimeters tot twee centimeter. Er zijn echter ook ganglionen die tot acht centimeter groot kunnen worden. Sommige blijven zo klein dat de getroffen persoon het uitsteeksel niet eens opmerkt en alleen bij toeval wordt ontdekt.

Als een ganglion op de pezen drukt, is het mogelijk dat deze door de permanente spanning samenknijpt en mogelijk een ontsteking (tendinitis) veroorzaakt.

Gevoelloosheid, tintelingen of zwakte in de hand zijn mogelijke aanwijzingen dat het ganglion een zenuw ‘afknijpt’. De zenuwen worden vaak aangetast in zogenaamde ringganglia. Dit zijn kleine botjes op de ringvormige ligamenten van de vingers, die het buigen en strekken moeilijk kunnen maken.

Maar ook de pols of de voet (rug) zijn vatbaar voor depressieve zenuwen en bloedvaten. De druk op bloedvaten kan bloedingen veroorzaken. Het is ook mogelijk dat infecties zich verspreiden in de met vloeistof gevulde ruimte van het ganglion.

Oorzaken en risicofactoren

De exacte oorzaken van een ganglion zijn nog niet bekend. Het is waarschijnlijk dat verschillende factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van een ganglion. Bijvoorbeeld een zwakte van het bindweefsel:

In sommige gevallen van zwakte van het bindweefsel, in combinatie met overbelasting van het gewricht, ontsnapt gewrichtsvloeistof uit de gewrichtsholte en verzamelt zich in het omliggende zachte weefsel. Zo ontstaat een ganglion, vermoeden experts.

Risicofactoren

Risicofactoren voor een ganglion zijn onder meer:

 • Verhoogde gewrichtsspanningen, zoals veroorzaakt door herhaalde kleine verwondingen aan het kapsel en het ligamenteuze apparaat
 • Verstoringen in de biomechanica van het gewricht of de pees
 • @ Gewrichtsziekten en reumatische aandoeningen (zoals artrose, lupus erythematosus, jicht)

Ongeveer tien procent van de patiënten heeft zichzelf eerder verwond in het gebied van het ganglion. Bovendien stimuleren bindweefselcellen (fibroblasten) in een ganglion waarschijnlijk de aanmaak van gewrichtsvloeistof. Hun componenten hyaluronzuur en zogenaamde mucopolysachariden vormen een stroperige vloeistof, die zich vervolgens ophoopt in het ganglion.

Onderzoeken en diagnose

Als u een ganglion vermoedt, raadpleeg dan een orthopedist of chirurg. Hij of zij kan onderliggende aandoeningen zoals artrose als oorzaak van de knobbel uitsluiten. Voor een ganglion aan de hand kunt u het beste contact opnemen met een arts die gespecialiseerd is in het getroffen deel van het lichaam, zoals een handchirurg.

Om het vermoedelijke ganglion op te helderen, gaat de arts meestal als volgt te werk:

Afnemen van de medische anamnese: In een gesprek met de patiënt informeert de arts naar de exacte symptomen, eventuele verwondingen en onderliggende of eerdere ziekten. Mogelijke vragen die de arts tijdens dit anamnesegesprek kan stellen zijn:

 • Wanneer merkte u de zwelling voor het eerst op?
 • Heeft de zwelling invloed op de beweeglijkheid van het aangetaste lichaamsdeel of veroorzaakt het pijn?
 • Heeft u zich ooit verwond in het getroffen gebied?
 • Heeft u eerder soortgelijke “knobbels” gehad?

Lichamelijk onderzoek: Vervolgens onderzoekt de arts de zwelling om deze nader te beoordelen. Een ganglion voelt gezwollen aan, vergelijkbaar met een stevige rubberen bal. Door de bevestiging aan de gewrichts- of peesmantel kan het slechts een klein beetje worden bewogen. In tegenstelling tot zeer ontstekingsprocessen is het getroffen gebied niet oververhit of rood. De arts kan foto's maken ter documentatie.

Daarnaast zal hij de bloedstroom, motorische functie en gevoeligheid in het getroffen lichaamsgebied controleren. Zo detecteert hij bewegingsbeperkingen veroorzaakt door het ganglion, problemen met de bloedsomloop en zenuwschade. Het is ook mogelijk om de zwelling te ‘transillumineren’: door een lichtbron door de zijkant van het ganglion te laten schijnen, bepaalt de arts of de binnenkant vloeibaar (wat wijst op een ganglion of cyste) of vast is.

Fijne naaldaspiratie: Voor diagnostische en therapeutische doeleinden prikt de arts het ganglion met een zeer dunne, holle naald onder echografie om vloeistof van binnenuit te extraheren. Deze meestal dikke, heldere vloeistof wordt vervolgens door een patholoog in het laboratorium onderzocht. Dit helpt ontstekingen of kwaadaardige processen uit te sluiten. Door vloeistof uit het ganglion af te voeren, krimpt het zichtbaar. In de meeste gevallen is dit echter geen permanente oplossing.

Verloop van de ziekte en prognose

Een ganglion is een goedaardig uitsteeksel met een gunstig verloop. Het neemt vaak spontaan af, maar wordt in sommige gevallen ook groter. In de meeste gevallen veroorzaakt het geen ongemak. Afhankelijk van de ligging veroorzaakt het echter (druk)pijn of gevoelloosheid of beperkt het de beweeglijkheid van het aangetaste gewricht.

Daarentegen ontwikkelt de helft van de patiënten na aspiratiebehandeling weer een supra-been.

het voorkomen

Om herhaling te voorkomen, moeten de risicofactoren voor ganglionen worden verminderd en moeten de spieren herhaaldelijk worden ontspannen en losgemaakt. Dit voorkomt overbelasting, wat een ganglion kan bevorderen.

Over het algemeen is het echter moeilijk om een ​​ganglion te voorkomen.