FSME-vaccinatie: voordelen, proces, risico's

Wat is de TBE-vaccinatie?

De TBE-vaccinatie (in de volksmond: tekenvaccinatie) is een beschermende vaccinatie tegen meningo-encefalitis in de vroege zomer. Deze door teken overgedragen virusinfectie is zeldzaam, maar kan ernstige gevolgen hebben: de virussen kunnen ontstekingen van de hersenvliezen, de hersenen en het ruggenmerg veroorzaken. Dit kan langdurige of zelfs permanente neurologische gevolgen hebben, zoals verlamming. In zeldzame gevallen leidt TBE zelfs tot de dood.

TBE-vaccinatie voorkomt alleen infectie met TBE-virussen – het biedt geen bescherming tegen andere door teken overgedragen ziekteverwekkers (zoals de ziekte van Lyme-bacteriën)!

Wie moet de TBE-vaccinatie krijgen?

De TBE-vaccinatie wordt in Duitsland door de verantwoordelijke autoriteiten (Robert Koch Instituut) aanbevolen voor de volgende personen:

  • Beroepsgroepen die tijdens hun werk in contact kunnen komen met het TBE-virus: Dit zijn bijvoorbeeld bosbouwers, jagers, bosarbeiders, landarbeiders en medisch laboratoriumpersoneel.

TBE-risicogebieden

Andere Europese landen waar TBE-virussen wijdverspreid zijn, zijn onder meer Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije, Tsjechië, Kroatië, Polen, Zweden en Finland. Daarentegen is het risico op overdracht van TBE zeer laag in bijvoorbeeld Italië, Frankrijk, Noorwegen en Denemarken.

Meer informatie over de gebieden in Duitsland en het buitenland waar er een risico op TBE-infectie bestaat, vindt u in het artikel TBE-gebieden.

Hoe wordt de TBE-vaccinatie toegediend?

De twee beschikbare TBE-vaccins worden als gelijkwaardig en uitwisselbaar beschouwd. Niettemin moet, indien mogelijk, altijd hetzelfde TBE-vaccin worden gebruikt voor basisimmunisatie en boostershots.

TBE basisimmunisatie

Naast dit standaard vaccinatieschema bestaat er ook een snelvaccinatieschema (bijvoorbeeld voor op korte termijn geplande reizen naar een TBE-risicogebied). Afhankelijk van het gebruikte vaccin dient de arts de tweede vaccinatiedosis al 14 dagen na de eerste en de derde dosis vijf tot twaalf maanden na de tweede injectie toe, zoals in het standaardschema. Of de tweede vaccinatie wordt al zeven dagen na de eerste gegeven en de derde dosis 14 dagen na de tweede.

TBE-vaccinatie: booster

Voor één vaccin moet de eerste booster drie jaar na de basisimmunisatie plaatsvinden – ongeacht of deze volgens het standaardschema of het snelle vaccinatieschema is toegediend. Daaropvolgende TBE-boostervaccinaties moeten vervolgens met tussenpozen van vijf jaar worden gegeven aan mensen tussen de 16 en jonger dan 60 jaar. Mensen van 60 jaar of ouder moeten de TBE-booster elke drie jaar krijgen.

TBE-vaccinatie: kinderen

Bij kinderen geneest meningo-encefalitis in de vroege zomer meestal zonder gevolgen. Toch is vaccinatiebescherming voor hen belangrijk: Kinderen spelen veel buiten – in bossen en weilanden – en worden daardoor vaker gebeten door teken. De kans op TBE-besmetting is bij hen dan ook groter dan bij volwassenen.

Als preventieve maatregel kunnen kinderen vanaf hun eerste verjaardag tegen TBE worden gevaccineerd. Er zijn ook twee speciale TBE-vaccins beschikbaar voor kinderen:

Het versnelde vaccinatieschema is hetzelfde als voor het overeenkomstige vaccin voor volwassenen (zie hierboven).

  • Ten tweede is er een vaccin voor kinderen van 1 tot 15 jaar. De standaard- en versnelde vaccinatieschema’s zijn dezelfde als voor het overeenkomstige vaccin voor volwassenen.

TBE-vaccinatie: bijwerkingen

Meestal veroorzaakt TBE-vaccinatie bijwerkingen op de injectieplaats (roodheid, zwelling, pijn). Bovendien kan er in de eerste paar dagen na de vaccinatie algemeen ongemak optreden, zoals verhoogde temperatuur, flauwvallen, koorts, hoofdpijn, spier- of gewrichtspijn, malaise of maag-darmklachten. Dergelijke bijwerkingen treden gewoonlijk pas op na de eerste dosis vaccin, en minder vaak na verdere injecties. Bovendien verdwijnen ze snel vanzelf.

Als de TBE-vaccinatie bijwerkingen veroorzaakt, moet u de arts hierover informeren vóór de volgende vaccinatieafspraak.

TBE-vaccinatie: kosten

Publieke zorgverzekeraars betalen doorgaans de TBE-vaccinatie voor mensen die in risicogebieden wonen. Voor bepaalde beroepsgroepen (zoals bosbouwers) vergoedt de werkgever doorgaans de kosten van de vaccinatie.