Frailty Syndroom: oorzaken, therapie, preventie

Kort overzicht

 • Definitie: duidelijk verminderde fysieke (en mogelijk mentale) weerstand en capaciteit.
 • Symptomen: verminderde kracht en uithoudingsvermogen, snelle vermoeidheid, vertraagd lopen, verlies van spiermassa, ongewenst gewichtsverlies, verminderde orgaanfunctie
 • Oorzaken & risicofactoren: hogere leeftijd, bepaalde ziekten (zoals hoge bloeddruk), ondervoeding, sociaal isolement, mogelijk vrouwelijk geslacht
 • Behandeling: kracht- en duurtraining, valpreventie, eiwit- en vitaminerijke voeding, voldoende vochtinname, behandeling van eventuele bestaande kauw- en slikproblemen en bijkomende ziekten, vermijden van onnodige fysieke en mentale belasting
 • Preventie: Hiervoor worden dezelfde maatregelen aanbevolen als bij de behandeling.

Frailty Syndroom: definitie en symptomen

De Engelse term frailty betekent ‘frailty’. Lange tijd werd dit beschouwd als een normaal verschijnsel bij het ouder worden. Met de ontwikkeling van de geriatrische geneeskunde (geriatrie) als zelfstandig onderzoeksgebied wordt de geleidelijke achteruitgang van de prestaties op oudere leeftijd echter op een meer gedifferentieerde manier bekeken.

De geriatrische term kwetsbaarheidssyndroom betekent meer dan de natuurlijke veroudering van lichaam en geest. Het beschrijft een complex ziektebeeld met verschillende mogelijke symptomen:

 • lage kracht en uithoudingsvermogen
 • snelle vermoeidheid
 • vertraagd lopen
 • vermindering van spiermassa
 • verminderde orgaanfuncties

Effecten

Het symptomencomplex zorgt voor een aanzienlijk verminderde fysieke (en soms mentale) weerstand en prestatie. De fysieke gevoeligheid wordt door artsen aangeduid als verhoogde kwetsbaarheid. Het leidt er bijvoorbeeld toe dat patiënten een hoger risico lopen op vallen, vaker complicaties ontwikkelen tijdens of na chirurgische ingrepen en langer nodig hebben om te herstellen.

Het risico op nieuwe ziekten, langere opnames, de behoefte aan zorg en handicaps, evenals het risico op overlijden, zijn ook verhoogd in verband met het kwetsbaarheidssyndroom.

De toegenomen kwetsbaarheid betekent ook dat mensen met het frailty-syndroom vaak minder goed omgaan met ziekenhuisopnames of ongewenste veranderingen in dagelijkse routines en gewoonten dan hun niet-getroffen leeftijdsgenoten.

Op de middellange termijn kan het kwetsbaarheidssyndroom de autonomie van de getroffenen en hun vermogen om te participeren in de samenleving steeds verder beperken. Geestelijke problemen, waaronder depressie, kunnen het ziektebeeld dan verder verslechteren.

Frailty-syndroom: oorzaken en risicofactoren

In de geneeskunde wordt een grote verscheidenheid aan oorzaken en risicofactoren voor de ontwikkeling van het kwetsbaarheidssyndroom besproken.

Leeftijd

Ziekten

Mensen die aan bepaalde ziekten lijden, hebben een verhoogd risico op kwetsbaarheid. Typische ziekten zijn hoge bloeddruk, beroerte, hartaanval, kanker en diabetes mellitus. Maar cognitieve stoornissen (zoals die veroorzaakt door dementie) en psychische aandoeningen kunnen ook het kwetsbaarheidssyndroom veroorzaken.

De spiermassa neemt vaak af met de leeftijd. Dit bevordert ook de ontwikkeling van het kwetsbaarheidssyndroom met de typische symptomen van verlies van kracht en uithoudingsvermogen.

Ondervoeding

Uit onderzoek blijkt dat veel kwetsbare patiënten een tekort hebben aan bepaalde voedingsstoffen. Met name een tekort aan vitamine D, vitamine E, carotenoïden en eiwitten wordt door voedingsdeskundigen beschouwd als een bijdragende oorzaak van het kwetsbaarheidssyndroom.

Deficiëntiesymptomen worden bevorderd door de vaak afnemende eetlust, reuk- en smaakzin op oudere leeftijd, maar ook door leeftijds- of ziektegerelateerde problemen met kauwen en/of slikken.

Sociale isolatie

Eenzaamheid en gebrek aan mentale stimulatie zijn andere mogelijke oorzaken of risicofactoren voor het kwetsbaarheidssyndroom.

Geslacht

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwen een iets hoger risico op kwetsbaarheid hebben dan mannen. Dit is echter (nog) niet duidelijk opgehelderd.

Frailty-syndroom: diagnose

 • Gewichtsverlies
 • langzame loopsnelheid
 • spierzwakte
 • intolerantie uitoefenen
 • lage activiteit

In een persoonlijk gesprek tussen arts en patiënt wordt beoordeeld in hoeverre de individuele criteria van toepassing zijn. Daarnaast kunnen verschillende tests worden gebruikt. De arts kan bijvoorbeeld de spierkracht testen door de intensiteit van de handdruk te controleren, of de patiënt vragen om met de vrije hand uit de stoel op te staan.

In de praktijk wordt voor de diagnostiek ook veelvuldig gebruik gemaakt van de zogenaamde FRAIL-screening in de vorm van een vragenlijst. Er wordt gevraagd naar de volgende criteria:

 • Vermoeidheid: Bent u het grootste deel van de tijd moe?
 • Weerstand (spierkracht): Kunt u één verdieping traplopen?
 • Ambulatie (loopvaardigheid): Kunt u zonder problemen 100 meter lopen?
 • Ziekte: Heeft u meer dan vijf ziekten?
 • Gewichtsverlies: Bent u het afgelopen half jaar onbedoeld meer dan vijf kilo afgevallen?

Als er drie criteria van toepassing zijn, is de diagnose kwetsbaarheidssyndroom. Als er slechts twee criteria van toepassing zijn, spreekt men van prefrailty – een voorstadium van het frailty-syndroom waarin de verdere ontwikkeling van het syndroom vaak kan worden voorkomen met behulp van preventieve therapeutische maatregelen.

Frailty-syndroom: therapie en preventie

De volgende maatregelen kunnen helpen tegen het kwetsbaarheidssyndroom:

 • Valpreventie: Het uitoefenen van kracht en evenwicht kan vallen voorkomen. Zachte sporten zoals Tai Chi zijn voor dit doel effectief gebleken.
 • Voedingstherapie: Een eiwitrijk dieet met voldoende inname van vitamine D, vitamine E en carotenoïden kan ondervoeding compenseren of voorkomen. Ook voldoende hydratatie is belangrijk – ouderen hebben doorgaans minder vaak dorst en drinken daardoor vaak te weinig, wat de kwetsbaarheid kan verergeren.
 • Kauw- of slikproblemen: Als mensen met het frailty-syndroom problemen hebben met kauwen en/of slikken, is het belangrijk om ze goed te behandelen om te zorgen voor voldoende voedselinname.
 • Behandeling van bijkomende ziekten: Bestaande bijkomende ziekten zoals hypertensie of hartproblemen moeten effectief worden behandeld. Als de patiënt verschillende medicijnen gebruikt, moet een arts deze medicijnen controleren op mogelijke interacties en deze indien nodig aanpassen.

Frailty-syndroom: preventie

Alle aanbevolen maatregelen voor de behandeling van het kwetsbaarheidssyndroom zijn ook geschikt voor de preventie ervan – bijvoorbeeld een dieet rijk aan eiwitten en vitamines, voldoende vochtinname, kracht- en duurtraining en een bevredigend sociaal leven. Door dit advies in een vroeg stadium ter harte te nemen, wordt de basis gelegd voor een vervuld leven zonder kwetsbaarheidssyndroom, zelfs op oudere leeftijd.