Fosfomycine: Effect, toepassingsgebieden, bijwerkingen

Kort overzicht

 • Symptomen: Meestal geen vroege symptomen, later onder meer vochtretentie door verminderde urineproductie, hoge bloeddruk en maag-darmklachten
 • Oorzaken en risicofactoren: Verschillende ziekten, vooral diabetes mellitus en hoge bloeddruk, maar ook bepaalde medicijnen
 • Diagnose: Op basis van diverse bloed- en urinewaarden, in sommige gevallen beeldvormende handelingen zoals echografie of een weefselbiopsie
 • Behandeling: De nadruk ligt vooral op het behandelen van de onderliggende ziekte die de nierschade veroorzaakt
 • Beloop en prognose: De ziekte vordert gewoonlijk langzaam over jaren of zelfs decennia. Veel patiënten hebben op een gegeven moment dialyse of niertransplantatie nodig.
 • Preventie: Chronisch nierfalen kan het beste worden voorkomen door potentieel uitlokkende ziekten, zoals diabetes, optimaal te behandelen.

Wat is chronisch nierfalen?

In Europa ontwikkelen ongeveer 13 tot 14 op de 100,000 mensen per jaar chronisch nierfalen. Het risico op het ontwikkelen van de ziekte neemt toe met de leeftijd. Chronische nierinsufficiëntie heeft verschillende, mogelijk gevaarlijke effecten op het lichaam. Als de ziekte onbehandeld blijft, kan deze in extreme gevallen leiden tot nierfalen en uiteindelijk tot de dood.

Gevolgen voor het lichaam

Elke nier bestaat uit meer dan een miljoen nierlichaampjes (glomeruli). Deze kleine, bolvormige structuren bevatten een wirwar van kleine adertjes waarvan de wanden een filterende structuur hebben. Via deze filtervaten ontdoen de nieren het bloed van verschillende stofwisselingsproducten die het lichaam niet langer nodig heeft. Artsen noemen dergelijke stoffen urinestoffen.

Chronisch nierfalen maakt het onmogelijk om het bloed adequaat te filteren en te reinigen, omdat door verschillende ziekten een deel van de nierlichaampjes verloren gaat. Als er te veel nierlichaampjes beschadigd raken naarmate de ziekte voortschrijdt, zijn de nieren niet langer in staat de giftige stofwisselingsproducten volledig te elimineren; ze verzamelen zich in het bloed en veroorzaken urinevergiftiging (uremie).

Naast de uitscheidingsfunctie heeft de nier nog andere taken. Het helpt de bloeddruk, het botmetabolisme, de bloedzouten (elektrolyten) en het zuur-base-evenwicht onder controle te houden. Ook maakt het verschillende hormonen aan die onder andere belangrijk zijn voor de bloedvorming. Chronische nierinsufficiëntie beïnvloedt dus andere belangrijke lichaamsfuncties.

Ernst van chronisch nierfalen

Afhankelijk van de ernst van chronisch nierfalen maken artsen onderscheid tussen vijf verschillende ziektestadia. De glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) is de beslissende factor. Het is een maat voor de hoeveelheid bloed die de nieren in een bepaalde tijd filteren. Bij chronische nierziekte wordt de GFR in verschillende mate verlaagd, afhankelijk van de ernst van de ziekte.

Meer hierover leest u in het artikel Nierfalenstadia.

Wat zijn de symptomen van chronisch nierfalen?

Chronisch nierfalen veroorzaakt vaak pas duidelijke symptomen in de latere stadia van de ziekte, wanneer de nierfunctie al ernstig verminderd is.

Over de symptomen van chronisch nierfalen leest u in het artikel Nierfalensymptomen.

De meest voorkomende oorzaken van schade aan de nierlichaampjes bij chronisch nierfalen zijn:

 • Diabetes mellitus: In ongeveer 35 procent van alle gevallen wordt chronisch nierfalen veroorzaakt door diabetes.
 • Hoge bloeddruk (hypertensie): Enerzijds is het een belangrijke oorzaak van chronisch nierfalen omdat het de nierlichaampjes beschadigt. Aan de andere kant is het ook een gevolg, omdat hormonen die de bloeddruk verhogen vaker worden geproduceerd naarmate de nierfunctie afneemt.
 • Nierontsteking: Zowel ontsteking van de nierlichaampjes (glomerulonefritis) als ontsteking van de urinebuisjes en de ruimte eromheen (interstitiële nefritis) resulteren in sommige gevallen in chronisch nierfalen.
 • Cystische nieren: Bij deze aangeboren misvorming ontstaan ​​talrijke met vocht gevulde holtes in de nieren, waardoor hun functie ernstig wordt beperkt.
 • Medicijnen: Nierbeschadigende medicijnen omvatten vrij verkrijgbare pijnstillers zoals paracetamol, ibuprofen of diclofenac. Vooral bij langdurig gebruik kunnen ze chronische nierinsufficiëntie veroorzaken.

Naast deze oorzaken zijn er tal van risicofactoren. Hoewel ze de ziekte niet direct veroorzaken, vergroten ze de kans op chronisch nierfalen. Deze omvatten bijvoorbeeld

 • oudere leeftijd
 • mannelijk geslacht
 • Detectie van eiwitten in de urine
 • zwaarlijvigheid
 • nicotinegebruik

Onderzoeken en diagnose

In een uitgebreid gesprek met de patiënt neemt de arts eerst de medische geschiedenis van de patiënt op. Hij vraagt ​​onder meer naar bestaande nierschade, chronische ziekten, medicijngebruik en nierziekten in de familie. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek met meting van de bloeddruk en hartslag.

Bloed- en urinetest

Als de patiënt ook eiwit in de urine uitscheidt, bevestigt dit het vermoeden van nierzwakte. Met behulp van een andere laboratoriumwaarde, de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR), bepaalt de arts de ernst van de ziekte.

Verdere onderzoeken

Zodra de diagnose ‘chronisch nierfalen’ is gesteld, begint de zoektocht naar de oorzaken. Afhankelijk van de vermoedelijke diagnose voeren artsen verdere urine- en bloedonderzoeken uit, evenals beeldvormende onderzoeken zoals echografie (echografie). Soms is het nodig om een ​​weefselmonster uit de nier te nemen (nierbiopsie). Bij de onderzoeken wordt ook gezocht naar mogelijke secundaire ziekten van nierzwakte, bijvoorbeeld bloedarmoede (renale bloedarmoede).

Behandeling

De behandeling van chronisch nierfalen hangt af van de oorzaken en de ernst ervan. Het doel is om de oorzaak indien mogelijk weg te nemen, of in ieder geval zo goed mogelijk onder controle te houden, zodat chronische nierzwakte niet verder verergert. Reeds vernietigd nierweefsel kan echter niet worden hersteld.

 • Overvloedige vochtinname (twee tot twee en een halve liter) en gebruik van diuretica.
 • Regelmatige controle van de bloedzouten (elektrolyten) en het lichaamsgewicht
 • Behandeling van hypertensie met medicijnen (vooral ACE-remmers en AT1-blokkers)
 • Medicatie om proteïnurie, dat wil zeggen de uitscheiding van eiwitten in de urine, te verminderen
 • Medicijnen gebruiken die de bloedlipideniveaus verlagen (lipideverlagende medicijnen)
 • Behandeling van bloedarmoede veroorzaakt door nierzwakte (renale bloedarmoede)
 • Behandeling van botziekte (vitamine D-tekort als gevolg van nierinsufficiëntie)
 • Vermijden van medicijnen die de nieren beschadigen
 • Goed dieet

Ondanks behandeling blijft chronisch nierfalen in veel gevallen toenemen, waardoor uiteindelijk kunstmatig bloedwassen (dialyse) of, in de laatste fase, een niertransplantatie nodig is.

Voeding bij chronisch nierfalen

Voeding heeft ook invloed op het beloop van chronisch nierfalen. Meer hierover leest u in het artikel Voeding bij nierfalen.

Verloop van de ziekte en prognose

Chronisch nierfalen verergert gewoonlijk sneller bij mannen en senioren dan bij vrouwen en jongeren. Hoge bloedsuiker- en bloeddrukwaarden, evenals overgewicht en roken hebben ook een negatief effect op het beloop van de ziekte.

Chronisch nierfalen kan de levensverwachting van de getroffenen verkorten. Dit is vooral het geval als diabetes mellitus de oorzaak is van het nierfalen. Sommige patiënten sterven aan de gevolgschade veroorzaakt door de zieke nieren, bijvoorbeeld door ziekten van het cardiovasculaire systeem.

het voorkomen

De meest voorkomende oorzaken van chronisch nierfalen zijn diabetes mellitus en hoge bloeddruk. Een goede controle van de bloedsuikerspiegel en bloeddruk kan daarom chronisch nierfalen voorkomen.