Formoterol: effecten, gebruik, bijwerkingen

Hoe formoterol werkt

Het actieve ingrediënt formoterol bootst de werking van de ‘stresshormonen’ adrenaline en noradrenaline in het lichaam na. Deze komen door het lichaam vrij in stressvolle situaties of wanneer het lichaam moet presteren (zoals tijdens het sporten) en zorgen ervoor dat de benodigde organen zo goed mogelijk worden voorzien van zuurstof en voedingsstoffen: het hart klopt sneller, de bloeddruk stijgt, de de bronchiën van de longen zetten uit en de spieren worden beter van bloed voorzien. Tegelijkertijd worden energievretende processen zoals de spijsvertering vertraagd.

Omdat het actieve ingrediënt formoterol door inhalatie wordt opgenomen, werkt het voornamelijk in de longen, waar het de bronchiën verwijdt, wat voor een betere gasuitwisseling zou moeten zorgen. Dit is vooral belangrijk wanneer de bronchiën permanent vernauwd zijn of vatbaar zijn voor vernauwing als gevolg van ontstekings- of algemene pathologische processen (zoals bij COPD en astma).

Absorptie, afbraak en uitscheiding van formoterol

Formoterol wordt grotendeels afgebroken in de lever en vervolgens via de nieren uitgescheiden. Een klein deel (minder dan tien procent) wordt onveranderd uitgescheiden. Bij hoge bloedspiegels vindt de uitscheiding vrij snel plaats – de helft van de werkzame stof wordt binnen twee tot drie uur geëlimineerd. Bij lage bloedwaarden gaat het langzamer: het duurt tot 14 uur voordat de helft van de werkzame stof het lichaam weer verlaat.

Wanneer wordt formoterol gebruikt?

Het actieve ingrediënt formoterol wordt gebruikt om:

  • Behandeling van matige tot ernstige astma (in combinatie met een ‘cortison’ – dat wil zeggen een glucocorticoïde)
  • @ behandeling van chronische bronchitis

Formoterol wordt voornamelijk gebruikt voor preventieve behandeling op langere termijn – hetzij continu, zoals bij chronische ziekten, of in fasen, zoals bij seizoensgebonden allergie-gerelateerd astma. Omdat het medicijn ongeveer twaalf uur effectief is, wordt het meestal twee keer per dag gebruikt.

Hoe formoterol wordt gebruikt

Formoterol wordt gebruikt door inhalatie, omdat hierdoor de hoogste concentratie van het actieve ingrediënt in de longen wordt bereikt. Het wordt gebruikt als een inhalator met gecomprimeerd gas (de klassieke astmaspray) of in de vorm van capsules met poeder voor inhalatie (met een geschikte inhalator). De capsules worden afzonderlijk in de inhalator geplaatst en doorgeprikt. Het poeder wordt vervolgens tijdens het inademen door luchtaanzuiging naar de longen getransporteerd.

Een enkele dosis (spuitbusje of capsule voor inhalatie) bevat vier en een half tot twaalf microgram formoterol en wordt tweemaal daags gebruikt. In ernstige gevallen kan de dosering worden verdubbeld, wat overeenkomt met een maximale dagelijkse dosis van 48 microgram formoterol.

Wat zijn de bijwerkingen van formoterol?

Bijwerkingen die verband houden met de behandeling met formoterol nemen gewoonlijk toe aan het begin van de behandeling en verbeteren daarna geleidelijk. Als de symptomen aanhouden, moet worden gecontroleerd of de inhalatie correct wordt uitgevoerd.

Eén op de tien tot honderd behandelde mensen ervaart formoterol-bijwerkingen zoals hoofdpijn, tremor, hartkloppingen en kortademigheid.

Als het preparaat ook een glucocorticoïde (in de volksmond ‘cortison’) bevat, zoals gebruikelijk bij de behandeling van astma, moet er na inhalatie iets worden gegeten of gedronken om de mondholte te spoelen – anders kunnen schimmelinfecties in de mondholte optreden.

Waar moet bij het gebruik van formoterol rekening mee worden gehouden?

Als tijdens de behandeling met formoterol andere sympathicomimetica (“stimulerende” middelen zoals efedrine) worden gebruikt, kan dit de bijwerkingen versterken.

Wanneer formoterol tegelijkertijd wordt ingenomen met diuretica (diuretica zoals hydrochloorthiazide/HCT, furosemide), steroïden en xanthines (bijvoorbeeld cafeïne, theofylline), kunnen lage kaliumspiegels in het bloed (hypokaliëmie) optreden.

Het effect van formoterol kan worden verzwakt of teniet gedaan als het wordt gecombineerd met bètablokkers (middelen die de hartslag en daarmee de bloeddruk verlagen), ook in de vorm van oogdruppels (voor de behandeling van glaucoom).

Formoterol mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding als dit vermeden kan worden. In dringende gevallen waarin de voordelen en risico's zorgvuldig door een arts zijn afgewogen, kan het echter worden gebruikt.

Behandeling met formoterol is goedgekeurd voor kinderen en adolescenten van zes jaar en ouder.

Hoe kunt u geneesmiddelen verkrijgen die formoterol bevatten?

Preparaten die de werkzame stof formoterol bevatten, zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de apotheek en op recept.

Hoe lang is formoterol bekend?

Al in 1903 ontdekten wetenschappers Bullowa en Kaplan dat adrenaline de luchtwegen verwijdt en helpt bij acute astma-aanvallen. Later werden pogingen ondernomen om de korte werkingsduur en de vele bijwerkingen van epinefrine te optimaliseren door veranderingen in de chemische structuur aan te brengen. In 1977 werd formoterol voor het eerst geproduceerd, maar het volledige potentieel ervan werd pas in 1986 ontdekt. ​​In 1997 werd formoterol op de Duitse markt gelanceerd.