Foliumzuur (foliumzuur): symptomen van een tekort

In de vroege stadia van foliumzuur tekort, lichamelijke symptomen zijn afwezig, maar een verhoging van het serum homocysteïne niveaus in de bloed kan al duidelijk zijn.

Foliumzuur deficiëntie treft vooral snel delende cellen. Daarom treden deficiëntiesymptomen vooral op in de bloed foto, omdat bloedcellen worden gevormd uit snel delende cellen van de beenmerg: Dit verklaart waarom bloedarmoede treedt op bij een tekort. Dit soort bloedarmoede wordt megaloblastische of macrocytische anemie genoemd omdat de bloed cellen zijn abnormaal groot (megaloblasten). Naast de erytrocyten (rode bloedcellen), de leukocyten (witte bloedcellen) - die ook afkomstig zijn uit de beenmerg - worden ook aangetast en vertonen hypersegmentatie van de kernen, wat kenmerkend is voor megaloblast bloedarmoede​ De progressie van de bloedarmoede leidt dan tot de klassieke symptomen van 피로zwakte en in extreme gevallen kortademigheid.

Kennisgeving.
Megaloblastaire anemie voortvloeiende uit foliumzuur deficiëntie is klinisch en microscopisch identiek aan anemie veroorzaakt door vitamine B12-tekort​ Het is daarom belangrijk om een ​​dergelijke bloedarmoede niet alleen met foliumzuur te behandelen, maar ook met vitamine B12 om neurologische schade te voorkomen.