Foliumzuur (foliumzuur): veiligheidsbeoordeling

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is laatst geëvalueerd vitaminen en mineralen voor veiligheid in 2006 en stelde een zogenaamd Tolerable Upper Intake Level (UL) voor elke micronutriënt vast, op voorwaarde dat er voldoende gegevens beschikbaar waren. Deze UL weerspiegelt het maximale veilige niveau van een micronutriënt die niet zal veroorzaken bijwerkingen wanneer het een leven lang dagelijks uit alle bronnen wordt ingenomen.

De maximale veilige dagelijkse inname voor synthetisch foliumzuur is 1,000 µg (gelijk aan 1,670 tot 2,000 µg folaat-equivalenten). De maximale veilige dagelijkse inname voor synthetische stoffen foliumzuur is wiskundig equivalent aan 5 keer de door de EU aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (Nutrient Reference Value, NRV).

De bovenstaande veilige dagelijkse inname-limiet is van toepassing op volwassenen van 19 jaar en ouder, evenals op zwangere en zogende vrouwen, en houdt alleen rekening met synthetische foliumzuur van dieet supplementen en verrijkte voedingsmiddelen. De wetgeving heeft alleen synthetisch foliumzuur in de vorm van pteroylglutaminezuur (PGA) goedgekeurd en calcium L-methylfolaat voor gebruik in dieetvoeding, dieet supplementen, en verrijkte voedingsmiddelen. De synthetische vorm van foliumzuur is gekozen vanwege stabiliteit en beter absorptie en wordt gebruikt in alle preparaten die op de markt verkrijgbaar zijn. Synthetisch foliumzuur wordt bijna volledig in de darm opgenomen, terwijl foliumzuur in de voeding slechts voor ongeveer 50% wordt opgenomen. Dienovereenkomstig geeft het innameadvies van de DGE zogenaamde folaat-equivalenten (FÄ) aan, waarbij 1 µg FÄ = 1 µg folaat uit de voeding = 0.5 tot 0.6 µg synthetisch foliumzuur. Dat wil zeggen, een veilige maximale dagelijkse inname van 1,000 µg synthetisch foliumzuur zou equivalent zijn aan 1,670 tot 2,000 µg foliumzuur via de voeding. De gegevens van de NVS II (Nationale Voedingsenquête II, 2008) over de dagelijkse inname van foliumzuur uit de voeding supplementen geven aan dat een onbedoelde overschrijding van een hoeveelheid van 1,000 µg synthetisch foliumzuur onwaarschijnlijk is. De zogenaamde LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) - de laagste dosis van een stof waarbij bijwerkingen werden zojuist waargenomen - is 5 mg (= 5,000 µg) synthetisch foliumzuur per dag. Dienovereenkomstig de laagste dosis waarbij bijwerkingen zojuist waargenomen is 25 keer groter dan de NRV-waarde en 5 keer groter dan het veilige dagelijkse innameniveau (Tolerable Upper Intake Level; UL). Voor foliumzuur uit natuurlijke bronnen (folaat uit de voeding) zijn tot op heden geen nadelige bijwerkingen van overmatige inname waargenomen. Door het hoge onderaanbod van foliumzuur bij de Duitse bevolking ontstaat een overmatige opname van de vitamine via de conventionele dieet is sowieso niet te verwachten. Bijwerkingen van overmatige inname van foliumzuur

Bij inname van extreem grote hoeveelheden synthetisch foliumzuur rond de 15 mg (equivalent aan 25 tot 30 mg folaat-equivalenten), slapeloosheid (slaapstoornissen), agitatie, hyperactiviteit, misselijkheid (misselijkheid), meteorisme (winderigheid), verminderd smaak gevoel en allergische reacties zoals pruritus (jeuk), erytheem (uitgebreide roodheid van het huid) en urticaria (netelroos) zijn waargenomen. Inname van 5 mg synthetisch foliumzuur per dag of meer kan maskeren vitamine B12-tekort, dat wil zeggen, hematologische symptomen identiek in vitamine B12 en foliumzuurgebrek, zoals megaloblast bloedarmoede (bloedarmoede veroorzaakt door vitamine B12-tekort of, minder vaak, foliumzuurdeficiëntie), worden verbeterd door de inname van foliumzuur, terwijl neurologische symptomen van vitamine B12-deficiëntie niet kunnen worden voorkomen. De diagnose van zenuwstelsel disfunctie als gevolg van vitamine B12-tekort kan daarom worden belemmerd als de inname van foliumzuur tegelijkertijd te hoog is. Bij epileptici kan een hoeveelheid synthetisch foliumzuur van meer dan 1,000 µg een aanval-inducerend effect hebben. Bovendien versnelt synthetisch foliumzuur in deze hoeveelheden de afbraak van anti-epileptica functie in het lever en kan daardoor het anti-epileptische effect verzwakken. Aan de andere kant, deze drugs verminder de absorptie van folaten en foliumzuur in de darm. Verder interacties (interacties) van foliumzuur en folaten uit de voeding en het medicijn methotrexaat (een foliumzuurantagonist / tegenwerkende stof voor foliumzuur) worden besproken in reumatiek en kanker patiënten. Een dagelijkse inname van 1,000 µg synthetisch foliumzuur (equivalent aan 1,670 tot 2,000 µg foliumzuurequivalenten) lijkt echter geen invloed te hebben op de werkzaamheid van methotrexaatEr zijn zelfs aanwijzingen dat hogere doses foliumzuur de bijwerkingen van kunnen verminderen reumatiek or kanker therapie (chemotherapie​ Een studie van Figueiredo et al. duidt op een positieve relatie tussen foliumzuur en prostaat carcinoom (prostaat kanker​ Een inname van 1 mg synthetisch foliumzuur per dag naast de inname van natuurlijke folaten via de voeding verdrievoudigde het risico van prostaat kanker over een periode van 10 jaar (9.7% vs. 3.3%). Dierstudies hebben ook een verband aangetoond tussen foliumzuur en de ontwikkeling van dikke darm adenomen (kliergroei van de dikke darm; 70-80% van alle colorectale poliepen zijn adenomen, die als neoplasmata (nieuwe formaties) een kwaadaardige potentie hebben, dwz dat ze kwaadaardig kunnen degenereren). Hier resulteerden megadoses bij ratten in progressie van premaligne laesies (40 mg tot 5 g synthetisch foliumzuur per kg dieet). Dikke darm adenomen kunnen ontstaan ​​uit de laesies en, onder bepaalde omstandigheden, een mogelijke voorloper van carcinoom (precancereuze laesie) zijn. er moet echter worden opgemerkt dat in studies bij mensen hoge doses synthetisch foliumzuur boven het tolereerbare bovenliggende in een significante vermindering van de herhaling van verre adenomen. Talrijke kleinere interventiestudies ondersteunen dit beschermende (beschermende) effect van matig verhoogde hoeveelheden synthetisch foliumzuur. Het effect van foliumzuur op de ontwikkeling van dikke darm carcinoom (colorectale kanker) is afhankelijk van de hoeveelheid. Zowel extreem hoge hoeveelheden synthetisch foliumzuur als een tekort aan foliumzuur werden in dierstudies geassocieerd met een verhoogd risico op coloncarcinoom. Op basis van verschillende studies bij mensen worden matig verhoogde hoeveelheden synthetisch foliumzuur in deze context ook als beschermend beschouwd. In een onderzoek onder 88,756 vrouwen werd inname van meer dan 400 µg synthetisch foliumzuur per dag, gedurende een periode van 15 jaar, geassocieerd met een 75% lager risico op darmkanker in vergelijking met vrouwen die geen synthetisch foliumzuur in de vorm van supplementen slikten. De hierboven beschreven negatieve effecten zijn alleen mogelijk als de veilige maximale dagelijkse inname van synthetisch foliumzuur uit supplementen bewust wordt overschreden. Zoals in het begin vermeld, levert een verhoogde inname van foliumzuur uit natuurlijke bronnen (foliumzuur uit de voeding) geen risico op ongewenste bijwerkingen op.