Eerste hulp: behandeling, effect en risico's

Eerste hulp verwijst naar de initiaal maatregelen genomen in medische noodgevallen die niet noodzakelijk levensbedreigend zijn.

Wat is eerste hulp?

Verschillende soorten verbanden die voor worden gebruikt eerste hulp​ Klik om te vergroten. Download hier om af te drukken. Levensonderhoud eerste hulp bij een ongeval of ziekte bestaat uit het toepassen van eerder aangeleerde technieken die de voorwaarde van verslechtering totdat het wordt behandeld door medische professionals. Waaronder reanimatie in geval van hartstilstand en mondnaar de mond reanimatie in geval van stopzetting van ademhaling​ Stabilisatie bij botbreuken en in het bijzonder het voorkomen van blijvende schade bij ruggenmergletsel behoren ook tot de noodsituaties maatregelen dat kan worden geleerd. Daarnaast geeft eerste hulp de hulpverlener kennis bij het reageren op anafylactische shock en de verzorging van zwaargewonden met bloed verlies. Eerste hulp in alle andere gevallen bestaat uit eerste zorg voor minder ernstige ziektesymptomen en verwondingen waarvoor de patiënt onmiddellijk medische hulp dient in te roepen.

Functie en gebruik

Eerste hulp bij ernstige ongevallen kan de toepassing van verschillende eerste hulp vereisen maatregelen​ Als de gewonde persoon een schokken dat leidt naar hartstilstand, cardiaal massage is een van de belangrijkste technieken van reanimatie door eerste hulp. Tijdens deze procedure plaatst de EHBO-er zijn of haar ineengestrengelde handen op de borstbeen en verplaatst de borst door gelijkmatige drukbewegingen toe te passen als eerste hulp. De pompfunctie van de hart- op deze manier gestimuleerd worden. Een tweede helper kan afwisselend de gewonde bevoorraden ademhaling lucht door de neus- als eerste hulp. Botbreuken worden gestabiliseerd door stabiele spalken tijdens eerste hulp. Eerste hulp omvat niet het instellen van de botten tegelijkertijd. Dit geldt vooral als er een letsel aan de cervicale wervelkolom is. EHBO'ers zorgen er alleen voor dat de gewonde de cervicale wervelkolom niet verder beweegt, om te voorkomen dat de wervels meer verschuiven en daarmee de gewonde ernstig verwondt. spinal cord​ Het bloeden wordt gestopt door eerste hulp met tourniquets of door de afferente af te binden slagader voorkomen schokken als gevolg van overmatige bloed verlies. Als er, afhankelijk van het soort letsel of ziekte, geen directe eerste maatregelen kunnen worden genomen door middel van eerste hulp, bestaat eerste hulp uit het in de herstelpositie brengen van de betrokkene. Dit voorkomt dat hij stikt in zijn eigen braaksel. Eerste hulp omvat ook het zekeren van het slachtoffer totdat er medische hulp beschikbaar is. Naast het alarm slaan via de noodoproep wordt voorkomen dat een gewonde rond de plaats van een ongeval loopt en zichzelf daarbij in gevaar brengt door hem eventueel vast te houden. Sindsdien wordt hij warm gehouden met geschikte dekens en jassen als eerste hulp hypothermie kan optreden in een staat van schokken. Open wonden moet worden gedekt door eerste hulp om infectie moeilijker te maken. Bij brandwonden bestaat eerste hulp uit maatregelen om af te koelen, terwijl een chemische verbranding indien mogelijk met eerste hulp wordt geneutraliseerd of in ieder geval de bijtende vloeistof wordt verdund.

Gevaren van onjuiste eerste hulp

Eerste hulp kan levens redden, maar brengt het risico met zich mee dat die van de gewonde erger wordt voorwaarde indien onjuist toegepast. Een van de redenen is dat opfriscursussen niet verplicht zijn en dat in geval van nood niet altijd de juiste maatregelen aanwezig zijn. In hart massageis een van de grootste gevaren het veroorzaken van ribfracturen door te veel druk uit te oefenen, waardoor de longen beschadigd raken. Het afsnijden van de bloed toevoer in geval van hevig bloeden wonden veroorzaakt op de lange termijn schade aan het aangetaste weefsel en zelfs de dood van de ledemaat. De persoon die de eerste hulp verleent, is echter niet aansprakelijk, zelfs niet voor deze onbedoelde gevolgschade. De wettelijke verplichting om eerste hulp te verlenen in geval van nood, beschermt de EHBO'er ook tegen de gevolgen. Natuurlijk zijn er ook volksgezondheid risico's voor de EHBO'er. Onvoldoende beveiligde ongevalslocaties kunnen ertoe leiden dat de EHBO-er ook gewond raakt bij het verlenen van eerste hulp door onzorgvuldigheid van derden. Bij het verlenen van eerste hulp dient contact met het bloed van anderen zoveel mogelijk te worden vermeden door het dragen van beschermende handschoenen vanwege infectiegevaar. Eerste hulp moet altijd worden afgewogen tegen het risico voor jezelf en moet, als het risico voor jezelf te hoog is, worden stopgezet of weggelaten.