Eerste hulp bij hitteberoerte en hitte-inzinking

Kort overzicht

 • Wat te doen bij hitteberoerte en hitte-uitputting? Haal de getroffen persoon uit de hitte/zon, ga plat liggen (met opgeheven benen), koel (bijvoorbeeld met vochtige doeken), geef vocht als de getroffen persoon niet braakt; bij bewusteloosheid in stabiele zijligging plaatsen; reanimeren als de ademhaling stopt
 • Hitteberoerte en hitte-uitputting – risico's: inclusief slaperigheid, misselijkheid, braken, instorting van de bloedsomloop met bewusteloosheid
 • Wanneer moet u een arts raadplegen? Omdat de toestand bij een zonnesteek snel kan verslechteren, dient u altijd een spoedarts te raadplegen. Bij hitte-uitputting is een arts nodig als de klachten verergeren en/of de betrokkene bewusteloos raakt.

Opgelet!

 • Laat mensen met een (vermoedelijke) zonnesteek of hitte-uitputting nooit alleen. Vooral bij een zonnesteek kan de toestand van de getroffen persoon plotseling verslechteren!
 • Breng nooit koel-/ijskompressen aan om de lichaamstemperatuur te verlagen rechtstreeks op de huid van de getroffen persoon, maar altijd met een doek ertussen (gevaar voor bevriezing!).
 • Geef getroffen personen geen alcohol te drinken.

Hitteberoerte en hitte-uitputting: wat te doen?

In beide gevallen moet u snel reageren. Eerste hulp is echter vooral belangrijk bij een zonnesteek, omdat de toestand van de getroffen persoon snel levensbedreigend kan worden.

Zonnesteek: wat te doen?

 • klassieke hitteberoerte: Dit wordt veroorzaakt door extreme hitte en treft vooral ouderen.
 • Inspanningshitteberoerte: Het kan optreden tijdens intensieve fysieke activiteit bij hoge hitte (bijvoorbeeld intensief sporten op een warme zomerdag of zwaar werk in hoogovens), bij mensen van alle leeftijden.

In beide gevallen van een hitteberoerte is de eerste hulp als volgt:

 1. Ga in de schaduw staan: Haal de getroffen persoon indien mogelijk uit de zon en in de koelte, zodat het lichaam kan afkoelen.
 2. Shockpositie met volledig bewustzijn: Plaats een bewuste persoon in de shockpositie – d.w.z. op zijn rug met de benen omhoog. Hierdoor verbetert de bloedcirculatie in de hersenen (dit kan verminderd worden bij een zonnesteek als gevolg van een lage bloeddruk).
 3. Stabiele laterale positie bij bewusteloosheid: Als de patiënt door een zonnesteek het bewustzijn verliest, controleer dan de ademhaling en de pols. Als beide aanwezig zijn, plaats ze dan in de stabiele zijligging.
 4. Maak kleding los: Open nauwsluitende kleding (bijv. overhemdkraag, stropdas, riem, enz.).
 5. Lauwe dranken: Als de getroffen persoon bij bewustzijn is, zich niet misselijk voelt en niet braakt, moet u hem slokjes lauwe (niet koude!) vloeistof geven (bijvoorbeeld water, milde sapspritzer, thee). Dit zou het vochtverlies als gevolg van het zweten dat typisch is voor een zonnesteek moeten compenseren. Geef echter geen vloeistoffen bij misselijkheid en braken – er bestaat een risico dat de getroffen persoon stikt (aspiratie).
 6. Reanimatie: Als het slachtoffer stopt met ademen, begin dan onmiddellijk met reanimatie. Ga hiermee door totdat de spoedarts arriveert of het slachtoffer weer zelfstandig ademt.

Hitte-uitputting: wat te doen?

Hitte-uitputting wordt veroorzaakt door hevig zweten bij hoge temperaturen. Als er te weinig tegelijk wordt gedronken, verliest het lichaam veel vocht en zouten (elektrolyten). Dit legt een enorme druk op de bloedsomloop – mogelijke gevolgen zijn instorting van de bloedsomloop en bewusteloosheid. Lichamelijke activiteit bij warm weer verhoogt het risico op hitte-uitputting.

Eerste hulp is als volgt:

 • Ga uit de hitte: Haal de getroffen persoon uit de hitte.
 • Schokpositie: Leg de getroffen persoon op zijn rug en plaats zijn benen hoger dan zijn hart.
 • Elektrolythoudende dranken: Geef de getroffen persoon voldoende vocht met mineralen te drinken (op voorwaarde dat hij of zij niet overgeeft). Dit zou het verlies aan vocht en elektrolyten moeten compenseren. Water, mineraalwater of thee met een beetje zout (ca. 1 theelepel keukenzout per liter) of bouillon (bouillon) zijn bijvoorbeeld geschikt.

Kinderen met een hitteberoerte of hitte-uitputting

De eerstehulpmaatregelen voor kinderen met een zonnesteek of hitte-uitputting zijn in principe hetzelfde als voor volwassenen. Het is belangrijk om te weten dat kinderen een bijzonder risico lopen op een hitteberoerte en hitte-uitputting (vooral zuigelingen). Dit komt omdat hun lichaam hun temperatuur nog niet zo effectief kan reguleren als volwassenen. Bovendien denken veel kinderen bij het spelen en ravotten niet aan zonbescherming en voldoende drinken.

Zorg er daarom voor dat uw kinderen regelmatig een pauze nemen om te drinken en te ontspannen in de schaduw of binnenshuis. Als er toch een hitteberoerte of hitte-uitputting optreedt, bel dan een ambulance (vooral als er een vermoeden bestaat van een hitteberoerte) en voer de hierboven genoemde eerstehulpmaatregelen uit (verplaats het kind naar een schaduwrijke, koele plaats, verlaag de lichaamstemperatuur met vochtige kompressen, enz.) .

Hitteberoerte en hitte-uitputting: symptomen en risico's

Symptomen van een zonnesteek zijn afhankelijk van de ernst:

 • Lichaamstemperatuur boven de 40 graden Celsius
 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • Misselijkheid, braken
 • desoriëntatie
 • Lage bloeddruk
 • versnelde hartslag
 • versnelde ademhaling
 • spierkrampen
 • verminderd bewustzijn zoals slaperigheid of zelfs bewusteloosheid

Als gevolg van een zonnesteek kunnen de hersenen opzwellen als gevolg van het vasthouden van water – er ontstaat een levensbedreigend hersenoedeem. Als de symptomen van een zonnesteek niet tijdig worden herkend en behandeld, kan de getroffen persoon binnen korte tijd overlijden!

Net als bij een hitteberoerte veroorzaakt hitte-uitputting symptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, versnelde hartslag en lage bloeddruk. De huid van de getroffen persoon is echter niet droog, maar vochtig – de getroffen persoon zweet hevig.

Het zware vochtverlies door zweten vermindert het bloedvolume. De bloedvaten vernauwen zich dan, zodat de organen die veel zuurstof nodig hebben (bijvoorbeeld hersenen, nieren) nog steeds worden voorzien. Als gevolg hiervan worden handen en voeten minder goed doorbloed: ze zien er koud, bleek en bezweet uit.

Symptomen bij kinderen

Hitteberoerte en hitte-uitputting: wanneer moet u naar een arts?

Bij hitte-uitputting dient u een (spoed)arts te bellen als de klachten verergeren of het bewustzijn verliest.

Bij een zonnesteek (of een vermoeden van een zonnesteek) moet u altijd onmiddellijk een spoedarts bellen. Het kan snel levensbedreigend worden voor de getroffen persoon! Ze moeten daarom in het ziekenhuis worden behandeld en gecontroleerd.

Hitteberoerte en hitte-uitputting: onderzoeken door een arts

Een arts kan zowel hitte-uitputting als hitteberoerte doorgaans vrij snel herkennen – op basis van de symptomen en de informatie uit het eerste consult (medische geschiedenis). Tijdens dit consult zal de arts de patiënt of begeleiders vragen naar de voorgaande situatie. Heeft de patiënt bijvoorbeeld kort voordat de symptomen zich voordeden in extreme hitte of in de brandende zon gesport? Droeg hij of zij warme kleding die de warmteopbouw bevorderde? Vragen over eventuele onderliggende ziekten maken ook deel uit van het anamnesegesprek.

Het interview wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Lichaamstemperatuur, bloeddruk en hartslag zijn bijzonder belangrijk. Ze helpen de arts om de toestand van de patiënt en de ernst van de hitteziekte verder te beoordelen.

Met eenvoudige neurologische tests kan de arts de hersenfunctie van de patiënt controleren. Dit is vooral nodig bij een (vermoedelijke) hitteberoerte. Zo controleert de arts met eenvoudige vragen of de patiënt zich qua tijd en plaats kan oriënteren. Ook test hij de reflexen van de hersenstam, bijvoorbeeld de pupilreflex.

Verdere onderzoeken zijn doorgaans noodzakelijk, vooral bij een hitteberoerte:

Uit bloedonderzoek blijkt of er als gevolg van de zonnesteek een tekort of een teveel aan bepaalde zouten (elektrolyten) in het bloed aanwezig is. De behandeling is rechtstreeks afhankelijk van deze resultaten; een ernstige verschuiving in de elektrolytenbalans moet onmiddellijk worden behandeld. Bepaalde bloedwaarden kunnen ook wijzen op schade aan belangrijke organen (lever, nieren, hart) als gevolg van de zonnesteekschok.

Om andere oorzaken van instorting van de bloedsomloop uit te sluiten, kan de arts een elektrocardiogram (ECG) maken. Dit kan ook eventuele hartritmestoornissen aan het licht brengen die kunnen worden veroorzaakt door het ernstige gebrek aan zout en vocht tijdens een zonnesteek.

Als de arts hersenoedeem vermoedt als gevolg van een zonnesteek, zijn beeldvormingsprocedures nodig ter verduidelijking. Deze omvatten magnetische resonantie beeldvorming (MRI) en computertomografie (CT).

Bij hitte-uitputting moet het daaruit voortvloeiende vocht- en elektrolytentekort zo snel mogelijk worden verholpen. Veel drinken helpt. Indien nodig kan de arts de patiënt ook een infuus geven. De snelle vervanging van vloeistoffen en zouten stabiliseert de bloedsomloop. Na een paar dagen rust en ontspanning voelen de meeste mensen zich weer helemaal goed.

De behandeling van een zonnesteek moet altijd in het ziekenhuis worden uitgevoerd, in ernstige gevallen zelfs op de intensive care. De eerste stap is het stabiliseren van de bloedsomloop van de patiënt door het toedienen van infusies. Bovendien wordt de sterk verhoogde lichaamstemperatuur door verkoelende maatregelen verlaagd. De patiënt kan bijvoorbeeld worden ondergedompeld in koud water, op voorwaarde dat zijn vitale functies (zoals ademhaling en bloedsomloop) stabiel zijn.

Afhankelijk van de ernst kan een zonnesteek verdere behandeling vereisen, bijvoorbeeld het toedienen van anti-epileptica.

Hoe lang een hitteberoerte duurt, hangt af van de ernst ervan. Bij een vroege behandeling kunnen de symptomen na een paar uur verdwijnen en verdwijnen. De getroffenen kunnen zich daarna echter nog enige tijd zwak voelen. Het is daarom raadzaam om het een paar dagen rustig aan te doen, ook om terugval te voorkomen.

De meerderheid van de getroffenen overleeft een hitteberoerte en hitte-uitputting zonder blijvende schade.

Als u een zonnesteek en hitte-uitputting wilt voorkomen, moet u eerst weten wie bijzonder vatbaar is voor dergelijke hitteziekten. In de eerste plaats gaat het om mensen bij wie de lichaamseigen temperatuurregulatie nog niet of niet volledig effectief is. Denk hierbij aan baby's, (kleine) kinderen en ouderen. Ook mensen die langere tijd in besloten en slecht geventileerde ruimtes verblijven of daar werken lopen een verhoogd risico. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde beroepsgroepen (arbeiders in de mijnbouw of de metaalverwerkende industrie, saunameesters, enz.).

Bovendien vergroot fysieke activiteit in de brandende zon de kans op een zonnesteek en hitte-uitputting. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor wegenbouwers. Atleten die trainen of concurreren in fel zonlicht of in warme en vochtige lucht lopen ook risico.

De belangrijkste tips om een ​​hitteberoerte en hitte-uitputting te voorkomen zijn daarom:

 • Vermijd langdurige blootstelling aan hoge temperaturen. Zoek een koele, schaduwrijke plek, vooral tijdens de lunch.
 • Probeer langdurig direct zonlicht te vermijden. Draag een hoed in de zon.
 • Als sporter train je niet in de middaghitte, maar bij voorkeur in de ochtend- of avonduren.
 • Draag losse, ademende kleding bij warm weer.
 • Vermijd alcohol en zware maaltijden bij hoge temperaturen.
 • Laat kinderen niet voor langere tijd alleen achter in een auto die in de zon geparkeerd staat.
 • Zorg ervoor dat uw kind bij warm weer regelmatig pauzeert om te drinken en uit te rusten in de schaduw.

Neem de regionale hittewaarschuwingen van de Duitse weerdienst in acht. Dit is vooral belangrijk als u vatbaar bent voor een zonnesteek en hitte-uitputting of als u kinderen heeft.