Vijfde ziekte tijdens de zwangerschap: risico's

Hoe herken je ringworm tijdens de zwangerschap?

Tijdens de zwangerschap verloopt de ringworm bij de getroffen vrouw op dezelfde manier als bij niet-zwangere vrouwen. Ongeveer één tot twee weken na infectie verschijnen symptomen zoals koorts, hoofdpijn of pijnlijke ledematen. Rode uitslag die op het gezicht verschijnt, vooral op de wangen, verspreidt zich in slingervorm naar de armen en benen. Typische ringwormsymptomen bij vrouwen omvatten ook gewrichtspijn.

Hoe lang is ringworm gevaarlijk tijdens de zwangerschap?

Als een vrouw zwanger is wanneer ze voor het eerst besmet raakt met ringworm, bestaat het risico dat het veroorzakende virus (parvovirus B19) wordt overgedragen op het ongeboren kind. Dit geldt zelfs als de moeder zelf geen symptomen van de ziekte ontwikkelt.

Een eerste infectie met de ringwormziekteverwekker bij zwangere vrouwen is des te riskanter naarmate de vrouw eerder in de zwangerschap besmet raakt. De ziekteverwekker wordt echter niet in alle gevallen overgedragen op het ongeboren kind. Ringworminfectie is het gevaarlijkst tot en met de 20e week van de zwangerschap. Bij ongeveer vier tot zeventien procent van de acuut geïnfecteerde zwangere vrouwen veroorzaakt ringworm schade aan het ongeboren kind.

Als de arts een parvovirus B19-infectie bij de moeder vermoedt, houdt hij of zij de zwangerschap of het ongeboren kind bijzonder nauwlettend in de gaten. Deskundigen raden aan om het kind in de baarmoeder één keer per week te onderzoeken via echografie. Hierbij wordt gezocht naar tekenen van bloedarmoede. Deze omvatten ontwikkelingsachterstanden, een daling van het hartminuutvolume en het vasthouden van water (hydrops foetalis).

Ringworm: Behandeling van het ongeboren kind

Deze procedure wordt uitsluitend uitgevoerd in een ziekenhuis of gespecialiseerd centrum. Bloedtransfusies kunnen het bloedtekort bij het ongeboren kind meestal compenseren.